Logo Ouderenbelangen

Nibud: inflatie gevaar voor magere koopkrachtstijging in periode 2022-2025

Het Nibud ziet dat de voorstellen zeer wisselend uitpakken voor verschillende groepen. Vooral de verhoging van het minimumloon pakt gunstig uit. Voor sommige huishoudens pakken de veranderingen in de huurtoeslag heel ongunstig uit, waardoor ze erop achteruit gaan. Over het algemeen zien gepensioneerden en zelfstandigen hun koopkracht het minst stijgen, en in bepaalde gevallen zelfs dalen. Nibud-directeur Arjan Vliegenthart: “Het coalitieakkoord ademt ambitie. Tegelijkertijd blijkt de praktijk weerbarstig. De hoge inflatie zou de ambitie om tot een positieve koopkrachtontwikkeling te komen zomaar kunnen laten verdampen en de voorstellen rond huurtoeslag lijken voor financieel kwetsbare groepen in sommige gevallen averechts uit te pakken. Daar zou bij het maken van beleid nog eens extra over nagedacht moeten worden.”

 

Veranderingen kinderopvangtoeslag en huurtoeslag
Bij de voorgestelde veranderingen in de huurtoeslag ziet het Nibud dat het huishoudens vanaf 2025 enorm veel geld zal schelen als de daadwerkelijke huur boven de normhuur van 608 euro valt. In het coalitieakkoord staat dat de huurtoeslag wordt hervormd naar een systeem van normhuren op basis van inkomen. In dit systeem wordt uitgegaan van een fictieve huur van 608 euro in 2025. Alleenstaande huurders met kleinere woningen en lagere huren gaan er in het nieuwe stelsel op vooruit, terwijl grotere huishoudens in een wat grotere en duurdere huurwoning er over het algemeen op achteruit gaan. Vliegenthart: “Het hele idee achter het toeslagenstelsel, waarbij huishoudens een financiële bijdrage kregen die bij hun inkomen en omstandigheden paste, was goed en nodig. Dat het in de praktijk niet goed werkte, was een harde les. Juist daarom vinden wij het zo belangrijk dat, nu we het gaan veranderen, er ook iets goeds en beters voor terugkomt. Het kan dan volgens ons niet de bedoeling zijn dat mensen die een hogere huur hebben straks minder toeslag krijgen, waardoor ze financieel gezien slechter af zijn.”

Koopkrachtdalingen bij AOW’ers
Gepensioneerden met alleen een AOW-uitkering zien hun koopkracht nauwelijks toenemen als de plannen van het kabinet doorgaan. Bij gepensioneerden met een aanvullend pensioen zijn er wel koopkrachtdalingen zichtbaar. Gepensioneerden betalen over het algemeen minder belasting, waardoor zij de hogere ouderenkorting die daar tegenover staat lang niet altijd kunnen verzilveren. In sommige gevallen kunnen AOW’ers in 2025 maandelijks rond de 100 euro aan heffingskortingen per persoon niet verzilveren. Dit speelt vooral bij mensen die enkel AOW hebben. Vliegenhart: “Het niet kunnen verzilveren van een korting waar je wel recht op hebt, en die je ook nodig hebt, is heel vervelend. Het Nibud zou graag zien dat er goede compensatie komt voor deze groep. Voor de portemonnee van gepensioneerden die ook vaak te maken hebben met extra zorgkosten, is het belangrijk dat dat zij alle rekeningen kunnen blijven betalen. Bron: Nibud

 

 

Contact

Voor vragen, meer informatie of andere zaken kunt u per mail contact opnemen. Voor het inleveren van artikelen of foto’s voor de thema “Uit de oude doos” kunt u ook het mail adres gebruiken.

Mail: info@ouderenbelangen.nl