Logo Ouderenbelangen

Welkom!
Hartelijk dank dat u voor ActiVite als zorgaanbieder heeft gekozen. ActiVite is

een betrouwbare zorgorganisatie in de regio. Bij ons werken professionele

medewerkers die deskundig en bekwaam aan uw vraag kunnen voldoen en

voor wie uw welzijn en tevredenheid het allerbelangrijkste is. In onze zorg

staat u centraal, samen met uw familie en mantelzorgers. Daarbij gaan we uit

van uw mogelijkheden. Onze collega’s zorgen ervoor dat u zelf de regie houdt

over uw leven en dat u zoveel mogelijk kunt blijven doen wat u altijd deed.

 

 

De Lokale Cliëntenraad Extramuraal van ActiVite zoekt nieuwe leden voor het behartigen van de (gemeenschappelijke) belangen van de extramurale cliënt. Wilt u, op uw manier, een steentje bijdragen in de zorg en weet u zich goed te kunnen inleven in de gevolgen van beleidsbeslissingen voor cliënten? De Lokale Cliëntenraad maakt graag kennis met u.

Wat gaat u doen als lid van de Lokale Cliëntenraad Extramuraal?

De Lokale Cliëntenraad levert vanuit het cliëntenperspectief een bijdrage aan de kwalitatief goede dienstverlening en brengt, over onderwerpen die voor cliënten van belang zijn, gevraagd en ongevraagd advies uit aan de Directeur Extramuraal. De Lokale Cliëntenraad komt circa 4 keer per jaar bijeen voor een vergadering. De LCR bestaat uit maximaal vijf personen, inclusief de voorzitter. De voorzitter heeft zitting in de Centrale Clientenraad. De CCR overlegt periodiek met de Raad van Bestuur van ActiVite, er is een jaarlijks overleg met de Ondernemingsraad en met de Raad van Toezicht. 

ActiVite levert thuiszorg in de regio Zuid-Holland Noord, waarbij aandacht is voor zorg in elke fase van het leven. ActiVite heeft een aantal specialisaties; wondzorg, complexe medische verpleging, palliatieve zorg en zorg voor mensen met dementie. Naast de cliënten die wonen in één van de 9 verpleeghuizen levert ActiVite ook dagelijks aan circa 4.000 cliënten thuiszorg.

Wat zoeken wij?

Persoonlijke betrokkenheid en affiniteit met de (ouderen)zorg staan als lid van de LCR Extramuraal voorop. Vanzelfsprekend heeft u een groot inlevingsvermogen in de cliënt, dit mede dankzij het feit dat u een familielid en/of mantelzorger bent van een van onze cliënten die extramurale zorg ontvangt of een (wettelijke vertegenwoordiger van een) cliënt van ActiVite bent. Tevens bezit u als lid van de LCR Extramuraal de volgende eigenschappen: 

 

Wat bieden wij?

Het lidmaatschap van de Lokale Cliëntenraad Extramuraal is een afwisselende, interessante vrijwilligersfunctie voor geïnteresseerden in het beleid en de dagelijkse gang van zaken van ActiVite, vanuit het perspectief en de belangen van de extramurale cliënt(en). Uiteraard worden de onkosten die gemaakt worden voor deze functie vergoed.

Interesse?
Heeft u vragen over deze vacature of functie? Aarzel niet om ze te stellen bij Jenny van Gils-Castersels, via telefoonnummer 06 13214025 of Jan van Grimbergen, via telefoonnummer 0621113414.

Solliciteren? Stuur dan uw brief met motivatie en cv naar janvan.grimbergen@gmail.com o.v.v. " Lid Lokale Cliëntenraad Extramuraal".

Aanpak Eenzaamheid Amsterdam

Eenzaamheid is een groeiend probleem in de stad. Circa 80.000 Amsterdammers voelen zich ernstig eenzaam. Dat is één op de acht volwassenen. Nog eens 220.000 Amsterdammers voelen zich matig eenzaam. Met de Aanpak Eenzaamheid Amsterdam gaan aandeelhouders in het Amsterdams Netwerk Eenzaamheid aan de slag om eenzaamheid te verminderen, en hierin effectiever te worden. Aandeelhouders weten elkaar te vinden, werken samen in de uitvoering en leren van elkaar om zo effectiever te worden bij interventies. De gemeente jaagt dit aan en maakt dit mogelijk, in haar rol als netwerkregisseur.

