Logo Ouderenbelangen

Er zijn nauwelijks geschikte en betaalbare appartementen voorhanden en daarom blijven ouderen te lang zitten waar ze zitten. Dit geldt overigens ook voor de provincies Gelderland en Zuid-Holland.

Er zijn in de provincie wel meerdere initiatieven ontstaan voor ouderenhuisvesting.

Esther Buurman (48) is 20 jaar werkzaam in de hulpverlening en is
HBO maatschappelijk werkster bachelor. Ze brengt haar ervaring mee uit de
gesloten- en open jeugdzorg, jeugd en (jong) volwassenen psychiatrie, het
ambulant werken met mensen in het forensische kader en de jeugdreclassering.
Ze heeft vele jaren expertise op het gebied van multi-complexe
problematieken/gedragingen en het geven aan begeleiding van gezinnen en
opvoedondersteuning.
Viola Tentua (51) is sinds 1999 tot heden pedagogisch medewerker in de jeugdzorg.
Sinds een paar jaar runt ze de knusse horecazaak "Kipzaak" in Raalte. Viola: ’Deze
professionele samenwerking is niet in een keer ontstaan. We hebben veel
gesprekken gevoerd over hoe onze kwaliteiten te gaan bundelen in Stormvrij.’
Over de naam Stormvrij: ‘In een storm ervaar je veel tegenwind. De
wind komt dan van alle kanten en uit onverwachte hoeken, zonder
dat je het doorhebt. Om de juiste koers te varen en uit de storm te
komen, heb je een kompas nodig. Stormvrij is het kompas naar
rustiger vaarwater, zodat je je eigen leven kan gaan invullen en
leiden met je kwaliteiten en talenten.’

Marga Leuwol (50) is de spin van het Stormvrij-web. Het officemanagement, het
overzicht op projecten en afspraken is in haar handen. Ze is het eerste
aanspreekpunt. Marga komt uit de commerciële wereld, zakelijke dienstverlening.
Sinds 2008 is ze werkzaam als ZZP'er in de office support.
De kernwoorden van Stormvrij zijn: out-of-the box denken, creatief en doelgericht
werken, inclusie, participeren en anticiperen. De lancering van Stormvrij is op 30
november a.s. Keep it simple - no nonsense.
Voor meer informatie en/of interviews kunt u contact opnemen met Marga Leuwol:
T. 0641355519
E. contact@stormvrij.nl
W. www.stormvrij.nl

Eenzaamheid is een onderwerp dat mij raakt, vanwege het verdriet en de pijn die het mensen kan geven. Helaas komt eenzaamheid ook in onze gemeente voor, onder alle leeftijden. Daarbij is het ook nog steeds een taboe, want wie durft te zeggen dat hij eenzaam is? – Wethouder Alwin te Rietstap

De gemeente sluit eind 2019 een ouderenakkoord met diverse partners, daaruit is onder andere de coalitie tegen eenzaamheid ontstaan. Het college heeft hierover een besluit genomen in augustus 2020. We willen dat mensen waardig ouder kunnen worden en eenzaamheid mag dit niet in de weg staan. Natuurlijk komt eenzaamheid niet alleen onder ouderen voor, daarom zal de coalitie zich richten op alle inwoners van de gemeente Hardenberg die, op welke wijze dan ook, eenzaamheid ervaren.

Deelnemende organisaties

  • Sociaal werk de Stuw
  • Maatschappelijk werk de Kern
  • Bibliotheek Hardenberg
  • Gemeente Hardenberg

Meer informatie

  • Lees het nieuwsbericht over de start van de lokale coalitie in Hardenberg
  • Bekijk de website van de gemeente Hardenberg

Contact

Thea van Diepen, te bereiken via mail: Thea.vanDiepen@hardenberg.nl, en telefoon: 14-0523

Bereikt u in het kalenderjaar de AOW-leeftijd? Dan krijgt u de ouderenkorting en misschien ook de alleenstaandeouderenkorting.

Ouderenkorting

U krijgt de ouderenkorting als u uiterlijk op 31 december van het kalenderjaar de AOW-leeftijd hebt.

