Logo Ouderenbelangen

Hoeveel mag ik mijn kind belastingvrij schenken?

In 2023 in elk geval € 6.035. Dit bedrag is de jaarlijkse vrijstelling voor schenkingen van ouders aan hun kind. Onder 'kind' verstaan wij ook een pleegkind of een stiefkind.

Let er wel op dat wij ouders als 1 schenker zien. Dit geldt ook als u bijvoorbeeld bent gescheiden. Heeft uw kind een partner en geeft u ze los van elkaar een bedrag? Dan telt dit ook als 1 schenking.

Uw kind betaalt schenkbelasting als alles bij elkaar opgeteld hoger is dan de vrijstelling.

U mag uw kind 1 keer een hoger belastingvrij bedrag schenken

Hoeveel meer? Dat hangt af van wat uw kind met het geld gaat doen. De eenmalig verhoogde vrijstelling mag worden gebruikt voor 1 van de volgende 3 bestedingsdoelen: een eigen woning, een dure studie óf een bestedingsdoel waarover het kind zelf beslist.

Zorg er wel voor dat u de schenking doet als uw kind tussen de 18 en 40 jaar oud is. Of dat de partner van uw kind tussen de 18 en 40 jaar oud is. Schenken op de dag van de 40e verjaardag mag ook.

Let op!

De verhoogde vrijstelling is eenmalig en komt in plaats van de jaarlijkse vrijstelling. U mag uw kind in 2023 dus niet óók nog € 6.035 schenken.

De eenmalig verhoogde vrijstellingen in 2023:

ZamenEen, Coalitie tegen eenzaamheid

ZamenEen is een initiatief in de gemeente Dronten om te komen tot een integrale aanpak van eenzaamheid.

Doelstellingen

Doelstelling van ZamenEen is het taboe rondom het thema eenzaamheid te doorbreken en het chronische eenzaamheid te voorkomen en bestrijden. Zodat alle inwoners van Dronten, Biddinghuizen en Swifterbant kunnen omgaan met hun gevoelens van eenzaamheid en zich vrij voelen om dit onderwerp te bespreken.

De aanpak richt zich, vanuit de wens om met oprechte aandacht naar elkaar om te zien en te luisteren, op het leren omgaan met gevoelens van eenzaamheid. Om dit te concretiseren gaat ZamenEen werken aan:

  • Een gezamenlijke agenda.
  • Het bereiken van de juiste mensen.
  • Het bieden van een passende ondersteuningsstructuur.
  • Een gezamenlijke opvatting over en uitvoering van deskundigheidsbevordering, zoals het trainen van zowel vrijwilligers als professionals.
  • Het koppelen van burgers aan burgers en organiseren van onder andere telefooncirkels.
  • Gerichte communicatie, zowel onderling als naar en met betrokken burgers.
  • Het borgen van geslaagde resultaten.
  • Aansluiting bij landelijke en regionale ontwikkelingen op het terrein van eenzaamheid.
  • Het bereiken van het mantelzorgbeleid in de gemeente.

Deelnemende organisaties

Een steeds groter wordende groep deelnemers bestaande uit welzijnsinstellingen, ondernemers (supermarkten), politie, etc. De volledige actuele lijst is hier te vinden.

Contact

Liane Wolfert, Bureau LWPC.
Telefoon: 06-48173998
E-mail: info@zamen-een.nl
Website: Zamen-een.nl

Bereikt u in het kalenderjaar de AOW-leeftijd? Dan krijgt u de ouderenkorting en misschien ook de alleenstaandeouderenkorting.

Ouderenkorting

U krijgt de ouderenkorting als u uiterlijk op 31 december van het kalenderjaar de AOW-leeftijd hebt.

Tabel ouderenkorting 2022
Verzamelinkomen Ouderenkorting
tot € 38.465 € 1.726
vanaf € 38.465 tot € 49.972 € 1.726 - 15% x (verzamelinkomen - € 38.465)
vanaf € 49.972 € 0
Tabel ouderenkorting 2021
Verzamelinkomen Ouderenkorting
tot € 37.971 € 1.703
vanaf € 37.971 tot € 49.324 € 1.703 - 15% x (verzamelinkomen - € 37.970)
vanaf € 49.324 € 0
Tabel ouderenkorting 2020
Verzamelinkomen Ouderenkorting
tot € 37.373 € 1.622
vanaf € 37.373 tot € 48.186 € 1.622 - 15% x (verzamelinkomen - € 37.372)
vanaf € 48.186 € 0

Het verzamelinkomen is het totaal van uw inkomsten en aftrekposten in de 3 boxen, zonder uw verrekenbare verliezen over vorige jaren. U krijgt deze kortingen via de AOW-uitkering van de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

Alleenstaandeouderenkorting

U krijgt de alleenstaandeouderenkorting als u:

Wilt u weten of u recht hebt op een AOW-uitkering voor alleenstaanden? Dit kunt u navragen bij de SVB.

