Logo Ouderenbelangen

Helft van de 65-plussers neemt ’s nachts onnodig risico

PERSBERICHT
Amersfoort, 14 juni 2018

Gevolgen van een val kunnen enorm groot zijn

Helft van de 65-plussers neemt ’s nachts onnodig risico

Bijna de helft van de ouderen geeft aan de route naar het toilet niet goed te hebben verlicht. Hiermee lopen zij onnodig risico om ’s nachts ten val te komen. In 2016 overleden 3.883 ouderen aan de gevolgen van een val1. 38% van de 65-plussers is de afgelopen twee jaar een of meerdere keren gevallen. Meer dan een kwart van hen moest medische hulp inroepen 2 en ondervindt nog dagelijks klachten als gevolg van hun val. In enkele gevallen zijn de gevolgen zelfs zo groot dat er niet meer zelfstandig thuis gewoond kan worden. Of dat er voortaan een rollator of rolstoel aan te pas moet komen. En dat kan vaak voorkomen worden!

Dat kan anders…
Om nachtelijke valpartijen te voorkomen, is goede verlichting van essentieel belang. De helft van de ouderen loopt een serieus risico door ’s nachts in het donker naar het toilet te gaan. Uit onderzoek3 van Stichting Zilver Wonen blijkt dat bijna de helft van hen (47,5%) de route naar het toilet slecht tot niet heeft verlicht. Coen Staal, voorzitter van de stichting Zilver Wonen hierover: “Door lampen met een bewegingssensor te plaatsen, ziet men ’s nachts goed waar men loopt. Dat kan al met kleine lampjes bijvoorbeeld vlak boven de plinten, waardoor de partner ’s nachts niet wakker wordt van een ‘zee aan licht’.”

Een door Uneto-VNI erkende Comfortinstallateur, Erwin Roks, geeft hier in een filmpje uitleg over. Daarin wordt getoond dat op 15 cm van de vloer aangebrachte lichtjes door middel van een sensor aanspringen, dus als iemand ’s nachts naar het toilet gaat, wordt de route naar het toilet verlicht.  

Zelfde verdieping
Bijna 12% van de ouderen heeft geen toilet op dezelfde verdieping als de slaapkamer. Om het risico van vallen op de trap in het donker te verkleinen, is de beste optie om goed te overwegen een toilet te bouwen op dezelfde verdieping als de slaapkamer. Staal: “Wanneer dit niet mogelijk is, kunnen wandbeugels aan de draaizijde van de trap (dus aan de andere kant dan waar de leuning zit) voor extra houvast zorgen.”

Woonscan - check je eigen woning op veiligheid
Ouderen denken vaak wel na over de veiligheid in hun woning, maar weten soms niet waar de informatie hierover vandaan te halen. Om hen daarbij een handje te helpen, biedt de stichting Zilver wonen via haar website www.zilverwonen.nl de woonscan aan. Met deze gratis scan kan worden nagegaan of een huis geschikt is voor ouderen om veilig in te kunnen en blijven wonen. Aan de hand van een korte vragenlijst wordt het huis getest op valveiligheid, verlichting en brand- en inbraakpreventie.

Stichting Zilver Wonen (ZW)
Naast onderzoek om ouderen te laten nadenken over aanpassingen aan hun huis, beheert stichting Zilver Wonen (ZW) ook het digitale platform www.zilverwonen.nl. De stichting is in april 2015 opgericht om ouderen bewust te maken van hun (woon)situatie en van de noodzaak om vooruit te kijken.

Partners van de stichting ZW zijn onder meer ANBO (o.a. onderzoek en individuele adviezen over langer thuis wonen, Rabobank (o.a. ouderenadviseurs, lokale voorlichtingsmarkten), Uneto-VNI (o.a. adviezen en installatie op maat van badkamer tot lifttrap via de Comfortinstallateurs) en Evident P.R. (management van de stichting en communicatie).

1 http://statline.cbs.nl/Statweb/publication/?DM=SLNL&PA=7052_95&D1=84&D2=a&D3=0,15-21&D4=l&HDR=G1,G2,G3&STB=T&VW=T

2 Onderzoek uitgevoerd door Novioresearch onder 541 65- tot 80-jarigen, waarvan 251 mannen en 290 vrouwen.

3 Onderzoek uitgevoerd onder 3.888  zelfstandig wonende ouderen tussen de 60 – 80 jaar

Contact

Voor vragen, meer informatie of andere zaken kunt u per mail contact opnemen. Voor het inleveren van artikelen of foto’s voor de thema “Uit de oude doos” kunt u ook het mail adres gebruiken.

Mail: info@ouderenbelangen.nl