Logo Ouderenbelangen

Maatregelen van de overheid om de hoge energieprijzen te compenseren

Maatregelen voor alle huishoudens: ongeveer € 545 korting bij een gemiddeld energieverbruik

1. Lagere energiebelasting op elektriciteit 

Het tarief voor energiebelasting is in 2022 € 0,057 (exclusief btw) per kWh lager dan in 2021. Hierdoor betaalt u € 0,0368 (exclusief btw) aan energiebelasting per kWh die u verbruikt. Hoeveel korting u krijgt, hangt dus af van uw energieverbruik. Op de jaarafrekening van u energieleverancier ziet u deze maatregel terug als ‘energiebelasting’.

Tarief in 2021    1 januari t/m 30 juni 20221 juli t/m 31 december 2022
Energiebelasting elektriciteit zonder btw (per KWh)€ 0,0942€ 0,0368€ 0,0368
Energiebelasting elektriciteit met btw (per KWh)€ 0,114€ 0,0445€ 0,0401

Waarom wordt de belasting op elektriciteit verlaagd? En waarom niet op aardgas, terwijl juist bij aardgas het probleem zit?

2. Hogere teruggave energiebelasting

De teruggave van de energiebelasting is in 2022 verhoogd van ongeveer € 560 naar € 785. Hierdoor krijgen alle huishoudens dus € 225 (inclusief btw) extra korting. Dit is een vaste korting, die niet afhangt van uw energieverbruik. Op de jaarafrekening van uw energieleverancier ziet u deze maatregel terug als ‘vermindering energiebelasting’. 

Ik heb zonnepanelen of een warmtepomp en heb daardoor bijna geen extra elektriciteit nodig. Krijg ik ook korting op de energierekening?

De korting van € 225 is lager dan de € 265 die eerder genoemd werd. Hoe kan dat?

3. Lagere btw op aardgas, elektriciteit en stadsverwarming

Van 1 juli t/m 31 december 2022 is de btw op energie (aardgas, elektriciteit en stadsverwarming) verlaagd van 21% naar 9%. Het lagere btw-tarief geldt voor alle onderdelen op de energierekening die te maken hebben met de levering van energie. Bijvoorbeeld ook administratie- en netbeheerkosten. 

Krijg ik een jaarrekening met deels het normale btw-tarief en deels het lage btw-tarief?

Ik heb een elektrische auto. Valt het opladen van mijn auto ook onder het lage btw-tarief?

Rekenvoorbeeld van een gemiddeld huishouden

Gemiddeld verbruikt een huishouden jaarlijks 1.170 m3 gas en 2.384 kWh elektriciteit. Een huishouden met een gemiddeld energieverbruik krijgt in 2022 rond de € 545 korting op de energierekening:

  • lagere energiebelasting op elektriciteit (inclusief btw): € 170;
  • hogere teruggave energiebelasting (inclusief btw): € 225;
  • lagere btw op de rest van de energierekening: € 150.

Extra maatregelen voor huishoudens met een laag inkomen

Huishoudens met een inkomen rond het sociaal minimum krijgen extra steun om de hoge energieprijzen te compenseren:

Energietoeslag van ongeveer € 1.300

Mensen die maximaal € 1.310,05 (alleenstaande) of € 1.871,50 (samenwonend) per maand verdienen, hebben recht op de energietoeslag van ongeveer € 1.300

Tegemoetkoming in energiekosten voor studenten

Studenten komen niet in aanmerking voor de energietoeslag van ongeveer € 1.300. Studenten die in ernstige financiële problemen komen of dreigen te komen door de sterk stijgende energieprijzen, kunnen wel in aanmerking komen voor een tegemoetkoming in de kosten

Hulp bij energie besparen

Gemeenten krijgen € 300 miljoen om inwoners in slecht geïsoleerde huizen te helpen met energie besparen. Bijvoorbeeld door:

  • een energiebespaaradvies;
  • vouchers waarmee inwoners energiebesparende producten kunnen kopen;
  • energieboxen uit te delen met tochtstrips, radiatorfolie en ledlampen.

Contact

Voor vragen, meer informatie of andere zaken kunt u per mail contact opnemen. Voor het inleveren van artikelen of foto’s voor de thema “Uit de oude doos” kunt u ook het mail adres gebruiken.

Mail: info@ouderenbelangen.nl