Tabel ouderenkorting 2022
Verzamelinkomen Ouderenkorting
tot € 38.465 € 1.726
vanaf € 38.465 tot € 49.972 € 1.726 - 15% x (verzamelinkomen - € 38.465)
vanaf € 49.972 € 0
Tabel ouderenkorting 2021
Verzamelinkomen Ouderenkorting
tot € 37.971 € 1.703
vanaf € 37.971 tot € 49.324 € 1.703 - 15% x (verzamelinkomen - € 37.970)
vanaf € 49.324 € 0
Tabel ouderenkorting 2020
Verzamelinkomen Ouderenkorting
tot € 37.373 € 1.622
vanaf € 37.373 tot € 48.186 € 1.622 - 15% x (verzamelinkomen - € 37.372)
vanaf € 48.186 € 0

Het verzamelinkomen is het totaal van uw inkomsten en aftrekposten in de 3 boxen, zonder uw verrekenbare verliezen over vorige jaren. U krijgt deze kortingen via de AOW-uitkering van de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

Alleenstaandeouderenkorting

U krijgt de alleenstaandeouderenkorting als u:

Wilt u weten of u recht hebt op een AOW-uitkering voor alleenstaanden? Dit kunt u navragen bij de SVB.

De hoogte van de alleenstaandeouderenkorting is:

Tabel alleenstaandeouderenkorting
Jaar Alleenstaandeouderenkorting
2022 € 449
2021 € 443
2020 € 436

 

Moofie: de beweegstok waar muziek in zit!

Hallo, ik ben Moofie’. Zo begroet deze pratende beweegstok je als je ‘m aanzet. Dit innovatieve, handzame beweegproduct is speciaal ontwikkeld voor mensen die (te) weinig of moeilijk bewegen, graag méér willen bewegen, of die actief moeten revalideren. De Moofie staat vol met leuke, uitdagende beweegopdrachten die je alléén of samen kunt uitvoeren. Hij spreekt de beweegopdrachten op een begrijpelijke manier stap voor stap uit. De Moofie reageert op aanraking en beweging, en stimuleert d.v.m. lichtjes, geluidjes en bekende muziek om te gaan en te blijven bewegen. Bewegen was nog nooit zo leuk en simpel als met de Moofie!

Naast oefenprogramma’s staan er in de Moofie ook een aantal spellen en luisterboeken. En gebruik je ‘m even niet? Dan zet je de Moofie gewoon terug in de houder en kun je ‘m eventueel aanzetten als lamp. Een multi-functioneel product dus!

Herinneringsfunctie

Maar de Moofie is méér dan alleen een beweegproduct. Hij helpt je, als je wilt, ook herinneren aan het innemen van je medicijnen. Of aan je afspraak met de dokter. Zomaar een aantal zaken waar je soms best wat hulp bij kunt gebruiken.

Moofie in zorgorganisaties en revalidatiecentra

Ouderen met PG- en/of somatische problematiek, mensen met een verstandelijke, een meervoudige of een beweegbeperking, en mensen die langdurig in het ziekenhuis moeten verblijven, bewegen over het algemeen weinig. Door ouderdom, ziekten of bepaalde aandoeningen is bewegen pijnlijk of gaat het gewoonweg moeizaam. Stimuleren van bewegen voorkomt verdere fysieke en cognitieve achteruitgang en zorgt voor snellere revalidatie. Maar het zorgpersoneel heeft niet veel tijd om samen met cliënten te bewegen. En als ze wel tijd hebben, is het vaak best lastig zelf wat leuks te verzinnen…..

Met de Moofie wordt bewegen weer FUN! Hij zegt wat je moet doen, dus dat hoef je zelf niet meer te verzinnen. Dit aantrekkelijke beweegproduct is zeer breed toepasbaar en simpel in gebruik. Cliënten kunnen ‘m zittend, staand of zelfs liggend gebruiken. Daarnaast neemt u ‘m eenvoudig mee naar een andere kamer of afdeling. Moofie heeft 6 beweegprogramma’s, die uit een aantal oefeningen bestaan. Deze programma’s kunnen op elk moment door u gewijzigd worden. Zo wordt bewegen nooit saai! U zet er oefenprogramma’s op voor gebruik in groepsverband, bv. voor gebruik in gezamenlijke huiskamers of voor bij de dagbesteding. Of juist individuele  maatwerkoefenprogramma’s voor therapeutische doeleinden.