De hoogte van de alleenstaandeouderenkorting is:

Tabel alleenstaandeouderenkorting
Jaar Alleenstaandeouderenkorting
2022 € 449
2021 € 443
2020 € 436

 

Voor scootmobielen, rolstoelen, hooglaag verpleegbedden, rollators, sta op stoelen en douche/toilethulpmiddelen is de Zorgoutlet aan de Bolderweg 2 B15 in Almere hét adres. Voor zowel nieuw als voor gebruikte hulpmiddelen. “Sinds kort betaal je een eigen bijdrage als je een scootmobiel aanvraagt bij de gemeente via (WMO)de Wet Maatschappelijke Ondersteuning”, aldus Chris Bruins van de Zorgoutlet. “Vaak is deze bijdrage dusdanig hoog dat het financieel aantrekkelijk is om zelf een scootmobiel aan te schaffen. Wij verkopen zowel nieuwe scootmobielen als gebruikte scootmobielen. Met prijzen tussen de 400 en de 6000 euro zit er voor iedereen wel wat bij.

De Zorgoutlet heeft een eigen servicedienst. “De scootmobielen die wij verkopen zijn getest en nagekeken. We geven garantie en service staat bij ons hoog in het vaandel. Als er zich een probleem voordoet, dan zoeken wij samen met u naar een oplossing. Wij kopen eventueel zorghulpmiddelen in of nemen ze in consignatie. Dat betekent dat wij het artikel in onze showroom plaatsen en proberen te verkopen voor een van te voren met u afgesproken bedrag.”

Diverse zorghulpmiddelen

In onze grote showroom in Almere kunt u terecht voor allerlei zorghulpmiddelen. Door onze jarenlange ervaring kunnen wij u professioneel adviseren over de producten en zijn mogelijkheden. U
mag zowel telefonisch contact opnemen als vrijblijvend langskomen in onze showroom. Wij zijn gevestigd aan de Bolderweg 2 in Almere. Wij zijn maandag tot en met vrijdag van 10.00 uur tot
17.00 uur geopend, mocht u buiten de openingstijden willen langskomen, kan dit altijd telefonisch worden besproken. Daarnaast bent u op zaterdag ook welkom tussen 11.00 uur en 16.00 uur. Uw
nieuwe zorghulpmiddelen vindt u bij De Zorgoutlet!

De Zorgoutlet is telefonisch bereikbaar
van maandag tot en met zondag, van
9.30 uur tot 20.30 uur. 036-525 87 41 of mail: info@dezorgoutlet.nl.

 

 

  

Natuurlijk Herdenken

De vrije natuur als bewuste keuze voor het verstrooien van as

Over de dood, rouwen en herdenken wordt tegenwoordig anders gedacht. De invulling van een uitvaart is heel persoonlijk. Stond eerst vooral het afscheid van de overledene centraal, vandaag wordt bij een uitvaart steeds vaker het leven gevierd. De manier waarop de overledene geleefd heeft, is daarbij het uitgangspunt. Wat vond de overledene belangrijk en wat waren de dingen waar hij/zij van hield? De mogelijkheid om het lichaam ‘terug te geven’ aan de natuur spreekt mensen in toenemende mate aan.

Wat is natuurlijk herdenken?

De Stichting Natuurlijk Herdenken is opgericht om ruimte te bieden aan de vraag om as te mogen verstrooien in de vrije natuur, in de natuurgebieden van Staatsbosbeheer. Bij natuurlijk herdenken staat de natuur centraal. Met het verstrooien van de as wordt het lichaam als het ware teruggeven aan de natuur. De plaats waar de as verstrooid is, krijgt geen markering met bijvoorbeeld een steen met een naam, bloemstuk, foto’s …. De plek zélf is de herinnering. En de natuur bepaalt hoe de plek zich ontwikkelt. Natuurlijk herdenken kent ook geen openingstijden, hekken, toegangspoorten of aangeharkte paadjes. Mens en dier zijn welkom.