Doelstellingen

Deelnemende organisaties

Het Amsterdams Netwerk Eenzaamheid bestaat uit 600 aandeelhouders. De aandeelhouders zijn professionals uit zorg- en welzijnsorganisaties, maatschappelijke initiatieven, gemeentelijke afdelingen, musea en OBA, fondsen en kennisinstituten.

Contact

Mail aanpakeenzaamheid@amsterdam.nl

Links

Bereikt u in het kalenderjaar de AOW-leeftijd? Dan krijgt u de ouderenkorting en misschien ook de alleenstaandeouderenkorting.

Ouderenkorting

U krijgt de ouderenkorting als u uiterlijk op 31 december van het kalenderjaar de AOW-leeftijd hebt.

Tabel ouderenkorting 2022
Verzamelinkomen Ouderenkorting
tot € 38.465 € 1.726
vanaf € 38.465 tot € 49.972 € 1.726 - 15% x (verzamelinkomen - € 38.465)
vanaf € 49.972 € 0
Tabel ouderenkorting 2021
Verzamelinkomen Ouderenkorting
tot € 37.971 € 1.703
vanaf € 37.971 tot € 49.324 € 1.703 - 15% x (verzamelinkomen - € 37.970)
vanaf € 49.324 € 0
Tabel ouderenkorting 2020
Verzamelinkomen Ouderenkorting
tot € 37.373 € 1.622
vanaf € 37.373 tot € 48.186 € 1.622 - 15% x (verzamelinkomen - € 37.372)
vanaf € 48.186 € 0

Het verzamelinkomen is het totaal van uw inkomsten en aftrekposten in de 3 boxen, zonder uw verrekenbare verliezen over vorige jaren. U krijgt deze kortingen via de AOW-uitkering van de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

Alleenstaandeouderenkorting

U krijgt de alleenstaandeouderenkorting als u:

Wilt u weten of u recht hebt op een AOW-uitkering voor alleenstaanden? Dit kunt u navragen bij de SVB.

De hoogte van de alleenstaandeouderenkorting is:

Tabel alleenstaandeouderenkorting
Jaar Alleenstaandeouderenkorting
2022 € 449
2021 € 443
2020 € 436

 


Collectief ouder

Tijden veranderen. Het aandeel van ouderen in de bevolking stijgt, de gemiddelde levensverwachting gaat omhoog. Ook maatschappelijk zijn er veranderingen. Er wordt naar gestreefd om de oudere generatie zo lang mogelijk thuis en zelfstandig te laten blijven wonen. Dit is uiteraard een heel mooi streven, maar helaas voor een groot aantal ouderen niet mogelijk zonder hulp of extra ondersteuning.

Zij die minder mobiel zijn en/of geen familie, vrienden of kennissen in de buurt hebben wonen, lopen het risico te verzanden in de wet- en regelgeving, zaken niet meer of lastig te begrijpen, niet meer mee te kunnen komen met de snelle digitalisering of zelfs te vereenzamen omdat ze soms de deur helemaal niet meer uit komen. Voor familie, vrienden en/of kennissen is het bovendien niet altijd haalbaar om de nodige en gewenste tijd en aandacht aan ouderen te besteden. In combinatie met hun eigen drukke bestaan en eventuele werk- en gezinsleven krijgen mantelzorgers het steeds zwaarder.

Ouderensupport

Een stijging van het aantal ouderen, leidt niet alleen tot een grotere vraag naar zorg, maar ook tot een grotere behoefte aan ondersteuning bij de dagelijkse organisatie. Om deze laatste reden is Ouderensupport opgericht door Chantal Scherpenhuijzen. Als vertrouwenspersoon, adviseur en begeleider wordt een breed scala aan diensten geboden zodat ouderen (én hun mantelzorgers) zo optimaal mogelijk kunnen worden ontlast. Het belangrijkste is dat de klant bepaalt waarvoor, wanneer en hoe vaak gebruik wordt gemaakt van de diensten van Ouderensupport!

Diensten

Naast het houden van gezelschap, samen boodschappen doen, uitstapjes maken of hulp bij een verhuizing of ontruiming, zorgt Ouderensupport voor het beheren van de agenda. Denk hierbij niet alleen aan het inplannen van afspraken met zorgverleners zoals huisarts, medisch specialisten, fysiotherapeuten, pedicure, maar ook een afspraak bij de kapper zal met enige regelmaat moeten worden gemaakt. Als ouderen niet of minder mobiel zijn, wordt het vervoer van en naar de afspraken verzorgd.

