Logo Ouderenbelangen

Wij bieden financieel advies en regelen al het papierwerk

Als je partner of ouder naar een verpleeghuis gaat, is dat een stressvolle en emotionele periode. Het betekent afscheid nemen en loslaten. Tegelijkertijd moet je belangrijke keuzes maken, ook op financieel gebied.

Dit kan overweldigend zijn, want er zijn ontzettend veel regels en instanties waar je rekening mee moet houden. Zicht op Geld biedt financieel advies en regelt het papierwerk. Dat geeft rust in roerige tijden.

Speciaal voor senioren waarbij één partner wordt opgenomen in een zorginstelling en de andere partner thuis blijft wonen, hebben we de dienst Financieel Ontzorgd.
Blijft er na opname géén partner thuis wonen en blijft de eigen woning leeg achter, dan bieden we de dienst Vermogensadvies.

Financieel Ontzorgd

Als je partner wordt opgenomen in een verpleeg- of verzorgingshuis is dat vaak een verdrietige periode. Er komt veel op je af, want er moet flink wat geregeld worden. Zicht op Geld is gespecialiseerd in het financiële aspect van een verpleeghuisopname. Onze adviseurs bekijken wat voor invloed de verschillende regelingen hebben op de eigen bijdrage en het inkomen. Je kunt bijvoorbeeld de AOW voor gehuwden laten omzetten naar een AOW voor alleenstaanden. Dan ontvang je meer geld. Aan de andere kant betaal je daardoor meer belasting en een hogere eigen bijdrage, waardoor je er per saldo misschien op achteruit gaat. Wij zetten alles op een rijtje waardoor je zeker weet dat je financiën goed geregeld zijn en helpen bij:

Onze adviseurs zoeken alles uit

Wetten en regels zijn ingewikkeld en veranderen met de regelmaat van de klok. Je weet daardoor niet zeker of de informatie die je op internet vindt, klopt. Onze adviseurs zijn op de hoogte van alle actuele procedures en zoeken alles voor je uit. We onderzoeken het lopende jaar, het komende jaar en de voorgaande jaren. Want soms kunnen regelingen met terugwerkende kracht worden aangevraagd. Wij verzorgen al het papierwerk zodat jij tijd en energie overhoudt voor je dierbare. Bij ons heb je zicht op geld en dat ontzorgt bij verpleeghuisopname, in ieder geval op financieel vlak.

Wat levert het op

Dat is afhankelijk van jouw persoonlijke situatie. Gemiddeld levert ons advies € 7.000 per jaar op voor onze klanten.

Wat zijn de kosten

Onze adviseurs komen bij je thuis voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek. Bovendien werken wij op basis van ‘no cure no pay’. Dit betekent dat als wij geen financieel voordeel vinden, je geen factuur krijgt. Zo kom je niet voor nare verrassingen te staan. Pas als er profijt voor jou is, betaal je een vergoeding. Dat is een vast percentage, 20% inclusief btw, over het voordeel dat wij in de komende 12 maanden kunnen realiseren, inclusief eventueel voordeel over de voorgaande jaren. Deze vergoeding is éénmalig, maar jouw voordeel loopt nog door in de jaren hierna.

Mochten beide partners nog niet pensioengerechtigd zijn, dan geldt een ander percentage, namelijk 40% inclusief btw. Dit tarief is hoger omdat het voordeel vaak wat kleiner is en onze adviseurs wel evenveel tijd besteden aan het financiële plan.

Onze werkwijze

We snappen dat je bedenkingen kunt hebben om alle financiën aan een vreemde toe te vertrouwen. Daarom komt onze adviseur bij je thuis voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek. Als je het prettig vindt om een bekende of één van je kinderen bij het gesprek aanwezig te laten zijn, dan is diegene ook van harte welkom. Tijdens het gesprek leggen we rustig uit wat onze werkwijze is, wat je van ons kunt verwachten en hoe wij een adviesrapport opstellen.

Een aantal vragen die wij vaak horen en misschien voor jou van toepassing zijn:

Wat kun je van ons verwachten

Wanneer je besluit om met ons in zee te gaan, kun je het volgende van ons verwachten:

Klik hier voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek of meer informatie. Je kunt ons ook rechtstreeks bereiken via 058-2300444 of info@zichtopgeld.nl.

Geen partner?

