Logo Ouderenbelangen

Zingen met een live band
De eerste muzikale workshop van VRIJDAG voor zestigers en nog oudere muziekliefhebbers staat in
het teken van zingen met een band. Zangeres en docent Renske de Boer leert de deelnemers de fijne
kneepjes van zang.

Tijdens de workshopdag leer je hoe je jouw zangstem goed kunt gebruiken en studeren de
deelnemers samen een meerstemmig jazznummer in. Dit nummer maken ze vervolgens tot een
swingend geheel met een live band. Tussen de muzikale activiteiten door is er een inspiratiemoment
met een mystery guest uit de lichte muziekwereld. En uiteraard is er alle ruimte voor ontmoeting en
ontspanning tijdens de koffie, gezamenlijke lunch en borrel.

Nooit te oud om iets nieuws te leren en proberen
VRIJDAG organiseert dit jaar 3 muzikale workshopdagen voor 60+. Elke workshop heeft een ander
thema: zingen in een band, orkestbeleving en wereldmuziek.
Centraal staat samen muziek maken, elkaar ontmoeten en genieten van muziek in een ongedwongen
sfeer. De prijs voor de workshopdag is inclusief koffie, gezamenlijke lunch en borrel.

Praktische informatie
Muzikale workshopdag voor 60+
zaterdag 5 november 2022, 11.00-16.30 uur
prijs (incl. koffie/thee, lunch, borrel) € 35,- / op vertoon van Stadjerspas € 5,-
Meer informatie en aanmelden: bijvrijdag.nl/cursussen/zingen-met-een-band

Over VRIJDAG
In de gemeente Groningen biedt VRIJDAG cursussen en lessen muziek, theater en beeldende kunst.
Ook verzorgt VRIJDAG aanbod voor het onderwijs en is zij in een aantal wijken actief met
cultuurcoaches. In de hele provincie Groningen stimuleert VRIJDAG met POPgroningen popmuziek
van Groningse bodem. En via het KultuurLoket maakt VRIJDAG amateurkunst mogelijk met advies en
ondersteuning.

Staatssecretaris Mijnbouw Hans Vijlbrief: ”De aardbeving bij Wirdum is opnieuw een zware klap voor Groningen. Ik wens alle Groningers veel sterkte toe. Gaswinning in Groningen is onveilig en zorgt naast schade ook voor angst en onzekerheid. Daarom doe ik er alles aan om het Groningenveld zo snel mogelijk te sluiten.”

Staatssecretaris Vijlbrief brengt maandag een bezoek aan Wirdum.

Schade melden

Voor bewoners in Groningen geldt dat zij eventuele schade kunnen melden bij het Instituut Mijnbouwschade Groningen. Voor het melden van schade kunnen mensen als volgt contact opnemen:

Voor acuut onveilige situaties kunt u bellen naar 0800 4444 111 of een speciaal online formulier invullen: https://www.schadedoormijnbouw.nl/acuut-onveilige-situatie.

Aardbevingen en gaswinning

Om de oorzaak van de aardbevingen weg te nemen, wordt de gaswinning in Groningen volledig afgebouwd. Per 1 oktober dit jaar is het gasveld op de waakvlam gegaan. Dat betekent dat er een minimale hoeveelheid gas wordt gewonnen: 2,8 miljard kubieke meter gas voor komend gasjaar (oktober 2022 tot oktober 2023). Als de geopolitieke situatie het toelaat, wil het kabinet de gaswinning uit het Groningenveld stoppen in het najaar van 2023, uiterlijk 2024.

Helaas blijft, zoals we ook vannacht hebben gezien, de kans op aardbevingen in Groningen nog enige tijd bestaan. Ook na het sluiten van het veld. Op de website van het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) leest u waarom de aardbevingen nog door blijven gaan in Groningen.

Het gaat om mensen die tussen wal en schip vallen, omdat door de overheid is gekozen voor een generieke aanpak. Het huidige systeem, met allerlei verschillende instanties, biedt geen oplossing voor zulke speciale gevallen.

Het MAC biedt:

Het Maatschappelijk Activiteiten Centrum is van u en voor u.