Tegelijkertijd haalt u met de Moofie een zinvolle vrijetijdsbesteding in huis voor familie of vrienden tijdens bezoekmomenten. Geweldig toch dat zij Moofie gewoon even mee kunnen nemen om samen met hun dierbare te gaan bewegen?

Meer weten?

De ontwikkeling van Moofie is mede mogelijk gemaakt door subsidies vanuit het FNO en de Provincie Overijssel. Daarnaast was Moofie één van de winnaars van de SBIR-competitie in 2017. Via deze competitie daagt de overheid startende en gevestigde bedrijven uit om een maatschappelijk probleem te helpen oplossen.

Het FondsNutsOhra subsidieert voor thuiswonende ouderen vanuit het programma ‘Meer veerkracht, langer thuis’ een deel van de aanschafkosten van Moofie. Wilt u meer informatie? Bel 038-4290202 of mail naar info@moofie.nl. Ook vindt u meer informatie op www.moofie.nl. Moofie is onderdeel van Fittebedrijven.nl en De Fitnesstuin.

Natuurlijk Herdenken

De vrije natuur als bewuste keuze voor het verstrooien van as

Over de dood, rouwen en herdenken wordt tegenwoordig anders gedacht. De invulling van een uitvaart is heel persoonlijk. Stond eerst vooral het afscheid van de overledene centraal, vandaag wordt bij een uitvaart steeds vaker het leven gevierd. De manier waarop de overledene geleefd heeft, is daarbij het uitgangspunt. Wat vond de overledene belangrijk en wat waren de dingen waar hij/zij van hield? De mogelijkheid om het lichaam ‘terug te geven’ aan de natuur spreekt mensen in toenemende mate aan.

Wat is natuurlijk herdenken?

De Stichting Natuurlijk Herdenken is opgericht om ruimte te bieden aan de vraag om as te mogen verstrooien in de vrije natuur, in de natuurgebieden van Staatsbosbeheer. Bij natuurlijk herdenken staat de natuur centraal. Met het verstrooien van de as wordt het lichaam als het ware teruggeven aan de natuur. De plaats waar de as verstrooid is, krijgt geen markering met bijvoorbeeld een steen met een naam, bloemstuk, foto’s …. De plek zélf is de herinnering. En de natuur bepaalt hoe de plek zich ontwikkelt. Natuurlijk herdenken kent ook geen openingstijden, hekken, toegangspoorten of aangeharkte paadjes. Mens en dier zijn welkom.

Persoonlijke wensen centraal

Tijdens en na een uitvaart is – binnen de wet - bijna alles mogelijk. Tijdens de condoleance kan bijvoorbeeld de favoriete wijn van de overledene geschonken worden en ook de plechtigheid wordt persoonlijk vormgegeven. Een heel eigen invulling van de asbestemming kan daar ook bij horen. Het verstrooien van de as in de vrije natuur als persoonlijke wens.

Vooraf nadenken over wat u wilt…

Gelukkig denken steeds meer mensen ook in een vroeg stadium na over hun (eigen) uitvaart. Dat is ook belangrijk voor de nabestaanden. Na een overlijden moet er immers in een emotionele periode een groot aantal beslissingen worden genomen. En dat óók nog eens in korte tijd. Is bij nabestaanden dan bekend wat uw wensen zijn, dan kan dat bij het verwerken van het verlies een belangrijke rol spelen. En dat geldt ook voor wat u wilt dat er met uw as gebeurt! Vergeet niet uw wensen vast te leggen én te bespreken.

In ons land vindt direct na de crematieplechtigheid de crematie (verassing) plaats. De wet op de Lijkbezorging bepaalt vervolgens dat de overgebleven as nog een maand in het crematorium bewaard moet worden. Pas daarna mag er een bestemming aan de as worden gegeven. Mensen zoeken steeds vaker naar een bijzondere plek om de as te mogen verstrooien. Volgens de wet moet er dan echter wel altijd toestemming zijn van de eigenaar van de grond.

Begeleiding en toestemming

Wilt u as verstrooien in natuurgebieden van Staatsbosbeheer, dan helpt de Stichting Natuurlijk Herdenken u. Wij begeleiden u volledig, verzorgen de toestemming en geven een certificaat af. U kunt de as zelf verstrooien, maar desgewenst kunnen wij de verstrooiing ook voor u verzorgen. In overleg met de Stichting Natuurlijk Herdenken kan invulling gegeven worden aan uw wensen.