Is er geen partner (meer)? Dan kan de dienst Financieel Ontzorgd niet ingezet worden. We kunnen dan wél helpen met Vermogensadvies. Hier vragen klanten ons vaak om wanneer de eigen woning leeg achter blijft na de verpleeghuisopname. Vragen die dan langs komen zijn: hoeveel eigen vermogen kun je hebben bij opname, hoe zit het met schenk- en erfbelasting, wat is de invloed op de eigen bijdrage Wlz? Zo zijn er nog veel meer vragen waar je tegenaan kunt lopen, vragen waarover wij je graag adviseren.

Vermogensadvies

Wanneer je vader of moeder wordt opgenomen in een zorginstelling en de eigen woning leeg achter blijft, dan leidt dit tot allerlei financiële vragen. Vaak heeft die generatie zuinig geleefd, is het huis bijna afbetaald en het pensioen voldoende om van te leven. Er lijkt niet veel aan de hand. Totdat er sprake is van een opname in een zorginstelling en dan wordt het een stuk gecompliceerder. Wat we regelmatig van onze klanten horen is:

Wat kunnen wij doen

Onze adviseur brengt alles in kaart zodat het eigen vermogen optimaal beschermd wordt. Het CAK bepaalt de eigen bijdrage door onder andere te kijken naar het inkomen en eigen vermogen. Wat de berekening ingewikkeld maakt, is dat de peildatum twee jaar teruggaat. Daarnaast is het goed om te weten hoe de Belastingdienst omgaat met de waarde van het huis.

Onze werkwijze

We plannen twee gesprekken in: het kennismakingsgesprek en het adviesgesprek. Je kunt ervoor kiezen dat we bij jou thuis komen of dat we deze gesprekken online (videobellen) doen. Dit laatste is voor veel klanten een fijne optie als diverse familieleden verspreid over het land wonen en zo toch gemakkelijk kunnen aansluiten bij de gesprekken.

Tijdens het kennismakingsgesprek wordt geïnventariseerd hoe jullie situatie eruit ziet en welke vragen, zorgen en wensen jullie hebben. Aan de hand van deze informatie wordt een persoonlijk adviesrapport opgesteld, wat tijdens het adviesgesprek wordt besproken. Hierdoor krijg je inzicht in de mogelijkheden zodat je met een gerust hart keuzes kunt maken.

Wij verkopen geen financiële producten. Je weet dus zeker dat je onafhankelijk advies krijgt.

Wat zijn de kosten

De vergoeding voor het persoonlijke financieel advies is € 695 inclusief BTW als er geen testament is en € 795 inclusief BTW als er wel een testament is. Een testament is voor iedereen weer anders. Hierdoor is er meer tijd nodig om de situatie rondom de erfenis vast te stellen. Vandaar het verschil in tarief.
Deze tarieven zijn op basis van een online adviestraject met videobellen. Als je graag wilt dat de adviseur bij je thuis aan tafel het kennismakings- en adviesgesprek doet, dan geldt hiervoor in totaal een toeslag van € 95 inclusief BTW.

Klik hier voor meer informatie. Je kunt ons ook rechtstreeks bereiken via 058-2300444 of info@zichtopgeld.nl.

Hoeveel mag ik mijn kind belastingvrij schenken?

In 2023 in elk geval € 6.035. Dit bedrag is de jaarlijkse vrijstelling voor schenkingen van ouders aan hun kind. Onder 'kind' verstaan wij ook een pleegkind of een stiefkind.

Let er wel op dat wij ouders als 1 schenker zien. Dit geldt ook als u bijvoorbeeld bent gescheiden. Heeft uw kind een partner en geeft u ze los van elkaar een bedrag? Dan telt dit ook als 1 schenking.

Uw kind betaalt schenkbelasting als alles bij elkaar opgeteld hoger is dan de vrijstelling.

U mag uw kind 1 keer een hoger belastingvrij bedrag schenken

Hoeveel meer? Dat hangt af van wat uw kind met het geld gaat doen. De eenmalig verhoogde vrijstelling mag worden gebruikt voor 1 van de volgende 3 bestedingsdoelen: een eigen woning, een dure studie óf een bestedingsdoel waarover het kind zelf beslist.