Naast het agendabeheer wordt de administratie op orde gemaakt en gehouden. Immers, het tijdperk waarin we leven wordt steeds complexer. We worden via vele wegen en kanalen geïnformeerd: via de post, mail, telefoon, digitaal. Voor de oudere generatie is dit vaak niet meer bij te houden.

Wordt er ook wel eens over nagedacht wat er gebeurt als er sprake is van een onverwachte langdurige ziekte of zelfs een overlijden? Er komt dan zoveel op de dierbaren en nabestaanden af dat het prettig is als op overzichtelijke wijze alles in kaart is gebracht, wat waar loopt. Denk hierbij aan abonnementen en lidmaatschappen, bankrekeningen, hypotheken, schade- en levensverzekeringen. Vaak zijn bedrijven in de afgelopen jaren gefuseerd, waardoor het lastig is om te achterhalen wat waar loopt. Ouderensupport brengt alles helder in kaart. Dit geeft niet alleen de ouderen meer rust, maar ook de nabestaanden en dierbaren krijgen op deze manier meer lucht en tijd voor andere zaken die geregeld moeten worden.

Na een onverhoopt overlijden krijgt de achterblijvende partner te maken met het regelen van vele administratieve zaken. Denk hierbij aan het aanvragen van de verklaring van erfrecht, aangifte erfbelasting, aangifte inkomstenbelasting, regelen en afhandelen van de bankzaken, verzekeringen, hypotheek, overschrijven kenteken van de auto, opzeggen abonnementen en lidmaatschappen. Vaak moeten zaken binnen een bepaalde termijn worden afgehandeld om te voorkomen dat de kosten te hoog op gaan lopen. Deze administratieve rompslomp wordt door Ouderensupport uit handen genomen, zodat de partner tijd krijgt om te rouwen om het verlies.

Naast bovengenoemde diensten kan ook hulp geboden worden bij de financiën. Is er recht op toeslagen? Dan kunnen deze worden aangevraagd. Of is het weer tijd om de aangifte inkomstenbelasting te doen, dan worden alle benodigde stukken verzameld en opgevraagd zodat alles panklaar naar de belastingadviseur kan voor het indienen van de aangifte.

Kortom: Ouderensupport kan de ouderen op vele wijzen ontlasten, waarbij de ouderen zelf bepalen welke hulp wanneer wordt ingeschakeld!

www.ouderensupport.nl

Aanbevolen praktijken door Stichting Ouderenbelangen

Praktijk Duin: Medisch pedicure, podologe, sportschoenspecialist.

BodyCare Michel: Medisch pedicure, Shiatsu masseur, meditatie trainer

Onze Praktijk is gelegen in Alkmaar aan het Geert Grote plein 22 in Alkmaar.

Als medisch pedicure behandelen wij alle risico voeten, hieronder vallen o.a. mensen met reuma, diabetes en oudere voeten.

Praktijk Duin is van 1997 tot 2009 in Bergen gevestigd geweest.

In februari 2014 betrok de praktijk het pand aan de Geert Groteplein, en september 2017 kwam BodyCare Michel erbij.

Wij zijn dus beide zelfstandige in een gezamenlijk pand. Wij zijn beide lid van ProVoet (vakorganisatie voor pedicures) en werken volgens de HAM-code (branchenormen t.a.v. hygiëne, arbo en milieu)

Linda Duin:

In 1997 ben ik gestart met mijn schoonheids- en pedicuresalon in Bergen. Ik ben mij steeds meer gaan specialiseren op het terrein van de voet.  En heb in deze jaren de opleiding podologie gedaan, en cursussen voor de diabetisch en reuma voet, voetreflex, nagelbeugeltechnieken, orthesetechnieken en gelnageltechnieken.

Kortom, ik vind mijn vak zeer leuk en er valt altijd wel weer iets interessants bij te leren.

In 2009 werd mijn jongste geboren en ben ik een aantal jaren fulltime moeder geweest. In februari 2014 begon ik mijn praktijk in Alkmaar.

Omdat er in de tussenliggende jaren de opleiding tot medisch pedicure is ontstaan, ben ik deze gaan volgen. Zo ben ik mijn huidige collega Michel Wolff tegen gekomen en is ons samenwerkingsverband tot stand gekomen.

BodyCare Michel:

Naast het pedicure werk biedt BodyCare Michel ook drukpunt massages en meditatie training

Drukpunt massage:

Bij deze massage worden de energie banen in het lichaam gestimuleerd wat een positief effect heeft op de conditie van het lichaam. Vergelijk acupunctuur waarbij ook gebruik gemaakt wordt van de energiebanen van het lichaam. Een maandelijkse shiatsu massage is voor iedereen jong en oud een extra toevoeging gezond en energiek leven.