Heeft u vragen over het verstrooien van as in de vrije natuur – of dat nu in een speciaal aangewezen natuurgebied is of in een ander gebied van Staatsbosbeheer – neemt u dan contact op met de Stichting Natuurlijk Herdenken: 0313 422 307 of info@natuurlijkherdenken.nl. Voor meer informatie kunt u uiteraard ook op onze website kijken: www.natuurlijkherdenken.nl

 

Een verhuld ouderenprobleem

 

Ouderen en problemen zijn volop benoembaar en aan veel van deze problemen wordt de nodige aandacht besteed al is het vaak onvoldoende. De positie van de oudere is de laatste jaren sterk veranderd door een sterk veranderde visie betreffende de omgang met ouderen.

In een ver achter ons liggend verleden werden mensen die niet meer in staat waren hun eigen bestaan te leiden, opgevangen door hun kinderen en tot aan de dood toe werden verzorgd. De laatste jaren klinkt terecht de roep naar een omgang met ouderen die langer zelfstandig hun eigen bestaan op orde moeten houden en ook tot veel later moeten blijven door werken.

 Veel van de problematiek die het op latere leeftijd nog zelfstandig moeten functioneren met zich meebrengt is dagelijks nieuws en komt ook in deze brochure uitgebreid aan de orde. Er is echter een onderdeel van het steeds ouder zelfstandig blijven functioneren dat niet of nauwelijks enige aandacht krijgt en wel degelijk een enorme invloed heeft op het functioneren van het bestaan.

Het gaat in dit specifieke geval om het ontstaan van schulden en leven op of onder het sociaal minimum omdat ouderen niet meer kunnen omgaan met de vraag die de maatschappij van hen vraagt. Veel van de voorzieningen waar iedereen recht op heeft, worden door ouderen niet of onvoldoende aangevraagd omdat de manier waarop dit soort zaken dient te worden aangevraagd geautomatiseerd gedaan moeten worden en dat deze manier van aanvragen blijkbaar te ingewikkeld is en veel ouderen geen gebruik maken van voorzieningen waarop zij recht hebben.

Doordat veel ouderen geen gebruik maken van de rechten die zij hebben, raken steeds meer ouderen in financiële problemen. Geen gebruik maken van bijvoorbeeld voldoende huurtoeslag betekent, dat de persoon die onvoldoende of geen toeslag heeft aangevraagd terwijl daar wel recht op is, dat deze persoon onder de grens van het zogenaamde sociale minimum leeft en dus eigenlijk onder het bestaansminimum.

Gezien de meest recente onderzoeken naar mensen in een problematische schuldenpositie zijn ouderen een zeer kwetsbare en moeilijk bereikbare groep. In de praktijk van de wettelijke schuldsaneringsregeling is het helaas zo dat steeds vaker ouderen moeten worden toegelaten tot de schuldsaneringsregeling. De reden hiervan is dat er sprake is van het ontstaan van een problematische schuldenlast die vooral wordt veroorzaakt door het niet gebruik maken van de voorzieningen waar men recht op heeft en als tweede belangrijke oorzaak het niet durven of kunnen vragen van de juiste hulp.

Het hebben van schuld of het niet kunnen betalen van de vaste lasten en andere rekeningen is een onderwerp waar zeker ouderen niet graag of helemaal niet over willen of durven te praten, laat staan dat je met deze problemen hulp gaat vragen. Hulp vragen is ook moeilijk en vergt ook dat je over een hoge drempel moet heenstappen, maar is wel noodzakelijk om het bestaan op orde te houden en niet verder te vervallen in een hopeloze situatie.

Vraag daarom tijdig hulp als u het inzicht in uw zaken kwijt bent, vraag hulp bij het aanvragen van de noodzakelijke voorzieningen als de toeslagen en mocht u financieel niet meer kunnen rondkomen, dan kunt u altijd met een deskundige of bijvoorbeeld de rechtbank contact opnemen, die u vervolgens doorverwijzen naar een deskundige om u bij te staan met het oplossen van uw financiële problemen.  

