Logo Ouderenbelangen


Collectief ouder

Tijden veranderen. Het aandeel van ouderen in de bevolking stijgt, de gemiddelde levensverwachting gaat omhoog. Ook maatschappelijk zijn er veranderingen. Er wordt naar gestreefd om de oudere generatie zo lang mogelijk thuis en zelfstandig te laten blijven wonen. Dit is uiteraard een heel mooi streven, maar helaas voor een groot aantal ouderen niet mogelijk zonder hulp of extra ondersteuning.

Zij die minder mobiel zijn en/of geen familie, vrienden of kennissen in de buurt hebben wonen, lopen het risico te verzanden in de wet- en regelgeving, zaken niet meer of lastig te begrijpen, niet meer mee te kunnen komen met de snelle digitalisering of zelfs te vereenzamen omdat ze soms de deur helemaal niet meer uit komen. Voor familie, vrienden en/of kennissen is het bovendien niet altijd haalbaar om de nodige en gewenste tijd en aandacht aan ouderen te besteden. In combinatie met hun eigen drukke bestaan en eventuele werk- en gezinsleven krijgen mantelzorgers het steeds zwaarder.

Ouderensupport

Een stijging van het aantal ouderen, leidt niet alleen tot een grotere vraag naar zorg, maar ook tot een grotere behoefte aan ondersteuning bij de dagelijkse organisatie. Om deze laatste reden is Ouderensupport opgericht door Chantal Scherpenhuijzen. Als vertrouwenspersoon, adviseur en begeleider wordt een breed scala aan diensten geboden zodat ouderen (én hun mantelzorgers) zo optimaal mogelijk kunnen worden ontlast. Het belangrijkste is dat de klant bepaalt waarvoor, wanneer en hoe vaak gebruik wordt gemaakt van de diensten van Ouderensupport!

Diensten

Naast het houden van gezelschap, samen boodschappen doen, uitstapjes maken of hulp bij een verhuizing of ontruiming, zorgt Ouderensupport voor het beheren van de agenda. Denk hierbij niet alleen aan het inplannen van afspraken met zorgverleners zoals huisarts, medisch specialisten, fysiotherapeuten, pedicure, maar ook een afspraak bij de kapper zal met enige regelmaat moeten worden gemaakt. Als ouderen niet of minder mobiel zijn, wordt het vervoer van en naar de afspraken verzorgd.

Naast het agendabeheer wordt de administratie op orde gemaakt en gehouden. Immers, het tijdperk waarin we leven wordt steeds complexer. We worden via vele wegen en kanalen geïnformeerd: via de post, mail, telefoon, digitaal. Voor de oudere generatie is dit vaak niet meer bij te houden.

Wordt er ook wel eens over nagedacht wat er gebeurt als er sprake is van een onverwachte langdurige ziekte of zelfs een overlijden? Er komt dan zoveel op de dierbaren en nabestaanden af dat het prettig is als op overzichtelijke wijze alles in kaart is gebracht, wat waar loopt. Denk hierbij aan abonnementen en lidmaatschappen, bankrekeningen, hypotheken, schade- en levensverzekeringen. Vaak zijn bedrijven in de afgelopen jaren gefuseerd, waardoor het lastig is om te achterhalen wat waar loopt. Ouderensupport brengt alles helder in kaart. Dit geeft niet alleen de ouderen meer rust, maar ook de nabestaanden en dierbaren krijgen op deze manier meer lucht en tijd voor andere zaken die geregeld moeten worden.

Na een onverhoopt overlijden krijgt de achterblijvende partner te maken met het regelen van vele administratieve zaken. Denk hierbij aan het aanvragen van de verklaring van erfrecht, aangifte erfbelasting, aangifte inkomstenbelasting, regelen en afhandelen van de bankzaken, verzekeringen, hypotheek, overschrijven kenteken van de auto, opzeggen abonnementen en lidmaatschappen. Vaak moeten zaken binnen een bepaalde termijn worden afgehandeld om te voorkomen dat de kosten te hoog op gaan lopen. Deze administratieve rompslomp wordt door Ouderensupport uit handen genomen, zodat de partner tijd krijgt om te rouwen om het verlies.

Naast bovengenoemde diensten kan ook hulp geboden worden bij de financiën. Is er recht op toeslagen? Dan kunnen deze worden aangevraagd. Of is het weer tijd om de aangifte inkomstenbelasting te doen, dan worden alle benodigde stukken verzameld en opgevraagd zodat alles panklaar naar de belastingadviseur kan voor het indienen van de aangifte.

Kortom: Ouderensupport kan de ouderen op vele wijzen ontlasten, waarbij de ouderen zelf bepalen welke hulp wanneer wordt ingeschakeld!

www.ouderensupport.nl

Contact

Voor vragen, meer informatie of andere zaken kunt u per mail contact opnemen. Voor het inleveren van artikelen of foto’s voor de thema “Uit de oude doos” kunt u ook het mail adres gebruiken.

Mail: info@ouderenbelangen.nl