Logo Ouderenbelangen

De Lokale Cliëntenraad Extramuraal van Activite zoekt leden

De Lokale Cliëntenraad Extramuraal van ActiVite zoekt nieuwe leden voor het behartigen van de (gemeenschappelijke) belangen van de extramurale cliënt. Wilt u, op uw manier, een steentje bijdragen in de zorg en weet u zich goed te kunnen inleven in de gevolgen van beleidsbeslissingen voor cliënten? De Lokale Cliëntenraad maakt graag kennis met u.

Wat gaat u doen als lid van de Lokale Cliëntenraad Extramuraal?

De Lokale Cliëntenraad levert vanuit het cliëntenperspectief een bijdrage aan de kwalitatief goede dienstverlening en brengt, over onderwerpen die voor cliënten van belang zijn, gevraagd en ongevraagd advies uit aan de Directeur Extramuraal. De Lokale Cliëntenraad komt circa 4 keer per jaar bijeen voor een vergadering. De LCR bestaat uit maximaal vijf personen, inclusief de voorzitter. De voorzitter heeft zitting in de Centrale Clientenraad. De CCR overlegt periodiek met de Raad van Bestuur van ActiVite, er is een jaarlijks overleg met de Ondernemingsraad en met de Raad van Toezicht. 

ActiVite levert thuiszorg in de regio Zuid-Holland Noord, waarbij aandacht is voor zorg in elke fase van het leven. ActiVite heeft een aantal specialisaties; wondzorg, complexe medische verpleging, palliatieve zorg en zorg voor mensen met dementie. Naast de cliënten die wonen in één van de 9 verpleeghuizen levert ActiVite ook dagelijks aan circa 4.000 cliënten thuiszorg.

Wat zoeken wij?

Persoonlijke betrokkenheid en affiniteit met de (ouderen)zorg staan als lid van de LCR Extramuraal voorop. Vanzelfsprekend heeft u een groot inlevingsvermogen in de cliënt, dit mede dankzij het feit dat u een familielid en/of mantelzorger bent van een van onze cliënten die extramurale zorg ontvangt of een (wettelijke vertegenwoordiger van een) cliënt van ActiVite bent. Tevens bezit u als lid van de LCR Extramuraal de volgende eigenschappen: 

  • U beschikt over goede sociale en communicatieve vaardigheden en weet positief kritisch mee te denken;
  • U heeft directe of indirecte ervaring met zorgverlening thuis en/of specifieke kennis en belangstelling voor langdurige zorg en welzijn (intra-en/of extramuraal);
  • U bent op de hoogte van trends en ontwikkelingen in de zorgsector en weet deze te kunnen vertalen naar wat dit betekent voor de cliënten van ActiVite;
  • De afgelopen twee jaar heeft u geen dienstverband gehad bij ActiVite;
  • U bent woonachtig in het werkgebied van Activite. 

 

Wat bieden wij?

Het lidmaatschap van de Lokale Cliëntenraad Extramuraal is een afwisselende, interessante vrijwilligersfunctie voor geïnteresseerden in het beleid en de dagelijkse gang van zaken van ActiVite, vanuit het perspectief en de belangen van de extramurale cliënt(en). Uiteraard worden de onkosten die gemaakt worden voor deze functie vergoed.

Interesse?
Heeft u vragen over deze vacature of functie? Aarzel niet om ze te stellen bij Jenny van Gils-Castersels, via telefoonnummer 06 13214025 of Jan van Grimbergen, via telefoonnummer 0621113414.

Solliciteren? Stuur dan uw brief met motivatie en cv naar janvan.grimbergen@gmail.com o.v.v. " Lid Lokale Cliëntenraad Extramuraal".

Contact

Voor vragen, meer informatie of andere zaken kunt u per mail contact opnemen. Voor het inleveren van artikelen of foto’s voor de thema “Uit de oude doos” kunt u ook het mail adres gebruiken.

Mail: info@ouderenbelangen.nl