Logo Ouderenbelangen

De auto, en met name de mens achter het stuur, is de oorzaak van het leeuwendeel van alle doden in het verkeer.

Auto’s zijn veiliger geworden. Maar niet voor kwetsbare verkeersdeelnemers.

Op het technisch veiliger maken van auto’s zijn de afgelopen 20 jaar veel investeringen gedaan. Van passieve (side impact/airbags) systemen tot actieve systemen. ADAS groeit nog steeds al heeft het jammer genoeg te weinig de aandacht van de meeste weggebruikers. Mooie uitdaging voor de automotive branche. Zaken als Lane Departure Warning Systems, Intelligente Snelheids Adaptie (ISA) automatische remsystemen, systemen die afleiding kunnen voorkomen (smartphonegebruik/ in slaap vallen bij te lange autoritten) zijn technieken die geleidelijk aan steeds meer onderdeel vormen van de uitrusting van de auto en kunnen de automobilist een flinke steun in de rug geven als het gaat om verkeersveiligheid. De bestuurder blijft ondanks deze systemen altijd zelf verantwoordelijk en omdat het overgrote deel van alle verkeersongevallen nog steeds voortkomt uit menselijk falen is bij de factor mens dan ook de grootste verkeersveiligheidswinst te behalen. Een consequente aandacht voor het verbeteren van voorzieningen als autosnelwegen, tot 80 km wegen en ringwegen blijft altijd nodig. Op 80 km wegen en binnen de bebouwde kom vallen de meeste verkeersslachtoffers. De meeste auto’s zijn echter nog niet voorzien van detectie-apparatuur die de bestuurder attendeert op kwetsbare verkeersdeelnemers die bijvoorbeeld opduiken in de dode hoek. Wanneer we hulpmiddelen en innovaties als deze grootschalig gaan inzetten zal dit invloed hebben op het terugdringen van het aantal slachtoffers onder de kwetsbare verkeersdeelnemers.

 

Meer fietsdoden per gereden kilometer is een zorgelijke ontwikkeling.

Met de intrede van de mobiele telefoon begin deze eeuw is er een bijna niet te weerstane afleidingsvorm bijgekomen. Niet voor niets leidde dit tot het zogenoemde appverbod op 1 juli 2019. De fiets is en blijft een balansvoertuig waarbij nog steeds vaak het voeren van deugdelijke fietsverlichting wordt vergeten en daarnaast hebben we in toenemende mate te maken met de evolutie van de fiets. Vooral de oudere fietser is de dupe. We worden ouder en de snelheid is hoger. Het goed scannen van de omgeving voor je in combinatie met focus houden en het doseren van snelheid zorgt ervoor dat fietsongelukken kunnen worden voorkomen. Dit geldt overigens ook voor de automobilist. En meedoen is makkelijk! Een consequente aandacht voor het verbeteren en verruimen van fietsvoorzieningen fietspaden blijft nodig. Iedereen wil zolang mogelijk veilig mobiel blijven op de fiets en VVN biedt daarom de VVN Opfriscursus https://opfriscursus.vvn.nl/v/start die zowel voor fiets, auto als scootmobiel kan worden uitgevoerd. Het is een online zelftest waarmee je jezelf verrijkt met relevante veiligheidstips en weetjes

Tijdens de coronacrisis is meer gefietst. Op zich een gunstige ontwikkeling die zich helaas ook uit in een toename van het aantal fietsongevallen.

 

 

Verkeersveiligheidsaanpak vanuit de 5 E’s

Een goede ontwikkeling is het steeds meer autoluw maken van binnensteden waardoor de fietser en de voetganger meer ruimte krijgen ten koste van de ruimte voor de automobilist, die steeds meer aan de randen van de steden mag parkeren om vervolgens met het OV verder te reizen (Park & Ride).

Verkeersveiligheid wordt in Nederland vaak geduid vanuit de 3 E’s: Engineering, Education en Enforcement. VVN acteert op het terrein van verkeersveiligheid vooral op Educatie. Met betrekking tot Engineering (Infra) zijn we actief vanuit VVN’s meldpunt het VVN-Participatiepunt https://participatiepunt.vvn.nl/ met de inzet van onze (vrijwillige) VVN-Verkeerskundig Consulenten. Daarbij vullen we 3 E’s aan tot 5 E’s, Via Encouragement moedigen we burgers aan tot activatie en via Empowerment rusten we deze burgers toe met materialen en projecten gericht op de aanpak van verkeersveiligheid. Onze visie is dat de 5 E’s niet los van elkaar gezien kunnen worden, en onze strategie is om actief te zijn op gedrags- en beleidsbeïnvloeding en kennisontwikkeling en -deling. Daarmee sluiten we niet alleen aan bij (overheids)beleid, maar willen daar ook in actieve bijdrage aan leveren, zowel in relatie tot het Strategisch Plan Verkeersveiligheid (SPV 2030), als mobiliteit en leefbaarheid.

Contact

Voor vragen, meer informatie of andere zaken kunt u per mail contact opnemen. Voor het inleveren van artikelen of foto’s voor de thema “Uit de oude doos” kunt u ook het mail adres gebruiken.

Mail: info@ouderenbelangen.nl