Wil je knutselen? Zoek je een knutselidee? Dan vind je vast iets op deze website! Veel knutselideeën die je kunt knutselen met allerlei simpele materialen. Je kan kaarten maken, kleuren, vouwen, knippen en plakken en je kan in verschillende rubrieken zoeken. De knutselideeën zijn voor peuters, kleuters en grotere kinderen geschikt, maar ook volwassenen zullen veel dingen voor de knutselhobby kunnen vinden. De meeste knutselmaterialen zul je wel in huis hebben en alle knutselwerkjes worden netjes uitgelegd met tekeningen en / of foto's. Dus kom, ga een knutselwerkje uitzoeken en knutselen.
Veel plezier ermee.

Knutselwerkjes vind je op: www.knutselidee.nl

 

Met meer dan 260 routes verspreid over Nederland. Nieuwe routes worden automatisch zichtbaar in de app. Houd je app dus regelmatig in de gaten!

Ontdek verrassende plekken. Hoor wonderlijke verhalen van onze boswachters. En geniet van grandioze natuur. Dat kan volop met de unieke routes van Natuurmonumenten. Gratis en eenvoudig te downloaden. Natuurbeleving gegarandeerd!

De Natuur Route app van Natuurmonumenten is een gratis app mat wandelroutes, fietsroutes en kanoroutes. Boswachters nemen u mee door ‘hun’ natuur.

Natuur Routes biedt:
✿ Ruime keuze uit gratis wandel- fiets en kanoroutes
✿ Routes door heel Nederland
✿ Eenvoudige selectie mogelijk van routes in de buurt
✿ Routes door schitterende natuurgebieden
✿ Routes voorzien van gebiedskaart
✿ Markante routepunten onderweg
✿ Routepunten toegelicht door onze boswachters
✿ Ook weergave van routepunten in tekst en foto’s
✿ Offline beschikbaar. Download uw routes onbeperkt en gratis via Wifi

Na afloop bent u een unieke natuurervaring rijker!

Voorkomen dat u valt

Overal waar mensen leven bestaan risico’s op ongelukken. Risico’s in onze directe omgeving, maar ook risico’s die we in ons lichaam met ons meedragen, door bijvoorbeeld ouder worden, een ziekte of aandoening. Wij geven u tips waarmee u de kans om te vallen, kunt verkleinen. 

Risico’s

Omgevingsrisico’s

Extra omgevingsrisico's tijdens thuisbehandeling door Chance@home

Persoonlijke risicofactoren

U kunt veel doen om de kans op een val te verkleinen.

Tips om vallen te voorkomen

Bespreek uw valrisico

Bent u bang om te vallen of bent u (bijna) gevallen? Informeer uw naasten hierover.
Als u merkt dat u extra risico loopt om te vallen, neem dan contact op met uw huisarts. Uw huisarts kan onderzoeken welke factoren precies een rol spelen bij uw valrisico en u gerichte adviezen geven over wat u kunt doen om het risico om te vallen te verkleinen. Zonodig kan de huisarts u doorverwijzen naar Isala, bijvoorbeeld naar de polikliniek Ouderengeneeskunde.

Bewegen

Door te weinig te bewegen vermindert uw conditie en spierkracht. U gaat na een tijdje ook trager bewegen, u loopt langzamer of neemt kleinere stappen. Dan kan zelfs een kleine misstap tot een val leiden. Door meer te bewegen en speciale oefeningen te doen die uw balans en spierkracht verbeteren, neemt de kans op vallen af. Ook voelt u zich hierdoor fitter en behoud u uw zelfvertrouwen dat u nodig hebt om erop uit te blijven gaan. Informeer bij uw huisarts welk beweegprogramma voor u geschikt is.

Maak uw huis veilig

Veel valpartijen vinden in de woning plaats. Kleine aanpassingen kunnen uw huis veiliger maken. Denk aan goede verlichting in en om huis (ook ’s nachts), omdat u meer licht nodig hebt om goed te kunnen zien, wanneer u ouder wordt. Denk verder aan het wegwerken van snoeren, het weghalen van losse spullen op de trap, het gebruik van goede leuningen en antislipmatten. Loop uw woning eens door en controleer bijvoorbeeld de vloeren, trappen en badkamer op mogelijke risico’s. Zorg er verder voor dat u een telefoon binnen handbereik heeft. Eventueel kunt u gebruikmaken van een alarmeringssysteem.
Meer informatie vindt u in de brochure ‘Maak je huis veilig ’ van veiligheid.nl.