Zorg er wel voor dat u de schenking doet als uw kind tussen de 18 en 40 jaar oud is. Of dat de partner van uw kind tussen de 18 en 40 jaar oud is. Schenken op de dag van de 40e verjaardag mag ook.

Let op!

De verhoogde vrijstelling is eenmalig en komt in plaats van de jaarlijkse vrijstelling. U mag uw kind in 2023 dus niet óók nog € 6.035 schenken.

De eenmalig verhoogde vrijstellingen in 2023:

Er zijn nauwelijks geschikte en betaalbare appartementen voorhanden en daarom blijven ouderen te lang zitten waar ze zitten. Dit geldt overigens ook voor de provincies Overijssel en Zuid-Holland.

Er zijn in de provincie wel meerdere initiatieven ontstaan voor ouderenhuisvesting.

Esther Buurman (48) is 20 jaar werkzaam in de hulpverlening en is
HBO maatschappelijk werkster bachelor. Ze brengt haar ervaring mee uit de
gesloten- en open jeugdzorg, jeugd en (jong) volwassenen psychiatrie, het
ambulant werken met mensen in het forensische kader en de jeugdreclassering.
Ze heeft vele jaren expertise op het gebied van multi-complexe
problematieken/gedragingen en het geven aan begeleiding van gezinnen en
opvoedondersteuning.
Viola Tentua (51) is sinds 1999 tot heden pedagogisch medewerker in de jeugdzorg.
Sinds een paar jaar runt ze de knusse horecazaak "Kipzaak" in Raalte. Viola: ’Deze
professionele samenwerking is niet in een keer ontstaan. We hebben veel
gesprekken gevoerd over hoe onze kwaliteiten te gaan bundelen in Stormvrij.’
Over de naam Stormvrij: ‘In een storm ervaar je veel tegenwind. De
wind komt dan van alle kanten en uit onverwachte hoeken, zonder
dat je het doorhebt. Om de juiste koers te varen en uit de storm te
komen, heb je een kompas nodig. Stormvrij is het kompas naar
rustiger vaarwater, zodat je je eigen leven kan gaan invullen en
leiden met je kwaliteiten en talenten.’

Marga Leuwol (50) is de spin van het Stormvrij-web. Het officemanagement, het
overzicht op projecten en afspraken is in haar handen. Ze is het eerste
aanspreekpunt. Marga komt uit de commerciële wereld, zakelijke dienstverlening.
Sinds 2008 is ze werkzaam als ZZP'er in de office support.
De kernwoorden van Stormvrij zijn: out-of-the box denken, creatief en doelgericht
werken, inclusie, participeren en anticiperen. De lancering van Stormvrij is op 30
november a.s. Keep it simple - no nonsense.
Voor meer informatie en/of interviews kunt u contact opnemen met Marga Leuwol:
T. 0641355519
E. contact@stormvrij.nl
W. www.stormvrij.nl

Het hoofddoel van NEZ is dat het aantal mensen dat leeft met eenzaamheid in Zutphen afneemt. Er zijn ruim 10.000 eenzame mensen in Zutphen. Waarvan 7% ernstig eenzaam. NEZ wil vooral mensen ondersteunen die:

 • zich sociaal buitengesloten voelen
 • langere tijd emotioneel eenzaam zijn
 • in omstandigheden verkeren (ziekte, leeftijd, geaardheid, afkomst, et cetera) die een doorbraak heel moeilijk maken

Het streven is een bereik van 3 – 5% per jaar.

 • Lokale coalitie

NEZ is een inspirerend platform voor onderlinge samenwerking tussen instanties, vrijwilligers en ervaringsdeskundigen die contact hebben met mensen die leven met eenzaamheid en die activiteiten initiëren om hun isolement te doorbreken. Wij willen de groei van eenzaamheid doorbreken bij jong en oud door:

 • het bereiken van de (moeilijk benaderbare) inwoners via vertrouwenspersonen, open huiskamers, cultuurcentra, diaconaten, moskee, maar ook via professionals (wijkverpleegkundigen, thuiszorgers, sociale wijkteams), ervaringsdeskundigen en leefgemeenschappen
 • samen te werken met partijen die de inwoners zelf aan het woord laten en die aansluiten op wat er leeft bij hen en op wat de andere deelnemers al aan het doen zijn
 • het genereren van (netwerk)verbindingen in de wijken en tussen de partijen die deelnemen aan NEZ
 • investeren in het uitbreiden van die netwerken en de groei van het aantal deelnemers dat meedoet in NEZ
 • via diverse media regelmatig bekendmaken welke activiteiten en mogelijkheden er zijn voor de Zutphenaar die zich eenzaam voelt
 • efficiënte financiering. Door intensieve samenwerking zetten we geen stap te veel en doet niemand iets dubbel. Wij willen dan ook naast de gemeente gaandeweg een band opbouwen met diverse (regionale) fondsen, financiers en bedrijven en stimuleren dat steeds meer (kleinschalige) initiatieven in ons netwerk samenkomen

