Logo Ouderenbelangen

KIEZER WIL VERKEERSVEILIGHEID IN REGEERAKKOORD

KIEZER WIL VERKEERSVEILIGHEID IN REGEERAKKOORD

Belofte kiezer: 'Minder gehaast onderweg zijn'

Amersfoort, 12 maart 2021 – In aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen heeft Veilig Verkeer Nederland onderzoek gedaan onder ruim 1.000 kiesgerechtigden. Hieruit blijkt dat meer dan de helft van alle Nederlanders (57%) het belangrijk vindt dat de politieke partij waarop zij gaan stemmen nadenkt over verkeersveiligheid. Ook moeten er concrete doelstellingen komen. Het vergroten van de pakkans, lopen en fietsen stimuleren en hogere straffen voor verkeersovertredingen, zijn wat Nederlanders betreft dé top drie manieren voor politici om de verkeersveiligheid in ons land te verbeteren. Aandacht voor verkeersveiligheid blijft hard nodig: ruim de helft van alle Nederlanders (53%) geeft aan het verkeer complex te vinden en maar liefst twee derde (65%) voelt zich in het verkeer weleens onveilig. Op de vraag wat Nederlanders de komende vier jaar zelf gaan doen om het verkeer veiliger te maken, staat ‘minder gehaast onderweg zijn’ op 1. 

 

Zo’n 60% vindt het aantal verkeersdoden in ons land – dit zijn er circa twee per dag – erg hoog. Met de stelling dat het kabinet concrete doelstellingen moet formuleren voor verkeersveiligheid, is twee derde van alle stemgerechtigde Nederlanders (66%) het dan ook eens. En een ruime meerderheid, zo'n 60%, gaat nog een stap verder. Zij vinden dat een regeerakkoord niet compleet is zonder verkeersveiligheidsbeleid.

 

imageimage

Politiek scoren

Zes op de tien Nederlanders (57%) vindt het belangrijk dat hun politieke partij nadenkt over verkeersveiligheid. Onder 65-plussers ligt dit percentage nog hoger (76%). Ondanks deze hoge percentages blijkt verkeersveiligheid geen thema te zijn waarop politici zich onderscheidend profileren. Slechts een aantal respondenten slaagde er binnen het onderzoek in om de standpunten op het gebied van verkeer aan de juiste partij te koppelen. Voor politici ligt hier de komende dagen dus nog een belangrijk aandachtspunt.

 

Duidelijke ambitie

Evert-Jan Hulshof, directeur van Veilig Verkeer Nederland, reageert op de uitkomsten van het onderzoek en laat weten dat verkeersveiligheid thuishoort in de politiek en in het regeerakkoord. Zijn oproep lijkt terecht en een trendbreuk blijkt nodig. Prognoses stellen namelijk dat het aantal verkeersgewonden de komende jaren verder gaat stijgen. In 2030 zou er zomaar sprake kunnen zijn van 30.000 verkeersgewonden per jaar en tussen de 470 en 580 verkeersdoden. Tenzij er meer actie wordt ondernomen. VVN daarover: "Veilig Verkeer Nederland gaat er alles aan doen om verkeersveiligheid op de politieke agenda te houden. Tegelijkertijd doen we ook een beroep op de mensen zelf, want niet alleen politici maar letterlijk iedereen kan iets doen om het verkeer veiliger te maken. Laten we ons in deze periode niet alleen gaan verdiepen in de verschillende partijprogramma’s, maar laten we ook kritisch naar onszelf zijn en naar onze houding en gedrag in het verkeer. Een veilig verkeer creëren we samen en meedoen is makkelijk” , aldus Hulshof.

 

Verder blijkt uit het onderzoek dat….

  • respondenten verwachten dat GroenLinks (40%), CDA (39%) en PvdA (38%) de meeste aandacht besteden aan verkeersveiligheid
  • meer dan de helft van alle mensen die gaan stemmen (54%), dit jaar lopend naar de stemlocatie gaat. Eén op de vijf respondenten (22%) geeft aan met de fiets te gaan.
  • drie op de vijf respondenten (59%) vindt dat er meer geïnvesteerd moet worden in verkeersveiligheid
  • dat het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat voor haar inspanningen de afgelopen vier jaar een voldoende krijgt: 6,7
  • 64% van alle 65-plussers het Nederlandse verkeer complex vindt
  • bijna iedereen (90%) van plan is het verkeer de komende vier jaar op hun eigen manier veiliger te maken.

image

 

Over Veilig Verkeer Nederland
Veilig Verkeer Nederland (VVN) is de grootste verkeersveiligheidsorganisatie van Nederland. De organisatie zet zich dagelijks in voor de missie 'Iedereen veilig over straat'. Hiervoor activeert zij niet alleen haar beroepskrachten en duizenden vrijwilligers, maar ook het bedrijfsleven en politiek Den Haag. VVN is al vele jaren de grootste aanbieder van praktisch gerichte verkeerseducatie voor de basisschool. Onder het motto 'Meedoen is makkelijk' wil de organisatie zoveel mogelijk mensen laten participeren met als doel een veiliger verkeer. Meer info via vvn.nl.

Rob Stomphorst
06-25031715
r.stomphorst@vvn.nl

Contact

Voor vragen, meer informatie of andere zaken kunt u per mail contact opnemen. Voor het inleveren van artikelen of foto’s voor de thema “Uit de oude doos” kunt u ook het mail adres gebruiken.

Mail: info@ouderenbelangen.nl