 

Meditatie training:

Met de meditatie training die ik geef word er gestreefd naar een volledige balans van lichaam en geest. Er wordt op een rustige energieke manier aangeleerd hoe om te gaan met spanning/stress/lichamelijke klachten en gevoel van onbehagen. In 8 sessies wordt de basis gelegd voor een goede meditatie, waarna men zelf de meditatie verder eigen kan maken. Op verzoek zijn er vervolg sessies mogelijk.

 

Natuurlijk Herdenken

De vrije natuur als bewuste keuze voor het verstrooien van as

Over de dood, rouwen en herdenken wordt tegenwoordig anders gedacht. De invulling van een uitvaart is heel persoonlijk. Stond eerst vooral het afscheid van de overledene centraal, vandaag wordt bij een uitvaart steeds vaker het leven gevierd. De manier waarop de overledene geleefd heeft, is daarbij het uitgangspunt. Wat vond de overledene belangrijk en wat waren de dingen waar hij/zij van hield? De mogelijkheid om het lichaam ‘terug te geven’ aan de natuur spreekt mensen in toenemende mate aan.

Wat is natuurlijk herdenken?

De Stichting Natuurlijk Herdenken is opgericht om ruimte te bieden aan de vraag om as te mogen verstrooien in de vrije natuur, in de natuurgebieden van Staatsbosbeheer. Bij natuurlijk herdenken staat de natuur centraal. Met het verstrooien van de as wordt het lichaam als het ware teruggeven aan de natuur. De plaats waar de as verstrooid is, krijgt geen markering met bijvoorbeeld een steen met een naam, bloemstuk, foto’s …. De plek zélf is de herinnering. En de natuur bepaalt hoe de plek zich ontwikkelt. Natuurlijk herdenken kent ook geen openingstijden, hekken, toegangspoorten of aangeharkte paadjes. Mens en dier zijn welkom.

Persoonlijke wensen centraal

Tijdens en na een uitvaart is – binnen de wet - bijna alles mogelijk. Tijdens de condoleance kan bijvoorbeeld de favoriete wijn van de overledene geschonken worden en ook de plechtigheid wordt persoonlijk vormgegeven. Een heel eigen invulling van de asbestemming kan daar ook bij horen. Het verstrooien van de as in de vrije natuur als persoonlijke wens.

Vooraf nadenken over wat u wilt…

Gelukkig denken steeds meer mensen ook in een vroeg stadium na over hun (eigen) uitvaart. Dat is ook belangrijk voor de nabestaanden. Na een overlijden moet er immers in een emotionele periode een groot aantal beslissingen worden genomen. En dat óók nog eens in korte tijd. Is bij nabestaanden dan bekend wat uw wensen zijn, dan kan dat bij het verwerken van het verlies een belangrijke rol spelen. En dat geldt ook voor wat u wilt dat er met uw as gebeurt! Vergeet niet uw wensen vast te leggen én te bespreken.

In ons land vindt direct na de crematieplechtigheid de crematie (verassing) plaats. De wet op de Lijkbezorging bepaalt vervolgens dat de overgebleven as nog een maand in het crematorium bewaard moet worden. Pas daarna mag er een bestemming aan de as worden gegeven. Mensen zoeken steeds vaker naar een bijzondere plek om de as te mogen verstrooien. Volgens de wet moet er dan echter wel altijd toestemming zijn van de eigenaar van de grond.

Begeleiding en toestemming

Wilt u as verstrooien in natuurgebieden van Staatsbosbeheer, dan helpt de Stichting Natuurlijk Herdenken u. Wij begeleiden u volledig, verzorgen de toestemming en geven een certificaat af. U kunt de as zelf verstrooien, maar desgewenst kunnen wij de verstrooiing ook voor u verzorgen. In overleg met de Stichting Natuurlijk Herdenken kan invulling gegeven worden aan uw wensen.

Heeft u vragen over het verstrooien van as in de vrije natuur – of dat nu in een speciaal aangewezen natuurgebied is of in een ander gebied van Staatsbosbeheer – neemt u dan contact op met de Stichting Natuurlijk Herdenken: 0313 422 307 of info@natuurlijkherdenken.nl. Voor meer informatie kunt u uiteraard ook op onze website kijken: www.natuurlijkherdenken.nl

 

Een verhuld ouderenprobleem

 

Ouderen en problemen zijn volop benoembaar en aan veel van deze problemen wordt de nodige aandacht besteed al is het vaak onvoldoende. De positie van de oudere is de laatste jaren sterk veranderd door een sterk veranderde visie betreffende de omgang met ouderen.