 

Welkom bij het MAC Midden-Groningen

Natuurlijk zijn (mantel)zorg en geschikte woningen belangrijke punten, maar men moet ook het belang van de wijk niet onderschatten. Elementen zoals beloopbaarheid, veiligheid en voldoende faciliteiten, maar ook sociale contacten hebben een groot effect op de kwaliteit van leven en de zelfstandigheid. Als studente planologie aan de Rijksuniversiteit Groningen ben ik hierin geïnteresseerd, en doe ik onderzoek naar de relatie tussen de wijk en zelfstandigheid van 65-plussers in Nederland. Mijn doel hierbij is om te kijken hoe het huidige beleid voor het ontwikkelen van wijken kan worden aangepast aan de behoeften van ouderen zodat zij langer in hun eigen woning kunnen blijven wonen.

Behoort u tot de doelgroep en wilt u helpen?

U kunt mij helpen door de enquête in de link onderaan deze pagina in te vullen. De enquête kost ongeveer 10 minuten om in te vullen. U kunt de enquête het best invullen op een iPad of computer. Alvast hartelijk bedankt.

Celine Staal

Link naar enquête: https://rug.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_0THcW3mA9rjnLkq

Contact (e-mail): c.staal.1@student.rug.nl

Voor meer informatie: www.programmalangerthuis.nl

Langer mentaal fit blijven door iets nieuws te leren?
Cursisten gezocht (65-85  jaar) voor een gratis online cursus


Gezond ouder worden kan op veel manieren. Maar kan iets nieuws leren daar ook bij helpen? Ons onderzoeksteam van de Rijksuniversiteit Groningen denkt van wel! Wij onderzoeken of  denkvermogen en stemming verbeteren bij het leren van iets nieuws. We vergelijken drie dingen: gitaar leren spelen, Engels leren of een lezingenreeks volgen. En we zijn op zoek naar senioren die mee willen doen! Elke cursus is gratis en duurt drie maanden. Als u meedoet wordt u willekeurig in één van de cursussen geplaatst. Het wordt dus een verrassing wat u gaat leren! U kunt de cursus helemaal thuis volgen, zolang u een laptop of tablet met internetverbinding heeft. Het is dus volledig veilig in deze coronatijd, en wij hopen u iets leuks te kunnen bieden waarbij u bovendien nieuwe mensen leert kennen. Verder wordt u uitgenodigd voor een videogesprek vóór de cursus, direct na de cursus, en vier maanden na afloop. Op onze website komt u meer te weten over hoe het onderzoek er precies uitziet.

Wij zijn op zoek naar senioren tussen de 65 en 85 jaar oud, voor nu vooral mensen die op dit moment geen of slechts lichte geheugenklachten hebben. Ook is het belangrijk dat u over het algemeen lekker in uw vel zit. Verder is het van belang dat u in uw dagelijks leven vooral Nederlands spreekt. Om erachter te komen of u mee kunt doen, bellen we u graag eerst even. Als u mee kunt doen, vindt in maart het eerste videogesprek plaats. De cursus begint in april en loopt tot en met juni. Als dank voor uw deelname krijgt u, naast de gratis cursus, na het laatste testmoment een vergoeding van €100,-. 

Zin gekregen om mee te doen of wilt u meer informatie? Stuur dan een email met uw naam en telefoonnummer naar cogflex@rug.nl. U aanmelden voor het onderzoek kan ook via onze website.

Bezorgdiensten maken gebruik van zware vrachtfietsen en naast de gewone e-bikes zijn snelle speed-pedelecs de laatste jaren in opkomst. Ook blijven ouderen dankzij de e-bike langer mobiel en in beweging. Echter zijn er geluiden dat sommige fietsers last hebben van de toenemende drukte op de fietsroutes. Om te zorgen dat alle fietsers binnen de gemeente Groningen in de toekomst veilig en met plezier kunnen blijven fietsen doet de Fietsersbond afdeling Groningen in combinatie met de SAC Groningen onderzoek naar veilige en ontspannen fietsroutes binnen de gemeente Groningen.

