Logo Ouderenbelangen

In 2018 namen Humanitas, de Gemeente Venlo, het Seniorenplatform, Resto VanHarte en het Informele Zorgoverleg (IZO) het initiatief om de strijd tegen eenzaamheid in Venlo aan te gaan.  Dat resulteerde in het samenwerkingsverband Een tegen Eenzaamheid Venlo. Een samenwerkingsverband dat intussen al veel organisaties omvat en dat nog steeds groeit.

In Venlo werken 20 partners samen aan het bestrijden van eenzaamheid. Humanitas, het Informeel Zorgoverleg en gemeente Venlo hebben hierin een trekkende rol.  De lokale organisatie bestaat uit een regiegroep en vier werkgroepen: aanpak eenzaamheid in de wijken, deskundigheidsbevordering, PR en fondsenwerving.

Het college van burgemeester en wethouders heeft de aanpak van eenzaamheid tot een van haar speerpunten voor deze coalitieperiode benoemd.

De aanpak in het kort

Inwoners worden gefaciliteerd zodat ze zelf in staat zijn om eenzaamheid onder medemensen te herkennen en zelf gerichte activiteiten kunnen inzetten om de eenzaamheid te verminderen. Daarbij wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van bestaande activiteiten in de  wijken en aangesloten op activiteiten van de convenantpartners. Waar nodig worden nieuwe activiteiten ontwikkeld.

Wat is tot nu toe bereikt?

In 2019:

In 2020 is een start gemaakt met het organiseren van inspiratiesessies en er zijn meerdere activiteiten georganiseerd, mede geïnitieerd door het samenwerkingsverband t.b.v. het verminderen van eenzaamheid tijdens de coronaperiode.

Wat willen we in 2021 bereikt hebben?

De lange termijn ambitie is dat in 2024 eenzaamheid in Venlo aantoonbaar verminderd is. Een andere ambitie is dat inwoners die zich eenzaam voelen hierover kunnen praten en weten waar ze voor informatie en advies terechtkunnen.

Een tegen eenzaamheid logo Venlo

Aan de Limburgse Grootouders,

en alle anderen met hart voor de komende generaties,

Graag vertel ik u iets over het volgende. Ik ben Anneke, 71, moeder van twee zonen en oma van twee kleindochters Juliana en Merida, bovendien actief bij de Grootouders voor het Klimaat. Als Grootouders zetten wij ons op verschillende manieren in om aan onze kleinkinderen een leefbare wereld door te geven. We hebben voor een beter en sneller klimaatbeleid meer dan drie jaar tweewekelijks gedemonstreerd bij de Tweede Kamer in Den Haag en daar is Den Bosch sinds 2019 bijgekomen Door het Coronavirus heeft dat een aantal maanden stilgelegen. Naast de bijeenkomsten schrijven we brieven, lezen voor op scholen en we doen nog veel meer, zoals het Leuker voedselbos in Limburg.

Eén Grootouder kwam met het idee om een bos aan te planten, dat is uiteindelijk het Leuker voedselbos geworden, in Baexem. We zamelen geld in om een jonge boer, Mark Venner, te helpen bij de omschakeling van een gangbaar melkveebedrijf naar een voedselbos met ongeveer 100 soorten.

Er zijn verschillende positieve gevolgen. Een voedselbos slaat CO2 op in bomen en struiken en in de bodem, dat is goed voor het klimaat. De biodiversiteit, die in Nederland al tientallen jaren achteruit gaat, zal hier enorm toenemen, niet alleen door het grote aantal verschillende bomen en struiken, maar ook door veel meer bijen en insecten, meer vogels en een steeds beter wordende bodemkwaliteit. Tenslotte zal het bos een grote variëteit aan fruit en noten geven. Het beplantingsplan wordt pas later deze zomer bekend, maar er zijn zeer veel soorten bessen en ook bladeren die je kunt eten, bijvoorbeeld de incabes. Kunstmest en bestrijdingsmiddelen worden niet gebruikt, dus het voedsel is heel gezond.