In een ver achter ons liggend verleden werden mensen die niet meer in staat waren hun eigen bestaan te leiden, opgevangen door hun kinderen en tot aan de dood toe werden verzorgd. De laatste jaren klinkt terecht de roep naar een omgang met ouderen die langer zelfstandig hun eigen bestaan op orde moeten houden en ook tot veel later moeten blijven door werken.

 Veel van de problematiek die het op latere leeftijd nog zelfstandig moeten functioneren met zich meebrengt is dagelijks nieuws en komt ook in deze brochure uitgebreid aan de orde. Er is echter een onderdeel van het steeds ouder zelfstandig blijven functioneren dat niet of nauwelijks enige aandacht krijgt en wel degelijk een enorme invloed heeft op het functioneren van het bestaan.

Het gaat in dit specifieke geval om het ontstaan van schulden en leven op of onder het sociaal minimum omdat ouderen niet meer kunnen omgaan met de vraag die de maatschappij van hen vraagt. Veel van de voorzieningen waar iedereen recht op heeft, worden door ouderen niet of onvoldoende aangevraagd omdat de manier waarop dit soort zaken dient te worden aangevraagd geautomatiseerd gedaan moeten worden en dat deze manier van aanvragen blijkbaar te ingewikkeld is en veel ouderen geen gebruik maken van voorzieningen waarop zij recht hebben.

Doordat veel ouderen geen gebruik maken van de rechten die zij hebben, raken steeds meer ouderen in financiële problemen. Geen gebruik maken van bijvoorbeeld voldoende huurtoeslag betekent, dat de persoon die onvoldoende of geen toeslag heeft aangevraagd terwijl daar wel recht op is, dat deze persoon onder de grens van het zogenaamde sociale minimum leeft en dus eigenlijk onder het bestaansminimum.

Gezien de meest recente onderzoeken naar mensen in een problematische schuldenpositie zijn ouderen een zeer kwetsbare en moeilijk bereikbare groep. In de praktijk van de wettelijke schuldsaneringsregeling is het helaas zo dat steeds vaker ouderen moeten worden toegelaten tot de schuldsaneringsregeling. De reden hiervan is dat er sprake is van het ontstaan van een problematische schuldenlast die vooral wordt veroorzaakt door het niet gebruik maken van de voorzieningen waar men recht op heeft en als tweede belangrijke oorzaak het niet durven of kunnen vragen van de juiste hulp.

Het hebben van schuld of het niet kunnen betalen van de vaste lasten en andere rekeningen is een onderwerp waar zeker ouderen niet graag of helemaal niet over willen of durven te praten, laat staan dat je met deze problemen hulp gaat vragen. Hulp vragen is ook moeilijk en vergt ook dat je over een hoge drempel moet heenstappen, maar is wel noodzakelijk om het bestaan op orde te houden en niet verder te vervallen in een hopeloze situatie.

Vraag daarom tijdig hulp als u het inzicht in uw zaken kwijt bent, vraag hulp bij het aanvragen van de noodzakelijke voorzieningen als de toeslagen en mocht u financieel niet meer kunnen rondkomen, dan kunt u altijd met een deskundige of bijvoorbeeld de rechtbank contact opnemen, die u vervolgens doorverwijzen naar een deskundige om u bij te staan met het oplossen van uw financiële problemen.  

Wil je knutselen? Zoek je een knutselidee? Dan vind je vast iets op deze website! Veel knutselideeën die je kunt knutselen met allerlei simpele materialen. Je kan kaarten maken, kleuren, vouwen, knippen en plakken en je kan in verschillende rubrieken zoeken. De knutselideeën zijn voor peuters, kleuters en grotere kinderen geschikt, maar ook volwassenen zullen veel dingen voor de knutselhobby kunnen vinden. De meeste knutselmaterialen zul je wel in huis hebben en alle knutselwerkjes worden netjes uitgelegd met tekeningen en / of foto's. Dus kom, ga een knutselwerkje uitzoeken en knutselen.
Veel plezier ermee.

Knutselwerkjes vind je op: www.knutselidee.nl

 

Contact

Voor vragen, meer informatie of andere zaken kunt u per mail contact opnemen. Voor het inleveren van artikelen of foto’s voor de thema “Uit de oude doos” kunt u ook het mail adres gebruiken.

Mail: info@ouderenbelangen.nl