Laat uw geneesmiddelen checken

Geneesmiddelen en vallen gaan vaak samen. Sommige geneesmiddelen, of combinaties van geneesmiddelen, kunnen duizelingen, slappe spieren, trager reageren of slaperigheid veroorzaken. Overleg regelmatig met uw huisarts of specialist of aanpassingen in uw medicatie nodig zijn. Informeer uw huisarts over alle geneesmiddelen die u gebruikt, dus ook diegene die niet zijn voorgeschreven, zoals eventuele alternatieve geneesmiddelen.

Check uw ogen

Mensen die minder goed zien, lopen een groter risico om te vallen. Ze merken namelijk minder snel wanneer er iets in de weg staat. Laat elk jaar uw ogen controleren door een opticien en volg de adviezen op. Wanneer u een bril of contactlenzen heeft, is het belangrijk dat u deze altijd draagt. Wanneer u even rust of slaapt, leg ze dan binnen handbereik. U kunt uw bril of contactlenzen dan zo snel mogelijk weer dragen.

Hulp van familie

Vrienden en familie kunnen u ondersteunen om deze tips op te volgen. Zorg dat zij ook op de hoogte zijn van de mogelijke maatregelen om vallen te voorkomen, zodat ze u kunnen helpen bijvoorbeeld door samen regelmatig iets actiefs te doen of samen uw huis veiliger te maken.

Stevige schoenen

Goede schoenen zijn belangrijk. Niet alleen om lekker te lopen, maar ook om te voorkomen dat u struikelt of uitglijdt. Goede schoenen:

Zorg dat u zowel binnen- als buitenshuis goed schoeisel draagt. Loop nooit op sokken, maar gebruik altijd schoenen of pantoffels die voldoen aan de bovengenoemde eisen. Daarnaast is het verstandig een schoenlepel te gebruiken. U hoeft dan minder ver naar voren te buigen om uw schoenen aan te krijgen. Hierdoor valt u minder snel.

Spieren aanspannen

Sommige mensen worden duizelig of draaierig wanneer ze snel opstaan uit bed of uit een stoel, of zich bukken. Dat komt doordat de bloeddruk zich dan niet snel genoeg aanpast aan de houdingsverandering waardoor de hersenen even wat minder zuurstof krijgen. Dit verschijnsel duurt maar even. Om te voorkomen dat u duizelig wordt en mogelijk valt, is het advies langzaam omhoog te komen als u in bed ligt. Span al uw spieren aan voordat u opstaat, met name de beenspieren. Als u zit, wacht dan even tot alle duizelingen verdwenen zijn en sta dan langzaam op terwijl u zich vasthoudt aan het bed of leuning. Ga pas lopen als de duizeligheid gezakt is.

Hulpmiddelen

Gebruikt u thuis hulpmiddelen zoals een rollator of kruk? Neem deze dan mee naar het ziekenhuis. Het is vaak meer vertrouwd om uw eigen loopstok of rollator te gebruiken. Zorg er bij gebruik van een rollator of rolstoel voor, dat deze bij stilstand op de rem staat. Zo voorkomt u een val. Als u de afstand die u in Isala moet afleggen te groot vindt om te lopen, brengt een vrijwilliger van Isala u graag naar uw plaats van bestemming met een rolstoel of een golfkar. Voor de thuisbehandeling Chance@home hartfalen en hartinfarct vinden de poliklinische bezoeken in het Harthuis plaats (gebouw L). Daar is geen golfkar aanwezig. Wel kunt u voor uw afspraak op het terrein voor het Harthuis parkeren.

De poliklinische bezoeken thuisbehandeling Chance@home klaplong en longembolie vinden wel in het hoofdgebouw van Isala plaats.

Tot slot

Als u wordt opgenomen in Isala, brengen we samen met u uw valrisico in kaart. Op die manier kunnen we samen met u het risico dat u opnieuw valt zo klein mogelijk maken. Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, stel deze dan gerust aan uw zorgverlener in Isala.

Veiligheid.nl

Deze informatie is deels afkomstig van de site www.veiligheid.nl/valpreventie. Voor meer informatie over valpreventie kunt u terecht op deze website.

Contact

Voor vragen, meer informatie of andere zaken kunt u per mail contact opnemen. Voor het inleveren van artikelen of foto’s voor de thema “Uit de oude doos” kunt u ook het mail adres gebruiken.

Mail: info@ouderenbelangen.nl