Dit voorjaar zijn de hagen geplant voor de eerste 5 ha. Komend najaar gaat de echte aanplant beginnen, alles wordt nu voorbereid. U kunt zich voorstellen, dat er bij zo’n omschakeling van koeien naar voedselbos erg veel komt kijken. Er is veel geld en geduld voor nodig, pas na een jaar of zeven krijgt de boer een aardige oogst, waarbij ook gewerkt moet worden aan de lokale afzet van de producten. De Grootouders voor het Klimaat zamelen geld in om de beplanting aan te schaffen. Er is nu meer dan € 22.000 opgehaald, maar er is nog meer nodig. Dus hulp van Limburgse grootouders en anderen zou erg welkom zijn.

Mogelijke ideeën om te helpen:

Laat het weten op de site van het voedselbos.

Meer informatie en foto’s kunt u vinden op de volgende sites:

Wellicht treffen we elkaar een keer in het voedselbos,

met vriendelijke groet,

Anneke Duijndam,

Grootouders voor het Klimaat

Bereikt u in het kalenderjaar de AOW-leeftijd? Dan krijgt u de ouderenkorting en misschien ook de alleenstaandeouderenkorting.

Ouderenkorting

U krijgt de ouderenkorting als u uiterlijk op 31 december van het kalenderjaar de AOW-leeftijd hebt.

Tabel ouderenkorting 2022
Verzamelinkomen Ouderenkorting
tot € 38.465 € 1.726
vanaf € 38.465 tot € 49.972 € 1.726 - 15% x (verzamelinkomen - € 38.465)
vanaf € 49.972 € 0
Tabel ouderenkorting 2021
Verzamelinkomen Ouderenkorting
tot € 37.971 € 1.703
vanaf € 37.971 tot € 49.324 € 1.703 - 15% x (verzamelinkomen - € 37.970)
vanaf € 49.324 € 0
Tabel ouderenkorting 2020
Verzamelinkomen Ouderenkorting
tot € 37.373 € 1.622
vanaf € 37.373 tot € 48.186 € 1.622 - 15% x (verzamelinkomen - € 37.372)
vanaf € 48.186 € 0

Het verzamelinkomen is het totaal van uw inkomsten en aftrekposten in de 3 boxen, zonder uw verrekenbare verliezen over vorige jaren. U krijgt deze kortingen via de AOW-uitkering van de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

Alleenstaandeouderenkorting

U krijgt de alleenstaandeouderenkorting als u:

Wilt u weten of u recht hebt op een AOW-uitkering voor alleenstaanden? Dit kunt u navragen bij de SVB.

De hoogte van de alleenstaandeouderenkorting is:

Tabel alleenstaandeouderenkorting
Jaar Alleenstaandeouderenkorting
2022 € 449
2021 € 443
2020 € 436

 

Limburgs Museum brengt geluksmomenten naar zorginstellingen toe

Een enorme iPad, zo zou je de Onvergetelijk Limburgs Museumtafel kunnen noemen. Dit splinternieuwe digitale scherm in de vorm van een mobiele tafel is vandaag gepresenteerd in het Venlose zorgcentrum De Beerendonck. Het Limburgs Museum gaat op verzoek naar zorginstellingen toe om een Onvergetelijk-rondleiding te geven met behulp van de mobiele tafel. Samen met een rondleider van het museum kunnen bewoners dan, op een bijzondere manier, de collectie ontdekken.

Voor mensen met dementie is het soms niet meer mogelijk het Limburgs Museum te bezoeken om daar deel te nemen aan de speciaal voor hen ontwikkelde rondleiding Onvergetelijk Limburgs Museum . Maar met deze nieuwe, draagbare tafel kunnen die mensen tóch ‘geluksmomenten’ ervaren.

