Logo Ouderenbelangen

Eenzaamheid is van alle leeftijden. Wel komt eenzaamheid meer voor onder de alleroudsten.

Feiten en cijfers rond eenzaamheid

Meer dan een miljoen Nederlanders voelt zich sterk eenzaam. Nog eens een op de drie Nederlanders voelt zich matig eenzaam. Onder mannen en vrouwen komt eenzaamheid ongeveer evenveel voor.

Leeftijd

Eenzaamheid is van alle leeftijden. Wel komt eenzaamheid meer voor onder de alleroudsten. Na de leeftijd van ongeveer 75 jaar kunnen mensen te maken krijgen met een opeenstapeling van verschillende gebeurtenissen die eenzaamheid in de hand werken. Denk aan het overlijden van de partner of andere leeftijdsgenoten, beperkte mobiliteit of minder goed fysiek, cognitief en sensorisch functioneren.

Man-vrouw

Eenzaamheid komt net iets vaker voor bij mannen dan bij vrouwen, maar iets meer vrouwen geven aan zich sterk eenzaam te voelen (10,1 om 9,8 procent). De verschillen zijn echter klein. Vrouwen voelen zich vaker emotioneel eenzaam, terwijl mannen vaker sociaal eenzaam zijn.

Burgerlijke staat

Een partnerrelatie lijkt een goede buffer tegen eenzaamheid - mits de relatie standhoudt. Bovendien is de kwaliteit van de relatie belangrijk voor het al dan niet ervaren van eenzaamheid. Onder mensen die getrouwd zijn of samenwonen voelen minder mensen zich sterk eenzaam (7 procent) dan onder mensen die ongehuwd zijn (14 procent), gescheiden zijn (22 procent) of hun partner hebben verloren (17 procent).

Sociaaleconomische factoren

Onder laagopgeleiden komt meer eenzaamheid voor dan onder hoogopgeleiden. Ook geld speelt een rol: onder mensen met een hoog inkomen komt eenzaamheid minder voor dan onder mensen met een laag inkomen. Onder mensen die moeite hebben met rondkomen voelt 17 procent zich sterk eenzaam; onder mensen die geen moeite hebben met rondkomen is dat 6 procent. Hetzelfde verband is zichtbaar onder mensen met betaald werk (6 procent) zonder (12 procent).

Nederlanders vinden eenzaamheid een groot probleem

Zeven op de tien Nederlanders zien eenzaamheid als (redelijk) groot probleem. Dat blijkt uit onderzoek van TNS Nipo in opdracht van Coalitie Erbij. Acht op de tien Nederlanders vindt het onderwerp eenzaamheid het waard om over na te denken.

Bijna de helft van de Nederlanders doet iets tegen eenzaamheid

De helft van de Nederlanders denkt zelf actief iets bij te dragen aan het terugdringen van eenzaamheid. De bijdrage zit vooral in kleine dingen als een praatje maken en mensen bezoeken. De bijdrage aan het verminderen van eenzaamheid vindt vooral plaats binnen de eigen familie- en vriendenkring. Een op de drie Nederlanders geeft aan zelf iets te willen doen aan het probleem van eenzaamheid.

Contact

Voor vragen, meer informatie of andere zaken kunt u per mail contact opnemen. Voor het inleveren van artikelen of foto’s voor de thema “Uit de oude doos” kunt u ook het mail adres gebruiken.

Mail: info@ouderenbelangen.nl