Logo Ouderenbelangen

1699871090971Downloaden

Hoeveel mag ik mijn kind belastingvrij schenken?

In 2023 in elk geval € 6.035. Dit bedrag is de jaarlijkse vrijstelling voor schenkingen van ouders aan hun kind. Onder 'kind' verstaan wij ook een pleegkind of een stiefkind.

Let er wel op dat wij ouders als 1 schenker zien. Dit geldt ook als u bijvoorbeeld bent gescheiden. Heeft uw kind een partner en geeft u ze los van elkaar een bedrag? Dan telt dit ook als 1 schenking.

Uw kind betaalt schenkbelasting als alles bij elkaar opgeteld hoger is dan de vrijstelling.

U mag uw kind 1 keer een hoger belastingvrij bedrag schenken

Hoeveel meer? Dat hangt af van wat uw kind met het geld gaat doen. De eenmalig verhoogde vrijstelling mag worden gebruikt voor 1 van de volgende 3 bestedingsdoelen: een eigen woning, een dure studie óf een bestedingsdoel waarover het kind zelf beslist.

Zorg er wel voor dat u de schenking doet als uw kind tussen de 18 en 40 jaar oud is. Of dat de partner van uw kind tussen de 18 en 40 jaar oud is. Schenken op de dag van de 40e verjaardag mag ook.

Let op!

De verhoogde vrijstelling is eenmalig en komt in plaats van de jaarlijkse vrijstelling. U mag uw kind in 2023 dus niet óók nog € 6.035 schenken.

De eenmalig verhoogde vrijstellingen in 2023:

Wat betekent de versoepeling van de RVU-regeling voor oudere werknemers?

Als oudere werknemer kunt u mogelijk makkelijker eerder stoppen met werken. Uw werkgever betaalt tot eind 2025 minder belasting over de uitkering die hij u betaalt tot uw AOW. U kunt eerder stoppen met werken als u afspraken heeft met uw werkgever hierover.

Geen extra belasting voor uw werkgever

Mogelijk komt u in aanmerking voor een Regeling voor vervroegde uittreding (RVU). Uw werkgever betaalt tot 31 december 2025 geen belasting over uw RVU-uitkeringen als u maximaal 3 jaar voor uw AOW stopt met werken. Dit geldt tot een bedrag van € 2.037 bruto per maand (bedrag 2023). Uw werkgever is daardoor mogelijk eerder bereid om u eerder te laten stoppen met werken en u de laatste 3 jaar voor uw AOW te betalen. Eerder betaalde uw werkgever nog 52% belasting over dit bedrag.

Belasting werkgever op uitkeringen boven € 2.037

Uw werkgever betaalt wel belasting als uw uitkering hoger is dan € 2.037 bruto per maand. De belasting betaalt hij dan over het bedrag vanaf € 2.037. 

Wel belasting bij eerder dan 3 jaar voor AOW stoppen met werken

Stopt u eerder dan 3 jaar voor u de AOW-leeftijd heeft bereikt met werken? Dan betaalt uw werkgever wel de extra belasting over uw RVU-uitkeringen. 

Wij ontvangen ouderen met dementie maar ook ouderen die anders in een isolement terechtkomen en dagbesteding nodig hebben om structuur en regelmaat in hun leven te houden. We genieten van het leven op de boerderij en het ritme dat dat met zich meebrengt. Het is fijn dat met andere mensen mogen delen.

Zorgboerderij Javarust

Fam. P.J. van Oosterom

Zuidzijde 117 - 2411 RW - Bodegraven

Tel: 06-10559187 - info@pjvanoosterom.nl - www.zorgboerderij-javarust.nl

In het kader van de Provinciale Statenverkiezingen is het volgens Veilig Verkeer Nederland belangrijk om te kiezen voor de politieke partijen die het beste voor hebben met het blijvend verhogen van de verkeersveiligheid voor de fietser. Uit een onderzoek in de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen in 2021 onder 1.000 kiesgerechtigden bleek dat 57% het belangrijk vindt dat de politieke partij waarop gestemd wordt nadenkt over de verkeersveiligheid.