Want zo omschrijft museumdirecteur Bert Mennings wat er gebeurt als mensen met dementie met de tafel aan de slag gaan. ‘Ze zitten gezellig met elkaar rond de tafel, en zien dan tien objecten uit onze collectie. Die kunnen ze van alle kanten bekijken en ervaren. Een getrainde medewerker van ons haalt met behulp van vragen, muziek- en beeldfragmenten verhalen en herinneringen naar boven. De magie van die tafel levert geluksmomenten op.’

Het Limburgs Museum in Venlo is het enige museum in Nederland dat Onvergetelijk rondleidingen op locatie op deze manier aanbiedt. Het museum wil toegankelijk zijn voor iedereen, en als naar het museum komen niet lukt dan wordt gekeken naar alternatieven. Het museum is van plan om de Onvergetelijk rondleidingen aan te bieden aan diverse zorgbehoevenden. Zo hebben bewoners van de afdelingen dementie en somatiek van zorgcentrum de Beerendonck de tafel vandaag uitvoerig mogen uitproberen. Zorgcentra en dagbestedingen die de tafel willen gebruiken, kunnen contact opnemen met het Limburgs Museum.

De Onvergetelijk Limburgs Museumtafel is ontwikkeld met steun van Cultuurimpuls Venlo. De Museumtafel is een project van STUDIO i – platform voor inclusieve cultuur (een initiatief van het Van Abbemuseum en het Stedelijk Museum Amsterdam) i.s.m. Onwijs. Dit initiatief is een voorbeeld van het Limburgs Museum op locatie. Dit is een speerpunt voor het Limburgs Museum de komende jaren.

www.limburgsmuseum.nl/onvergetelijk-tafel
Limburgs Museum
Keulsepoort 5
5911 BX VENLO
077 3522112

Natuurlijk Herdenken

De vrije natuur als bewuste keuze voor het verstrooien van as

Over de dood, rouwen en herdenken wordt tegenwoordig anders gedacht. De invulling van een uitvaart is heel persoonlijk. Stond eerst vooral het afscheid van de overledene centraal, vandaag wordt bij een uitvaart steeds vaker het leven gevierd. De manier waarop de overledene geleefd heeft, is daarbij het uitgangspunt. Wat vond de overledene belangrijk en wat waren de dingen waar hij/zij van hield? De mogelijkheid om het lichaam ‘terug te geven’ aan de natuur spreekt mensen in toenemende mate aan.

Wat is natuurlijk herdenken?

De Stichting Natuurlijk Herdenken is opgericht om ruimte te bieden aan de vraag om as te mogen verstrooien in de vrije natuur, in de natuurgebieden van Staatsbosbeheer. Bij natuurlijk herdenken staat de natuur centraal. Met het verstrooien van de as wordt het lichaam als het ware teruggeven aan de natuur. De plaats waar de as verstrooid is, krijgt geen markering met bijvoorbeeld een steen met een naam, bloemstuk, foto’s …. De plek zélf is de herinnering. En de natuur bepaalt hoe de plek zich ontwikkelt. Natuurlijk herdenken kent ook geen openingstijden, hekken, toegangspoorten of aangeharkte paadjes. Mens en dier zijn welkom.

Persoonlijke wensen centraal

Tijdens en na een uitvaart is – binnen de wet - bijna alles mogelijk. Tijdens de condoleance kan bijvoorbeeld de favoriete wijn van de overledene geschonken worden en ook de plechtigheid wordt persoonlijk vormgegeven. Een heel eigen invulling van de asbestemming kan daar ook bij horen. Het verstrooien van de as in de vrije natuur als persoonlijke wens.