Onderlinge samenwerking heeft allerlei vormen (bron Hans van Noort):

 • samen signaleren van vragen bij mensen die leven met eenzaamheid
 • initiatieven uitwisselen die door hen of hun begeleiders worden gestart
 • naar elkaar door verwijzen
 • uitwisselen (we weten van elkaar en we geven elkaar de ruimte)
 • kennis/ervaring uitwisselen (samen weten we meer over eenzaamheid, advies vragen en advies geven)
 • samen een aanvraag indienen bij de gemeente of andere fondsen/sponsors
 • elkaar volgen (dit is wat we doen en je kan aansluiten)
 • samen iets opzetten
 • Kennisbank

Het tweede doel van NEZ is dat zij een inspirerend platform is voor de uitwisseling van kennis en ervaring binnen de lokale coalitie. Alle toepasbare kennis en ervaring op het gebied van eenzaamheid is bij NEZ binnen handbereik. Er is ook een overzicht van alle initiatieven en alle instanties, vrijwilligers en ervaringsdeskundigen in Zutphen en omgeving. Tijdens de bijeenkomsten van NEZ worden deelnemers voorgelicht over nieuwe initiatieven of nieuwe invalshoeken op het gebied van eenzaamheid, maar er is ook een digitaal platform (WhatsApp, Google Drive, et cetera). Zodoende kan NEZ die kennis en ervaring onderling delen.

 • Intermediair

Het derde doel van NEZ is de rol van intermediair tussen initiatieven, reguliere activiteiten en projecten van deelnemers en financiers of sponsors. Deelnemers van NEZ kunnen vragen om een coach die helpt bij het doen van aanvragen. Ze kunnen ook meer uitgebreide ondersteuning krijgen via het MPower traject. NEZ heeft in dat laatste geval alleen een verbindende rol.

Deelnemende organisaties

 1. Verbindkracht
 2. Leger des Heils
 3. Gemeente Zutphen
 4. Ixta Noa
 5. Perspectief
 6. Bovenkamer
 7. Zorggroep Sint Maarten

 

Meer informatie

Bekijk de sociale kaart op www.hulpwijzerzutphen.nl

Contact

Marijn te Stroete, m.testroete@zutphen.nl, tel. 140575

Bereikt u in het kalenderjaar de AOW-leeftijd? Dan krijgt u de ouderenkorting en misschien ook de alleenstaandeouderenkorting.

Ouderenkorting

U krijgt de ouderenkorting als u uiterlijk op 31 december van het kalenderjaar de AOW-leeftijd hebt.

Tabel ouderenkorting 2022
Verzamelinkomen Ouderenkorting
tot € 38.465 € 1.726
vanaf € 38.465 tot € 49.972 € 1.726 - 15% x (verzamelinkomen - € 38.465)
vanaf € 49.972 € 0
Tabel ouderenkorting 2021
Verzamelinkomen Ouderenkorting
tot € 37.971 € 1.703
vanaf € 37.971 tot € 49.324 € 1.703 - 15% x (verzamelinkomen - € 37.970)
vanaf € 49.324 € 0
Tabel ouderenkorting 2020
Verzamelinkomen Ouderenkorting
tot € 37.373 € 1.622
vanaf € 37.373 tot € 48.186 € 1.622 - 15% x (verzamelinkomen - € 37.372)
vanaf € 48.186 € 0

Het verzamelinkomen is het totaal van uw inkomsten en aftrekposten in de 3 boxen, zonder uw verrekenbare verliezen over vorige jaren. U krijgt deze kortingen via de AOW-uitkering van de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

Alleenstaandeouderenkorting

U krijgt de alleenstaandeouderenkorting als u:

Wilt u weten of u recht hebt op een AOW-uitkering voor alleenstaanden? Dit kunt u navragen bij de SVB.

