Logo Ouderenbelangen

VEILIG VERKEER NEDERLAND EN DRANKENBRANCHE ZETTEN SAMENWERKING OP SUCCESVOLLE BOB-CAMPAGNE VOORT

De Bob-campagne is een gezamenlijk initiatief van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat,

de gezamenlijke producenten en importeurs van bier, wijn en gedistilleerde dranken en Veilig Verkeer Nederland. ''Al 20 jaar werken we met veel partners aan de BOB-campagne.

De kracht van de campagne is dat die heel breed wordt gedragen – door overheid én marktpartijen.

Ook STIVA, de vertegenwoordiger van de drankenbranche, gaat VVN weer 4 jaar helpen met de BOB-campagne. Daarom complimenteer ik beide partijen met de verlenging van de samenwerking.

Alleen samen zijn we succesvol! Veilig thuiskomen, daar gaat het om. Zeker nu we steeds meer bewegingsvrijheid krijgen"; aldus verkeersminister Cora van Nieuwenhuizen.

 

Heldere consequente boodschap

De boodschap van de Bob-campagne is: spreek vooraf af wie er niet drinkt en dus nuchter terugrijdt naar huis, zodat iedereen veilig thuiskomt. De campagne wordt gewaardeerd met gemiddeld een 7,7 (Bron: Jaarevaluatie campagnes Rijksoverheid 2020). Nederland is in 2001 begonnen met de campagne onder de slogan ‘Bob jij of Bob ik?’ Tot 2014 stond het maken en naleven van een Bob-afspraak centraal. In de campagne van 2015 is het Bob-concept verbreed naar alle bestuurders. De campagnestrategie zet erop in dat men zich kenbaar maakt als Bob. De slogan en tevens het handelingsperspectief hierbij luidt ‘Ben je Bob, zeg het hardop!’. Wie had bij de start van deze campagne in 2001 kunnen denken dat de Bob-aanpak in hele korte tijd een doorslaand succes zou worden. De Bob-campagne bleek de katalysator te zijn van de sociale norm. Rijden met een slok op kon echt niet meer en tussen je vrienden een glaasje fris drinken in je favoriete café werd direct in positieve zin begrepen.

 

Vlnr Evert-Jan Hulshof (VVN), Lucie Wigboldus (Nederlandse Brouwers), Hans Burghoorn (KVNW), Rob Stomphorst (VVN), Peter de Wolf (STIVA) en Joep Stassen (SpiritsNL)

 

Combinatie positieve voorlichting en handhaving zorgt voor vestiging van sociale norm

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat voerde jaarlijks twee Bob-campagnes uit met uitingen op attentieborden langs autosnelwegen en radio- en televisiespots. VVN zet onder meer in op social media via Facebook en Instagram waarbij het gaat om het laten groeien van de Bob fanbase. Ondanks COVID trok VVN het nodige uit de kast om geheel coronaproof het vorig jaar 22 gemeenten te bezoeken. Tijdens deze activatie bedankten deelnemers hun favoriete Bob. Het Bob campagneteam is in totaal 42 dagen op pad geweest. Ruim 300.000 mensen zijn in 2020 bereikt via evenementen zoals de Horecava, Vrienden van Amstel Live, de Foute Party, de Horecabeurs Drenthe, de Bob-Zomertour en de Bob-Wintertour. Tijdens 35.549 contactmomenten heeft het Bob-campagneteam Bob-afspraken gemaakt, met een giveaway voor onbeschonken bestuurders. De beroemde Bob-sleutelhanger die je niet zomaar krijgt maar echt moet verdienen heeft nog niets aan populariteit ingeboet en mensen willen ‘m graag verversen. Veilig Verkeer Nederland hecht er grote waarde aan om het VVN-deel van de Bob-campagne continue te vernieuwen om aandacht en impact te bereiken met het accent op het maken van de Bob-afspraak. Door de immer positieve toonzetting van de campagne is het niet drinken als je nog moet rijden makkelijker bespreekbaar en tot een zeer breed gedragen norm geworden. De combinatie van voorlichting en handhaving die tijdens de Bob-campagne hand in hand gaan is zeer succesvol gebleken.

 

 

Contact

Voor vragen, meer informatie of andere zaken kunt u per mail contact opnemen. Voor het inleveren van artikelen of foto’s voor de thema “Uit de oude doos” kunt u ook het mail adres gebruiken.

Mail: info@ouderenbelangen.nl