Persoonlijke wensen centraal

Tijdens en na een uitvaart is – binnen de wet - bijna alles mogelijk. Tijdens de condoleance kan bijvoorbeeld de favoriete wijn van de overledene geschonken worden en ook de plechtigheid wordt persoonlijk vormgegeven. Een heel eigen invulling van de asbestemming kan daar ook bij horen. Het verstrooien van de as in de vrije natuur als persoonlijke wens.

Vooraf nadenken over wat u wilt…

Gelukkig denken steeds meer mensen ook in een vroeg stadium na over hun (eigen) uitvaart. Dat is ook belangrijk voor de nabestaanden. Na een overlijden moet er immers in een emotionele periode een groot aantal beslissingen worden genomen. En dat óók nog eens in korte tijd. Is bij nabestaanden dan bekend wat uw wensen zijn, dan kan dat bij het verwerken van het verlies een belangrijke rol spelen. En dat geldt ook voor wat u wilt dat er met uw as gebeurt! Vergeet niet uw wensen vast te leggen én te bespreken.

In ons land vindt direct na de crematieplechtigheid de crematie (verassing) plaats. De wet op de Lijkbezorging bepaalt vervolgens dat de overgebleven as nog een maand in het crematorium bewaard moet worden. Pas daarna mag er een bestemming aan de as worden gegeven. Mensen zoeken steeds vaker naar een bijzondere plek om de as te mogen verstrooien. Volgens de wet moet er dan echter wel altijd toestemming zijn van de eigenaar van de grond.

Begeleiding en toestemming

Wilt u as verstrooien in natuurgebieden van Staatsbosbeheer, dan helpt de Stichting Natuurlijk Herdenken u. Wij begeleiden u volledig, verzorgen de toestemming en geven een certificaat af. U kunt de as zelf verstrooien, maar desgewenst kunnen wij de verstrooiing ook voor u verzorgen. In overleg met de Stichting Natuurlijk Herdenken kan invulling gegeven worden aan uw wensen.

Heeft u vragen over het verstrooien van as in de vrije natuur – of dat nu in een speciaal aangewezen natuurgebied is of in een ander gebied van Staatsbosbeheer – neemt u dan contact op met de Stichting Natuurlijk Herdenken: 0313 422 307 of info@natuurlijkherdenken.nl. Voor meer informatie kunt u uiteraard ook op onze website kijken: www.natuurlijkherdenken.nl

 

Een verhuld ouderenprobleem

 

Ouderen en problemen zijn volop benoembaar en aan veel van deze problemen wordt de nodige aandacht besteed al is het vaak onvoldoende. De positie van de oudere is de laatste jaren sterk veranderd door een sterk veranderde visie betreffende de omgang met ouderen.

In een ver achter ons liggend verleden werden mensen die niet meer in staat waren hun eigen bestaan te leiden, opgevangen door hun kinderen en tot aan de dood toe werden verzorgd. De laatste jaren klinkt terecht de roep naar een omgang met ouderen die langer zelfstandig hun eigen bestaan op orde moeten houden en ook tot veel later moeten blijven door werken.

 Veel van de problematiek die het op latere leeftijd nog zelfstandig moeten functioneren met zich meebrengt is dagelijks nieuws en komt ook in deze brochure uitgebreid aan de orde. Er is echter een onderdeel van het steeds ouder zelfstandig blijven functioneren dat niet of nauwelijks enige aandacht krijgt en wel degelijk een enorme invloed heeft op het functioneren van het bestaan.

Het gaat in dit specifieke geval om het ontstaan van schulden en leven op of onder het sociaal minimum omdat ouderen niet meer kunnen omgaan met de vraag die de maatschappij van hen vraagt. Veel van de voorzieningen waar iedereen recht op heeft, worden door ouderen niet of onvoldoende aangevraagd omdat de manier waarop dit soort zaken dient te worden aangevraagd geautomatiseerd gedaan moeten worden en dat deze manier van aanvragen blijkbaar te ingewikkeld is en veel ouderen geen gebruik maken van voorzieningen waarop zij recht hebben.

Doordat veel ouderen geen gebruik maken van de rechten die zij hebben, raken steeds meer ouderen in financiële problemen. Geen gebruik maken van bijvoorbeeld voldoende huurtoeslag betekent, dat de persoon die onvoldoende of geen toeslag heeft aangevraagd terwijl daar wel recht op is, dat deze persoon onder de grens van het zogenaamde sociale minimum leeft en dus eigenlijk onder het bestaansminimum.

