Logo Ouderenbelangen

Kan ik een vergoeding krijgen als ik een woningaanpassing nodig heb?

Kan ik een vergoeding krijgen als ik een woningaanpassing nodig heb?

Heeft u een aanpassing nodig in uw woning zoals een traplift of een verhoogd toilet? U kunt dan een vergoeding krijgen via de Wmo (de officiële naam van de wet is Wmo 2015) of de Wet langdurige zorg (Wlz). Dit is afhankelijk van de aard en de zwaarte van de zorg die u nodig heeft.

Vergoeding voor woningaanpassing via Wmo

De Wmo regelt dat mensen met een beperking ondersteuning kunnen krijgen. Het kan gaan om ouderen, gehandicapten of mensen met psychische problemen. Ook voor een woningaanpassing kunt u een beroep doen op de Wmo.

Bij het Wmo-loket of het sociaal wijkteam van uw gemeente kunt navragen of u recht heeft op een vergoeding. Soms geldt een eigen bijdrage. Bereken uw eigen bijdrage voor een vergoeding uit de Wmo. De berekening geeft slechts een indruk. Het uiteindelijke bedrag kan afwijken.

Vergoeding voor woningaanpassing via de Wlz

Heeft u een Wlz-indicatie en ontvangt u zorg thuis? Dan kunt u een vergoeding voor woningaanpassing krijgen. U kunt hiervoor bij uw gemeente terecht.

Verhuisvergoeding in plaats van vergoeding voor aanpassing

Sommige gemeenten kiezen ervoor om geen vergoeding voor een aanpassing te geven, maar een verhuisvergoeding. Bijvoorbeeld wanneer een aanpassing erg veel geld kost.

Kijk voor meer informatie op:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/zorg-en-ondersteuning-thuis/vraag-en-antwoord/vergoeding-voor-woningaanpassing

Contact

Voor vragen, meer informatie of andere zaken kunt u per mail contact opnemen. Voor het inleveren van artikelen of foto’s voor de thema “Uit de oude doos” kunt u ook het mail adres gebruiken.

Mail: info@ouderenbelangen.nl