Logo Ouderenbelangen

Netwerk Utrecht Zorg voor Ouderen ofwel NUZO

Netwerk Utrecht Zorg voor Ouderen ofwel NUZO

Start

In 2008 heeft het UMC Utrecht, in het kader van het Nationaal Programma Ouderenzorg op verzoek van het Ministerie van VWS, het initiatief genomen in het opstarten en het doorontwikkelen van een regionaal ouderennetwerk, het Netwerk Utrecht Zorg voor Ouderen ofwel NUZO.

Doel en visie NUZO

Het Netwerk Utrecht Zorg voor Ouderen wil de samenhang in welzijn, wonen en zorg voor kwetsbare ouderen in de brede Utrechtse regio verbeteren en richt zich op het stimuleren en bevorderen van kwaliteit van leven van kwetsbare ouderen in de brede regio Utrecht. Belangrijk vertrekpunt hierbij is de behoefte van de oudere zelf. De ouderen die participeren in het netwerk hebben vetorecht bij de beoordeling van projecten vanuit het ouderenperspectief.

In eigen woorden van de partners: " Het NUZO brengt de ouderenzorg in de Utrechtse regio in beweging. Het netwerk opereert op het snijvlak van de verschillende domeinen zorg, welzijn en wonen, en de meerwaarde is zichtbaar bij zowel professionals als ouderen. "

Voor meer informatie: www.nuzo-utrecht.nl

Contact

Voor vragen, meer informatie of andere zaken kunt u per mail contact opnemen. Voor het inleveren van artikelen of foto’s voor de thema “Uit de oude doos” kunt u ook het mail adres gebruiken.

Mail: info@ouderenbelangen.nl