Het MAC biedt diensten en activiteiten op maatschappelijk gebied in alle dorpen van de (voormalig) gemeente Menterwolde. U kunt er terecht voor hulp, advies en ondersteuning, het doen van vrijwilligerswerk of het aanvragen van vrijwillige hulp en diverse andere activiteiten. Het MAC is een samenwerking van de De Gemeente, de Vrijwilligerscentrale en Stichting Kwartier Zorg en Welzijn. Het MAC biedt ook ondersteuning bij het opzetten van niéuwe activiteiten en ondersteuning bij maatschappelijke activering.

Read more