Gezien de meest recente onderzoeken naar mensen in een problematische schuldenpositie zijn ouderen een zeer kwetsbare en moeilijk bereikbare groep. In de praktijk van de wettelijke schuldsaneringsregeling is het helaas zo dat steeds vaker ouderen moeten worden toegelaten tot de schuldsaneringsregeling. De reden hiervan is dat er sprake is van het ontstaan van een problematische schuldenlast die vooral wordt veroorzaakt door het niet gebruik maken van de voorzieningen waar men recht op heeft en als tweede belangrijke oorzaak het niet durven of kunnen vragen van de juiste hulp.

Het hebben van schuld of het niet kunnen betalen van de vaste lasten en andere rekeningen is een onderwerp waar zeker ouderen niet graag of helemaal niet over willen of durven te praten, laat staan dat je met deze problemen hulp gaat vragen. Hulp vragen is ook moeilijk en vergt ook dat je over een hoge drempel moet heenstappen, maar is wel noodzakelijk om het bestaan op orde te houden en niet verder te vervallen in een hopeloze situatie.

Vraag daarom tijdig hulp als u het inzicht in uw zaken kwijt bent, vraag hulp bij het aanvragen van de noodzakelijke voorzieningen als de toeslagen en mocht u financieel niet meer kunnen rondkomen, dan kunt u altijd met een deskundige of bijvoorbeeld de rechtbank contact opnemen, die u vervolgens doorverwijzen naar een deskundige om u bij te staan met het oplossen van uw financiële problemen.  

Wil je knutselen? Zoek je een knutselidee? Dan vind je vast iets op deze website! Veel knutselideeën die je kunt knutselen met allerlei simpele materialen. Je kan kaarten maken, kleuren, vouwen, knippen en plakken en je kan in verschillende rubrieken zoeken. De knutselideeën zijn voor peuters, kleuters en grotere kinderen geschikt, maar ook volwassenen zullen veel dingen voor de knutselhobby kunnen vinden. De meeste knutselmaterialen zul je wel in huis hebben en alle knutselwerkjes worden netjes uitgelegd met tekeningen en / of foto's. Dus kom, ga een knutselwerkje uitzoeken en knutselen.
Veel plezier ermee.

Knutselwerkjes vind je op: www.knutselidee.nl

 

MeerZoo/Reemzorg, van dierenpark naar Zorgdierenpark

Wat ooit voor Jan van het Meer begon als een hobby, namelijk het houden en verzorgen van dieren, is in de loop der jaren uitgegroeid tot een heus dierenpark. Al sinds 2009 was het park af en toe te bezoeken, maar Dierenpark MeerZoo opende in Marknesse in 2011 officieel haar deuren voor het publiek. Sindsdien kan men hier genieten van allerlei diersoorten zoals de wasberen, stinkdieren, neusberen, maar ook paarden, ezels, geiten en Jan zijn favoriet de slangen.

Sindsdien is het dierenpark continu blijven ontwikkelen, het aantal diersoorten werd uitgebreid, de verblijven werden groter, mooier en duurzamer, maar de grootse ontwikkeling is misschien wel de opening van zorgboerderij Reemzorg geweest. In 2009 kwamen de eerste deelnemers al om mee te draaien op dit mooie dierenpark en in de jaren daarna is de zorgboerderij blijven groeien. Er kwamen niet alleen meer deelnemers, maar ook meer mogelijkheden voor de deelnemers. Tegenwoordig biedt Reemzorg dagbesteding, maar ook logeeropvang door de weeks en in het weekend, Respijt zorg, crisisopvang en de mogelijkheid tot begeleid wonen. Verder zijn er ook werkervaringsplaatsen en vrijwilligersplaatsen. Dit alles voor een hele brede doelgroep namelijk iedereen tussen de 6 en 100 jaar met een zorgvraag omtrent bijvoorbeeld, hechtingsproblematiek, autisme, dementie, ter ontlasting van de mantelzorgers of voor het weer oppakken van een dagelijks ritme.

