Logo Ouderenbelangen

Het Leuker Voedselbos.

ZORG voor de AARDE!

Mijn naam is Anneke, ik ben 71 jaar, oma van twee kleindochters en actief bij de Grootouders voor het Klimaat. Een beweging die zich inzet voor een leefbare aarde voor de komende generaties. Door corona kon een deel van onze activiteiten, zoals de Pleinbijeenkomsten bij de Tweede Kamer, niet doorgaan. Het virus was op persoonlijk vlak en economisch zó ingrijpend dat veel mensen aan het denken zijn gezet. Komt het algemeen belang nu op de eerste plaats, en de langere termijn? Krijgen we een eerlijkere en socialere samenleving? Gaan we het klimaatprobleem eindelijk goed aanpakken? Voor dat laatste spannen de Grootouders voor het Klimaat zich in. U kunt daar een steentje aan bijdragen door op de website een steunbetuiging te ondertekenen of een paar vierkante meters voedselbos te kopen.

Steun onze stelling

Op onze homepagina van www.grootoudersvoorhetklimaat.nl kun je de volgende stelling ondertekenen:

Ik gun onze kleinkinderen een leefbare wereld. Daarom steun ik de Grootouders voor het Klimaat in hun oproep aan overheid, bedrijfsleven en burgers om het klimaatprobleem voortvarend aan te pakken.

Onze beweging kan veel meer steun gebruiken, door het hele land. We doen veel, zoals aandacht vragen bij de politiek en inspreken bij Provincies en gemeenten. In een aantal steden zijn grootouders actief. We liepen mee in de klimaatmarsen van de jongeren. We lezen klimaatboeken voor op scholen. Een superteam van oma’s is bezig om het thema “Moeder Aarde” erdoor te krijgen als thema van de Kinderboekenweek. Als dit lukt kunnen we zeer veel kinderen betrekken bij wat voor hun toekomst van het grootste belang is: een leefbare aarde.

Steun ons voedselbos

Met de realisatie van een voedselbos willen we een bijdrage leveren aan een gezonde en duurzame landbouw. Een jonge boer, Mark Venner, schakelt om van en gangbaar melkveebedrijf naar een milieuvriendelijk voedselbos.

Wat is een voedselbos? Een voedselbos is een duurzaam landbouwsysteem naar het voorbeeld van een natuurlijk bos. Uit een voedselbos kan op termijn het hele jaar door smakelijk en gezond voedsel worden geoogst, variërend van diverse soorten fruit en noten tot scheuten, zaden en bladgroenten. Een voedselbos legt ongeveer evenveel CO2 vast als een natuurlijk bos en is daarmee een klimaatvriendelijke vorm van landbouw. Bovendien zijn voedselbossen goed voor de biodiversiteit en klimaatbestendig, ze kunnen beter tegen langdurige droogte en extreme regenbuien dan andere vormen van landbouw. Een voedselbos vergt wel een flinke investering, want het plantgoed is duur en de eerste oogst is pas na een jaar of vijf. De praktijk leert dat een voedselbos na een jaar of acht per hectare meer geld opbrengt dan een gangbare teelt.

Hoe kun je bijdragen?

De grootouders steunen het voedselbos door de aanplant te financieren. We zamelen daarvoor geld in, op een manier waardoor elke belangstellende een bijdrage kan leveren. Op dit moment hebben we ruim
€ 23.000 bijeengebracht, maar er is nog meer nodig. Je kunt zelf geld doneren, maar het is ook mogelijk om een certificaat te kopen, dat je aan een ander, een kleinkind bijvoorbeeld, cadeau kunt doen. Zo draag je bij aan een voorbeeld voedselbos dat weer anderen kan gaan inspireren. Een voedselbos houdt in meewerken met de natuur. Kunstmest en bestrijdingsmiddelen worden niet gebruikt. De kwaliteit van de bodemleven verbetert, daardoor kan de grond na verloop van tijd veel meer water opnemen, van groot belang nu onze zomers steeds droger worden. Doe mee! Voor alle (klein)kinderen!

www.grootoudersvoorhetklimaat.nl/voedselbos

www.leukervoedselbos.nl

Anneke Duijndam

Contact

Voor vragen, meer informatie of andere zaken kunt u per mail contact opnemen. Voor het inleveren van artikelen of foto’s voor de thema “Uit de oude doos” kunt u ook het mail adres gebruiken.

Mail: info@ouderenbelangen.nl