De hoogte van de alleenstaandeouderenkorting is:

Tabel alleenstaandeouderenkorting
Jaar Alleenstaandeouderenkorting
2022 € 449
2021 € 443
2020 € 436

 

10 tips tegen eenzaamheid onder ouderen

• Zet je in om nieuwe vrienden te maken.

• Ga bij een hobbyclub.

• Ga op bezoek bij je buurthuis om te zien wat zij aanbieden.

• Leer hoe de computer in je bibliotheek werkt.

• Vraag hulp van een maatschappelijk werker.

• Overweeg om een huurder of betaalde gast in huis te nemen.

• Pak vaker de telefoon op om mensen te bellen; wacht niet tot mensen contact met jou opnemen.

• Neem contact op met vrienden en familieleden die je al even niet hebt gesproken.

• Raak bevriend met je buren.

• Doe vrijwilligerswerk, als je daartoe in staat bent.

Natuurlijk Herdenken

De vrije natuur als bewuste keuze voor het verstrooien van as

Over de dood, rouwen en herdenken wordt tegenwoordig anders gedacht. De invulling van een uitvaart is heel persoonlijk. Stond eerst vooral het afscheid van de overledene centraal, vandaag wordt bij een uitvaart steeds vaker het leven gevierd. De manier waarop de overledene geleefd heeft, is daarbij het uitgangspunt. Wat vond de overledene belangrijk en wat waren de dingen waar hij/zij van hield? De mogelijkheid om het lichaam ‘terug te geven’ aan de natuur spreekt mensen in toenemende mate aan.

Wat is natuurlijk herdenken?

De Stichting Natuurlijk Herdenken is opgericht om ruimte te bieden aan de vraag om as te mogen verstrooien in de vrije natuur, in de natuurgebieden van Staatsbosbeheer. Bij natuurlijk herdenken staat de natuur centraal. Met het verstrooien van de as wordt het lichaam als het ware teruggeven aan de natuur. De plaats waar de as verstrooid is, krijgt geen markering met bijvoorbeeld een steen met een naam, bloemstuk, foto’s …. De plek zélf is de herinnering. En de natuur bepaalt hoe de plek zich ontwikkelt. Natuurlijk herdenken kent ook geen openingstijden, hekken, toegangspoorten of aangeharkte paadjes. Mens en dier zijn welkom.

Persoonlijke wensen centraal

Tijdens en na een uitvaart is – binnen de wet - bijna alles mogelijk. Tijdens de condoleance kan bijvoorbeeld de favoriete wijn van de overledene geschonken worden en ook de plechtigheid wordt persoonlijk vormgegeven. Een heel eigen invulling van de asbestemming kan daar ook bij horen. Het verstrooien van de as in de vrije natuur als persoonlijke wens.

Vooraf nadenken over wat u wilt…

Gelukkig denken steeds meer mensen ook in een vroeg stadium na over hun (eigen) uitvaart. Dat is ook belangrijk voor de nabestaanden. Na een overlijden moet er immers in een emotionele periode een groot aantal beslissingen worden genomen. En dat óók nog eens in korte tijd. Is bij nabestaanden dan bekend wat uw wensen zijn, dan kan dat bij het verwerken van het verlies een belangrijke rol spelen. En dat geldt ook voor wat u wilt dat er met uw as gebeurt! Vergeet niet uw wensen vast te leggen én te bespreken.

In ons land vindt direct na de crematieplechtigheid de crematie (verassing) plaats. De wet op de Lijkbezorging bepaalt vervolgens dat de overgebleven as nog een maand in het crematorium bewaard moet worden. Pas daarna mag er een bestemming aan de as worden gegeven. Mensen zoeken steeds vaker naar een bijzondere plek om de as te mogen verstrooien. Volgens de wet moet er dan echter wel altijd toestemming zijn van de eigenaar van de grond.

Begeleiding en toestemming

Wilt u as verstrooien in natuurgebieden van Staatsbosbeheer, dan helpt de Stichting Natuurlijk Herdenken u. Wij begeleiden u volledig, verzorgen de toestemming en geven een certificaat af. U kunt de as zelf verstrooien, maar desgewenst kunnen wij de verstrooiing ook voor u verzorgen. In overleg met de Stichting Natuurlijk Herdenken kan invulling gegeven worden aan uw wensen.