Vooraf nadenken over wat u wilt…

Gelukkig denken steeds meer mensen ook in een vroeg stadium na over hun (eigen) uitvaart. Dat is ook belangrijk voor de nabestaanden. Na een overlijden moet er immers in een emotionele periode een groot aantal beslissingen worden genomen. En dat óók nog eens in korte tijd. Is bij nabestaanden dan bekend wat uw wensen zijn, dan kan dat bij het verwerken van het verlies een belangrijke rol spelen. En dat geldt ook voor wat u wilt dat er met uw as gebeurt! Vergeet niet uw wensen vast te leggen én te bespreken.

In ons land vindt direct na de crematieplechtigheid de crematie (verassing) plaats. De wet op de Lijkbezorging bepaalt vervolgens dat de overgebleven as nog een maand in het crematorium bewaard moet worden. Pas daarna mag er een bestemming aan de as worden gegeven. Mensen zoeken steeds vaker naar een bijzondere plek om de as te mogen verstrooien. Volgens de wet moet er dan echter wel altijd toestemming zijn van de eigenaar van de grond.

Begeleiding en toestemming

Wilt u as verstrooien in natuurgebieden van Staatsbosbeheer, dan helpt de Stichting Natuurlijk Herdenken u. Wij begeleiden u volledig, verzorgen de toestemming en geven een certificaat af. U kunt de as zelf verstrooien, maar desgewenst kunnen wij de verstrooiing ook voor u verzorgen. In overleg met de Stichting Natuurlijk Herdenken kan invulling gegeven worden aan uw wensen.

Heeft u vragen over het verstrooien van as in de vrije natuur – of dat nu in een speciaal aangewezen natuurgebied is of in een ander gebied van Staatsbosbeheer – neemt u dan contact op met de Stichting Natuurlijk Herdenken: 0313 422 307 of info@natuurlijkherdenken.nl. Voor meer informatie kunt u uiteraard ook op onze website kijken: www.natuurlijkherdenken.nl

 

Een verhuld ouderenprobleem

 

Ouderen en problemen zijn volop benoembaar en aan veel van deze problemen wordt de nodige aandacht besteed al is het vaak onvoldoende. De positie van de oudere is de laatste jaren sterk veranderd door een sterk veranderde visie betreffende de omgang met ouderen.

In een ver achter ons liggend verleden werden mensen die niet meer in staat waren hun eigen bestaan te leiden, opgevangen door hun kinderen en tot aan de dood toe werden verzorgd. De laatste jaren klinkt terecht de roep naar een omgang met ouderen die langer zelfstandig hun eigen bestaan op orde moeten houden en ook tot veel later moeten blijven door werken.

 Veel van de problematiek die het op latere leeftijd nog zelfstandig moeten functioneren met zich meebrengt is dagelijks nieuws en komt ook in deze brochure uitgebreid aan de orde. Er is echter een onderdeel van het steeds ouder zelfstandig blijven functioneren dat niet of nauwelijks enige aandacht krijgt en wel degelijk een enorme invloed heeft op het functioneren van het bestaan.

Het gaat in dit specifieke geval om het ontstaan van schulden en leven op of onder het sociaal minimum omdat ouderen niet meer kunnen omgaan met de vraag die de maatschappij van hen vraagt. Veel van de voorzieningen waar iedereen recht op heeft, worden door ouderen niet of onvoldoende aangevraagd omdat de manier waarop dit soort zaken dient te worden aangevraagd geautomatiseerd gedaan moeten worden en dat deze manier van aanvragen blijkbaar te ingewikkeld is en veel ouderen geen gebruik maken van voorzieningen waarop zij recht hebben.

Doordat veel ouderen geen gebruik maken van de rechten die zij hebben, raken steeds meer ouderen in financiële problemen. Geen gebruik maken van bijvoorbeeld voldoende huurtoeslag betekent, dat de persoon die onvoldoende of geen toeslag heeft aangevraagd terwijl daar wel recht op is, dat deze persoon onder de grens van het zogenaamde sociale minimum leeft en dus eigenlijk onder het bestaansminimum.