Gemeente Groningen zet actief in op een duurzame aanpak van eenzaamheid. Humanitas Groningen is kartrekker voor deze aanpak en heeft de samenwerking opgezocht met gemeente, politiek, kennisinstituten, zorg- en welzijns-partijen, kerken, vrijwilligersorganisaties én bewoners. Deze partijen bundelen de krachten in een stedelijk netwerk ‘eensamen050’ (www.eensamen050.nl)

Het is nu aan het netwerk om door te pakken want dé eenzaamheid doorbreken kan niemand alleen. – Wethouder Inge Jongman

Doelstellingen

Eensamen is een netwerk dat, door praktijkervaring, kennis en beleid met elkaar te verbinden, meer kan betekenen in de aanpak van eenzaamheid. Eensamen richt zich op dat wat toevoegt aan wat (wijk)partijen al doen, voornamelijk op stedelijk niveau:

  • Bewustwording en activering van Groningers door middel van stadsbrede campagnes
  • Deskundigheidsbevordering van professionals, vrijwilligers en initiatiefnemers
  • Werken aan effectieve interventies, door onderzoek en betere toeleiding
  • Kennisportaal voor eenzaamheid met lokale en landelijke kennis en inspiratie

Deelnemende organisaties

Eensamen is er voor iedereen die bij wil dragen aan de aanpak van eenzaamheid. Partners in dit netwerk zijn onder andere: Gemeente Groningen, Humanitas, Leger des Heils, Raad van Kerken voor de stad Groningen, WIJ Groningen, Bij Bosshardt, Kiosk Diamantpark Vinkhuizen, Thuisgekookt, poem en Joinby.

Contact

Het Dr. C.J. Vaillantfonds is het goede doelen fonds van de Landelijke Vereniging van Crematoria (LVC). In dit Fonds worden de opbrengsten samengebracht van metalen die na een crematie overblijven. Hiermee ondersteunt het Dr. C.J. Vaillantfonds sinds 1997 een breed palet aan goede doelen en waardevolle initiatieven. Iedere (bij voorkeur als ANBI erkende) organisatie kan het Fonds om financiële ondersteuning vragen.

Hoogwaardige metalen

Bij een crematie blijven, naast de as van de overledene, ook metalen achter. Deze zijn bestand tegen de hoge temperaturen en als zodanig ook duidelijk herkenbaar. Het betreft hier vooral de hoogwaardige materialen die worden gebruikt voor kunstgewrichten en andere chirurgische materialen. Juist omdat deze materialen hoogwaardig zijn, zijn ze in de regel ook kostbaar.
Nadat de hoogwaardige metalen uit de crematie-as zijn verwijderd, worden deze in het crematorium bewaard. Gespecialiseerde bedrijven verzamelen ze en zorgen vervolgens voor de recycling van de basismaterialen. Deze worden gebruikt als grondstof voor verschillende industrieën, zoals bijvoorbeeld de vliegtuigbouw. Ook edelmetalen (zoals bijvoorbeeld goud) worden soms in de as aangetroffen.

Goede doelen

Sinds 1997 heeft het Dr. C.J. Vaillantfonds al een groot aantal goede doelen en waardevolle initiatieven – van groot tot klein – kunnen ondersteunen, waaronder het Koningin Wilhelminafonds, Stichting De Opkikker, Stichting Lieve Engeltjes, Stichting Onderzoek Stofwisselingsziekten, Nierstichting Nederland, KNGF Geleidehonden, Stichting Achter de Regenboog, Villa Pardoes, MS Research en verschillende hospices.
Ook Uitvaartcentrum/crematorium Oost Groningen draagt bij aan dit fonds, waaruit jaarlijks vele tientallen goede doelen worden gesteund.
Meer informatie over het Dr Vaillantfonds vindt u op https://www.lvc-online.nl/dr-c-j-vaillantfonds

Contact

Voor vragen, meer informatie of andere zaken kunt u per mail contact opnemen. Voor het inleveren van artikelen of foto’s voor de thema “Uit de oude doos” kunt u ook het mail adres gebruiken.

Mail: info@ouderenbelangen.nl