Heeft u vragen over het verstrooien van as in de vrije natuur – of dat nu in een speciaal aangewezen natuurgebied is of in een ander gebied van Staatsbosbeheer – neemt u dan contact op met de Stichting Natuurlijk Herdenken: 0313 422 307 of info@natuurlijkherdenken.nl. Voor meer informatie kunt u uiteraard ook op onze website kijken: www.natuurlijkherdenken.nl

 

Een verhuld ouderenprobleem

 

Ouderen en problemen zijn volop benoembaar en aan veel van deze problemen wordt de nodige aandacht besteed al is het vaak onvoldoende. De positie van de oudere is de laatste jaren sterk veranderd door een sterk veranderde visie betreffende de omgang met ouderen.

In een ver achter ons liggend verleden werden mensen die niet meer in staat waren hun eigen bestaan te leiden, opgevangen door hun kinderen en tot aan de dood toe werden verzorgd. De laatste jaren klinkt terecht de roep naar een omgang met ouderen die langer zelfstandig hun eigen bestaan op orde moeten houden en ook tot veel later moeten blijven door werken.

 Veel van de problematiek die het op latere leeftijd nog zelfstandig moeten functioneren met zich meebrengt is dagelijks nieuws en komt ook in deze brochure uitgebreid aan de orde. Er is echter een onderdeel van het steeds ouder zelfstandig blijven functioneren dat niet of nauwelijks enige aandacht krijgt en wel degelijk een enorme invloed heeft op het functioneren van het bestaan.

Het gaat in dit specifieke geval om het ontstaan van schulden en leven op of onder het sociaal minimum omdat ouderen niet meer kunnen omgaan met de vraag die de maatschappij van hen vraagt. Veel van de voorzieningen waar iedereen recht op heeft, worden door ouderen niet of onvoldoende aangevraagd omdat de manier waarop dit soort zaken dient te worden aangevraagd geautomatiseerd gedaan moeten worden en dat deze manier van aanvragen blijkbaar te ingewikkeld is en veel ouderen geen gebruik maken van voorzieningen waarop zij recht hebben.

Doordat veel ouderen geen gebruik maken van de rechten die zij hebben, raken steeds meer ouderen in financiële problemen. Geen gebruik maken van bijvoorbeeld voldoende huurtoeslag betekent, dat de persoon die onvoldoende of geen toeslag heeft aangevraagd terwijl daar wel recht op is, dat deze persoon onder de grens van het zogenaamde sociale minimum leeft en dus eigenlijk onder het bestaansminimum.

Gezien de meest recente onderzoeken naar mensen in een problematische schuldenpositie zijn ouderen een zeer kwetsbare en moeilijk bereikbare groep. In de praktijk van de wettelijke schuldsaneringsregeling is het helaas zo dat steeds vaker ouderen moeten worden toegelaten tot de schuldsaneringsregeling. De reden hiervan is dat er sprake is van het ontstaan van een problematische schuldenlast die vooral wordt veroorzaakt door het niet gebruik maken van de voorzieningen waar men recht op heeft en als tweede belangrijke oorzaak het niet durven of kunnen vragen van de juiste hulp.

Het hebben van schuld of het niet kunnen betalen van de vaste lasten en andere rekeningen is een onderwerp waar zeker ouderen niet graag of helemaal niet over willen of durven te praten, laat staan dat je met deze problemen hulp gaat vragen. Hulp vragen is ook moeilijk en vergt ook dat je over een hoge drempel moet heenstappen, maar is wel noodzakelijk om het bestaan op orde te houden en niet verder te vervallen in een hopeloze situatie.

Vraag daarom tijdig hulp als u het inzicht in uw zaken kwijt bent, vraag hulp bij het aanvragen van de noodzakelijke voorzieningen als de toeslagen en mocht u financieel niet meer kunnen rondkomen, dan kunt u altijd met een deskundige of bijvoorbeeld de rechtbank contact opnemen, die u vervolgens doorverwijzen naar een deskundige om u bij te staan met het oplossen van uw financiële problemen.  

Contact

Voor vragen, meer informatie of andere zaken kunt u per mail contact opnemen. Voor het inleveren van artikelen of foto’s voor de thema “Uit de oude doos” kunt u ook het mail adres gebruiken.

Mail: info@ouderenbelangen.nl