Gezien de meest recente onderzoeken naar mensen in een problematische schuldenpositie zijn ouderen een zeer kwetsbare en moeilijk bereikbare groep. In de praktijk van de wettelijke schuldsaneringsregeling is het helaas zo dat steeds vaker ouderen moeten worden toegelaten tot de schuldsaneringsregeling. De reden hiervan is dat er sprake is van het ontstaan van een problematische schuldenlast die vooral wordt veroorzaakt door het niet gebruik maken van de voorzieningen waar men recht op heeft en als tweede belangrijke oorzaak het niet durven of kunnen vragen van de juiste hulp.

Het hebben van schuld of het niet kunnen betalen van de vaste lasten en andere rekeningen is een onderwerp waar zeker ouderen niet graag of helemaal niet over willen of durven te praten, laat staan dat je met deze problemen hulp gaat vragen. Hulp vragen is ook moeilijk en vergt ook dat je over een hoge drempel moet heenstappen, maar is wel noodzakelijk om het bestaan op orde te houden en niet verder te vervallen in een hopeloze situatie.

Vraag daarom tijdig hulp als u het inzicht in uw zaken kwijt bent, vraag hulp bij het aanvragen van de noodzakelijke voorzieningen als de toeslagen en mocht u financieel niet meer kunnen rondkomen, dan kunt u altijd met een deskundige of bijvoorbeeld de rechtbank contact opnemen, die u vervolgens doorverwijzen naar een deskundige om u bij te staan met het oplossen van uw financiële problemen.  

Wil je knutselen? Zoek je een knutselidee? Dan vind je vast iets op deze website! Veel knutselideeën die je kunt knutselen met allerlei simpele materialen. Je kan kaarten maken, kleuren, vouwen, knippen en plakken en je kan in verschillende rubrieken zoeken. De knutselideeën zijn voor peuters, kleuters en grotere kinderen geschikt, maar ook volwassenen zullen veel dingen voor de knutselhobby kunnen vinden. De meeste knutselmaterialen zul je wel in huis hebben en alle knutselwerkjes worden netjes uitgelegd met tekeningen en / of foto's. Dus kom, ga een knutselwerkje uitzoeken en knutselen.
Veel plezier ermee.

Knutselwerkjes vind je op: www.knutselidee.nl

 

Met meer dan 260 routes verspreid over Nederland. Nieuwe routes worden automatisch zichtbaar in de app. Houd je app dus regelmatig in de gaten!

Ontdek verrassende plekken. Hoor wonderlijke verhalen van onze boswachters. En geniet van grandioze natuur. Dat kan volop met de unieke routes van Natuurmonumenten. Gratis en eenvoudig te downloaden. Natuurbeleving gegarandeerd!

De Natuur Route app van Natuurmonumenten is een gratis app mat wandelroutes, fietsroutes en kanoroutes. Boswachters nemen u mee door ‘hun’ natuur.

Natuur Routes biedt:
✿ Ruime keuze uit gratis wandel- fiets en kanoroutes
✿ Routes door heel Nederland
✿ Eenvoudige selectie mogelijk van routes in de buurt
✿ Routes door schitterende natuurgebieden
✿ Routes voorzien van gebiedskaart
✿ Markante routepunten onderweg
✿ Routepunten toegelicht door onze boswachters
✿ Ook weergave van routepunten in tekst en foto’s
✿ Offline beschikbaar. Download uw routes onbeperkt en gratis via Wifi

Na afloop bent u een unieke natuurervaring rijker!

Wij zetten voor u de organisaties op een rijtje:

Algemene Nederlandse Bond voor Ouderen (ANBO)

Maatschappelijk betrokken, dynamisch en mondig. Met meer dan 115 jaar ervaring is ANBO de meest invloedrijke seniorenorganisatie van Nederland. Op collectief niveau beïnvloedt ANBO de opinievorming en op individueel niveau kan ieder lid bij ons terecht voor persoonlijk advies en ondersteuning. De afdeling Brunssum richt zich daarnaast vooral op de bestrijding van sociaal isolement, het geven van voorlichting, het bieden van participatiemogelijkheden en lokale belangenbehartiging.