Nederland beschikt over ruim 23 miljoen fietsen en ruim 38 duizend kilometer aan fietspaden. "Fietsen wordt ons net als zwemmen met de paplepel ingegoten. Het balanceren op twee wielen is ons verre van vreemd en dat moet zo veilig mogelijk gebeuren. Die veiligheid heb je grotendeels zelf in de hand en veilige fietsvoorzieningen zijn en blijven een absolute noodzaak. En in dat laatste kan alleen de politiek het verschil maken"; aldus VVN woordvoerder Rob Stomphorst.

Focus op gedrag, gezondheidsvoordelen en kwetsbaarheid

Van de 582 verkeersdoden in 2021 hebben de fietsers een te groot aandeel. Maar liefst 207 fietsers kwamen om in het verkeer en twee derde hiervan bestond uit ouderen. Bij deze groep gaat het deels om eenzijdige ongevallen bij het op- en afstappen die ontstaan als gevolg van evenwichts-problemen die op latere leeftijd kunnen optreden. De omvang hiervan is echter onbekend. Van de fietsslachtoffers in 2021 reden er 80 op een e-bike of een speed-pedelec. Ruim twee derde - 71% - van het jaarlijkse aantal van de naar schatting 6.800 ernstig verkeersgewonden in Nederland is een fietser. Het overgrote deel daarvan raakt gewond in een ongeval waarbij geen motorvoertuig is betrokken. Ruim de helft van de ernstig verkeersgewonden is 60 jaar of ouder, een op de zes (17%) is 80 jaar of ouder. Fietsen is echter wel een gezonde bezigheid die we allemaal tot op vergevorderde leeftijd veilig willen blijven uitvoeren. De VVN Opfriscursus Fiets wordt regelmatig in gemeenten georganiseerd en is een voorbeeld van de wijze waarop VVN zich inzet om de fietser veilig te laten blijven deelnemen aan het verkeer. 

Onveilige verkeerssituaties melden bij het VVN-Participatiepunt

Verkeerssituaties die door belanghebbenden als gevaarlijk worden ervaren kunnen altijd worden gemeld bij het VVN-Participatiepunt.Een online platform waar bewoners meldingen van verkeersonveilige situaties kunnen maken die zij ervaren in hun directe woonomgeving. Om deze vervolgens op basis van advies van Veilig Verkeer Nederland in constructief overleg met melders en gemeente of provincie op te lossen.

Zoals de titel doet vermoeden zijn dans en bewegen een heel belangrijk deel van deze feelgood Franstalige film die op het filmfestival van Locarno de publieksprijs won. We volgen de eigenwijze Germain die na een belofte aan zijn net overleden vrouw de hoofdrol krijgt in een hedendaagse dansvoorstelling onder leiding van een excentrieke choreograaf. Zijn familie maakt zich enorm zorgen om de man die op oude leeftijd worstelt met gezondheidsproblemen en ze plannen zijn leven tot in de puntjes voor hem. Maar Germain gaat stiekem iedere dag repeteren en daar leert hij al dansend om afscheid te nemen van zijn vrouw. De film wisselt humor af met oprechte momenten van rouw en liefde. Hieronder vindt u de trailer van de film Last Dance. Mocht u de film in zijn geheel willen zien dan kan dat vanaf 30 maart in de bioscoop. Kijk hiervoor naar het programma van de bioscoop bij u in de regio.

Vaak wordt door deskundigen de diagnose te laat gesteld. In bepaalde gevallen wordt de diagnose verkeerd gesteld. Bij ouderen ontstaan ook vaak andere klachten, ze krijgen vaak lichamelijke aandoeningen zoals pijn, slapeloosheid of concentratieproblemen. Het is goed om te weten dat ouderen vaak goed te behandelen zijn met psychotherapie. Deskundigen geven aan de eenzaamheid aanpakken en goed op elkaar te letten.