De deelnemers van de zorgboerderij en de medewerkers van MeerZoo en Reemzorg zetten zich allemaal in om het dierenpark te laten draaien zodat de bezoekers van het park hier op hun beurt weer van kunnen genieten. Iedereen helpt mee met het voeren en verzorgen van de dieren, het schoonhouden en onderhouden van de verblijven, het schoonhouden en onderhouden van de ruimtes van het park, het bijhouden van de groenvoorzieningen, administratieve werkzaamheden en voor de kinderen zijn er veel creatieve werkzaamheden. Iedereen doet dit op zijn of haar eigen niveau, zo helpt de een fanatiek mee met alle werkzaamheden en is voor de ander de beleving al voldoende om met een fijn gevoel weer naar huis te gaan aan het eind van de dag.
op deze manier kan iedereen bijdragen op een manier die hij of zij leuk vind en die ook passend is. Zo probeert Reemzorg iedereen een leuke en nuttige dag te laten beleven.

Een van de belangrijkste ontwikkeling van de afgelopen tijd is de vergunning voor invasieve diersoorten die Stichting vrienden van MeerZoo als eerste en enige in Nederland heeft mogen ontvangen. Hierdoor kan het dierenpark verder met een van haar belangrijke taken, namelijk het opvangen van dieren en ze een blijvend thuis bieden. Door deze nieuwe vergunning mogen er een aantal invasieve exoten opgevangen worden, dit was sinds de nieuwe regelgeving niet meer toegestaan. Deze invasieve diersoorten zijn onder andere, neusberen, wasberen, wasbeerhonden, deze worden nu al opgevangen door stichting Vrienden van MeerZoo. Momenteel wordt er gekeken of dit uitgebreid zal gaan worden met bijvoorbeeld, rood- en geelwangschildpadden, ibissen en wellicht meerdere diersoorten.

Kortom aan visie en toekomstplannen bij MeerZoo/Reemzorg geen gebrek! Bent u benieuwd geworden naar de dieren, dan bent u tijdens de openingstijden van harte welkom om een kijkje te komen nemen. Of wilt u wellicht gebruik maken van de mogelijkheden van de zorgboerderij, dan kunt u contact opnemen via onderstaande gegevens.

Voor meer informatie over het dierenpark kunt u www.meerzoo.nl raadplegen.
Voor meer informatie over de zorgboerderij kunt u www.reemzorg.nl raadplegen.
U kunt uiteraard ook altijd contact opnemen via onderstaand telefoonnummer of emailadres.

Dierenpark MeerZoo
Zorgboerderij Reemzorg
Steenwijkerweg 15
8316 RG, Marknesse
0527204495

Met meer dan 260 routes verspreid over Nederland. Nieuwe routes worden automatisch zichtbaar in de app. Houd je app dus regelmatig in de gaten!

Ontdek verrassende plekken. Hoor wonderlijke verhalen van onze boswachters. En geniet van grandioze natuur. Dat kan volop met de unieke routes van Natuurmonumenten. Gratis en eenvoudig te downloaden. Natuurbeleving gegarandeerd!

De Natuur Route app van Natuurmonumenten is een gratis app mat wandelroutes, fietsroutes en kanoroutes. Boswachters nemen u mee door ‘hun’ natuur.

Natuur Routes biedt:
✿ Ruime keuze uit gratis wandel- fiets en kanoroutes
✿ Routes door heel Nederland
✿ Eenvoudige selectie mogelijk van routes in de buurt
✿ Routes door schitterende natuurgebieden
✿ Routes voorzien van gebiedskaart
✿ Markante routepunten onderweg
✿ Routepunten toegelicht door onze boswachters
✿ Ook weergave van routepunten in tekst en foto’s
✿ Offline beschikbaar. Download uw routes onbeperkt en gratis via Wifi

Na afloop bent u een unieke natuurervaring rijker!

Een zorgboerderij is een bedrijf waar mensen met een zorg- of hulpvraag passende dagbesteding vinden en/of meewerken op de boerderij. Er wordt niet gekeken naar beperkingen, maar naar iemands mogelijkheden.

Mensen steken de handen uit de mouwen in de buitenlucht. En hebben contact met dieren en de natuur. Dat zorgt niet alleen voor plezier, maar draagt ook bij aan de groei en ontwikkeling van mensen.
Vereniging Zorgboerderijen Flevoland werkt volgens het landelijk kwaliteitssysteem

Voor meer informatie: www.zorgboerderijenflevoland.nl

Contact

Voor vragen, meer informatie of andere zaken kunt u per mail contact opnemen. Voor het inleveren van artikelen of foto’s voor de thema “Uit de oude doos” kunt u ook het mail adres gebruiken.

Mail: info@ouderenbelangen.nl