Katholieke Bond van Ouderen (KBO)

KBO Limburg is dé organisatie in Limburg voor de senior van nu. Een actieve en dynamische vrijwilligersorganisatie met ruim 36.000 leden. Onze missie: een goed leven voor senioren in een zorgzame samenleving. Wij bieden u belangenbehartiging, advies en informatie over gezondheid, wonen, vervoer en financiën. Tevens vindt u in de KBO allerlei activiteiten voor ontmoeting, ontspanning en ontwikkeling.

Nationaal Ouderenfonds

Het nationaal ouderenfonds zorgt voor meer sociale contacten en is vooral gericht op eenzaamheid onder ouderen.
Meer informatie of helpen?

Protestants Christelijke Ouderen Bond (PCOB)

Het PCOB-gewest Limburg maakt zich sterk voor de belangen van 50-plussers. De PCOB wil vanuit het protestants-christelijke gedachtegoed actief, herkenbaar, zichtbaar, professioneel ondersteund, slagvaardig, op basis van gelijkwaardigheid van generaties en in samenwerking met collega-organisaties werken aan een volwaardige plaats en rol van ouderen in de samenleving.

Voor een veilig thuis

De meeste mensen hebben de reclamespotjes wel eens gezien: "Het houdt niet op, niet vanzelf". Mishandeling van ouderen komt vaker voor dan veel mensen denken en gebeurt in verschillende vormen, zoals psychische of fysieke mishandeling, ouderen bestelen en/of (ernstige) verwaarlozing. Bent u slachtoffer van welke vorm van mishandeling dan ook, of maakt u zich zorgen over iemand die mishandeld wordt? U staat er niet alleen voor!

Bij een noodsituatie in jouw omgeving wil je weten wat je moet doen. Daarom is er NL-Alert. Als bij jou in de buurt een ramp gebeurt, dan ontvang je een tekstbericht op je mobiel. Hierin staat precies wat er aan de hand is en wat je op dat moment het beste kunt doen. Ga nu naar de instelhulp en stel je mobiel in.

Weet wat je moet doen

NL-Alert wordt ingezet bij levens- en gezondheidsbedreigende situaties, zoals een grote brand, een terroristische aanslag, of noodweer.

Op maandag 3 juli om 12:00 uur zendt de overheid een NL-Alert controlebericht uit. Als je het controlebericht ontvangt, weet je zeker dat jouw mobiel juist is ingesteld voor NL-Alert.

Zo werkt NL-Alert

De overheid zendt een tekstbericht uit naar mobiele telefoons in de directe omgeving van een noodsituatie. NL-Alert werkt op basis van cell broadcast. Dit is een techniek om tekstberichten uit te zenden naar mobiele telefoons via de zendmasten van alle providers.

De werking hiervan is vergelijkbaar met een radiosignaal. Je ontvangt hierdoor NL-Alert óók als het netwerk overbelast is. NL-Alert is gratis en anoniem. Je naam en telefoonnummer zijn niet nodig en blijven dus onbekend

Stel je mobiel in

De NL-Alert instelhulp geeft aan of jij je mobiel kunt instellen voor NL-Alert. Veel telefoons die in Nederland worden verkocht, zijn al ingesteld voor NL-Alert. Op sommige toestellen, zoals de iPhone, moet je dit nog zelf doen. Ga nu naar de instelhulp en stel je mobiel in.

 

Kijk voor meer informatie op: www.crisis.nl

Contact

Voor vragen, meer informatie of andere zaken kunt u per mail contact opnemen. Voor het inleveren van artikelen of foto’s voor de thema “Uit de oude doos” kunt u ook het mail adres gebruiken.

Mail: info@ouderenbelangen.nl