Zingen met een live band
De eerste muzikale workshop van VRIJDAG voor zestigers en nog oudere muziekliefhebbers staat in
het teken van zingen met een band. Zangeres en docent Renske de Boer leert de deelnemers de fijne
kneepjes van zang.

Tijdens de workshopdag leer je hoe je jouw zangstem goed kunt gebruiken en studeren de
deelnemers samen een meerstemmig jazznummer in. Dit nummer maken ze vervolgens tot een
swingend geheel met een live band. Tussen de muzikale activiteiten door is er een inspiratiemoment
met een mystery guest uit de lichte muziekwereld. En uiteraard is er alle ruimte voor ontmoeting en
ontspanning tijdens de koffie, gezamenlijke lunch en borrel.

Nooit te oud om iets nieuws te leren en proberen
VRIJDAG organiseert dit jaar 3 muzikale workshopdagen voor 60+. Elke workshop heeft een ander
thema: zingen in een band, orkestbeleving en wereldmuziek.
Centraal staat samen muziek maken, elkaar ontmoeten en genieten van muziek in een ongedwongen
sfeer. De prijs voor de workshopdag is inclusief koffie, gezamenlijke lunch en borrel.

Praktische informatie
Muzikale workshopdag voor 60+
zaterdag 5 november 2022, 11.00-16.30 uur
prijs (incl. koffie/thee, lunch, borrel) € 35,- / op vertoon van Stadjerspas € 5,-
Meer informatie en aanmelden: bijvrijdag.nl/cursussen/zingen-met-een-band

Over VRIJDAG
In de gemeente Groningen biedt VRIJDAG cursussen en lessen muziek, theater en beeldende kunst.
Ook verzorgt VRIJDAG aanbod voor het onderwijs en is zij in een aantal wijken actief met
cultuurcoaches. In de hele provincie Groningen stimuleert VRIJDAG met POPgroningen popmuziek
van Groningse bodem. En via het KultuurLoket maakt VRIJDAG amateurkunst mogelijk met advies en
ondersteuning.

Staatssecretaris Mijnbouw Hans Vijlbrief: ”De aardbeving bij Wirdum is opnieuw een zware klap voor Groningen. Ik wens alle Groningers veel sterkte toe. Gaswinning in Groningen is onveilig en zorgt naast schade ook voor angst en onzekerheid. Daarom doe ik er alles aan om het Groningenveld zo snel mogelijk te sluiten.”

Staatssecretaris Vijlbrief brengt maandag een bezoek aan Wirdum.

Schade melden

Voor bewoners in Groningen geldt dat zij eventuele schade kunnen melden bij het Instituut Mijnbouwschade Groningen. Voor het melden van schade kunnen mensen als volgt contact opnemen:

Voor acuut onveilige situaties kunt u bellen naar 0800 4444 111 of een speciaal online formulier invullen: https://www.schadedoormijnbouw.nl/acuut-onveilige-situatie.

Aardbevingen en gaswinning

Om de oorzaak van de aardbevingen weg te nemen, wordt de gaswinning in Groningen volledig afgebouwd. Per 1 oktober dit jaar is het gasveld op de waakvlam gegaan. Dat betekent dat er een minimale hoeveelheid gas wordt gewonnen: 2,8 miljard kubieke meter gas voor komend gasjaar (oktober 2022 tot oktober 2023). Als de geopolitieke situatie het toelaat, wil het kabinet de gaswinning uit het Groningenveld stoppen in het najaar van 2023, uiterlijk 2024.

Helaas blijft, zoals we ook vannacht hebben gezien, de kans op aardbevingen in Groningen nog enige tijd bestaan. Ook na het sluiten van het veld. Op de website van het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) leest u waarom de aardbevingen nog door blijven gaan in Groningen.

Contact

Voor vragen, meer informatie of andere zaken kunt u per mail contact opnemen. Voor het inleveren van artikelen of foto’s voor de thema “Uit de oude doos” kunt u ook het mail adres gebruiken.

Mail: info@ouderenbelangen.nl