Logo Ouderenbelangen

In het kader van de Provinciale Statenverkiezingen is het volgens Veilig Verkeer Nederland belangrijk om te kiezen voor de politieke partijen die het beste voor hebben met het blijvend verhogen van de verkeersveiligheid voor de fietser. Uit een onderzoek in de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen in 2021 onder 1.000 kiesgerechtigden bleek dat 57% het belangrijk vindt dat de politieke partij waarop gestemd wordt nadenkt over de verkeersveiligheid.

Nederland beschikt over ruim 23 miljoen fietsen en ruim 38 duizend kilometer aan fietspaden. "Fietsen wordt ons net als zwemmen met de paplepel ingegoten. Het balanceren op twee wielen is ons verre van vreemd en dat moet zo veilig mogelijk gebeuren. Die veiligheid heb je grotendeels zelf in de hand en veilige fietsvoorzieningen zijn en blijven een absolute noodzaak. En in dat laatste kan alleen de politiek het verschil maken"; aldus VVN woordvoerder Rob Stomphorst.

Focus op gedrag, gezondheidsvoordelen en kwetsbaarheid

Van de 582 verkeersdoden in 2021 hebben de fietsers een te groot aandeel. Maar liefst 207 fietsers kwamen om in het verkeer en twee derde hiervan bestond uit ouderen. Bij deze groep gaat het deels om eenzijdige ongevallen bij het op- en afstappen die ontstaan als gevolg van evenwichts-problemen die op latere leeftijd kunnen optreden. De omvang hiervan is echter onbekend. Van de fietsslachtoffers in 2021 reden er 80 op een e-bike of een speed-pedelec. Ruim twee derde - 71% - van het jaarlijkse aantal van de naar schatting 6.800 ernstig verkeersgewonden in Nederland is een fietser. Het overgrote deel daarvan raakt gewond in een ongeval waarbij geen motorvoertuig is betrokken. Ruim de helft van de ernstig verkeersgewonden is 60 jaar of ouder, een op de zes (17%) is 80 jaar of ouder. Fietsen is echter wel een gezonde bezigheid die we allemaal tot op vergevorderde leeftijd veilig willen blijven uitvoeren. De VVN Opfriscursus Fiets wordt regelmatig in gemeenten georganiseerd en is een voorbeeld van de wijze waarop VVN zich inzet om de fietser veilig te laten blijven deelnemen aan het verkeer. 

Onveilige verkeerssituaties melden bij het VVN-Participatiepunt

Verkeerssituaties die door belanghebbenden als gevaarlijk worden ervaren kunnen altijd worden gemeld bij het VVN-Participatiepunt.Een online platform waar bewoners meldingen van verkeersonveilige situaties kunnen maken die zij ervaren in hun directe woonomgeving. Om deze vervolgens op basis van advies van Veilig Verkeer Nederland in constructief overleg met melders en gemeente of provincie op te lossen.

Doe alsof je thuis bent, ongeacht of je een paar uur of een paar weken weggaat. Laat koffiekopjes staan, zorg voor een bewoonde indruk door automatische verlichting. Denk ook aan het tuinhek en de schuur!

Slechts 5% houdt rekening met woninginbraak

Woninginbrekers zijn niet zo selectief als mensen soms denken. In ieder huis is er wel wat te halen en ze kijken er vooral naar hoe makkelijk ze binnen kunnen komen. 90 procent van de inbraken wordt gepleegd door een gelegenheidsinbreker die zijn slag slaat als de kans zich voordoet. Het type huis en moment van de dag doen er voor deze criminelen niet toe.

Voorlichtingsfilmpjes

Je kunt je hiertegen beveiligen en het criminelen een stuk lastiger maken om binnen te komen. Hoe je dat kunt doen laten we zien in een drietal voorlichtingsfilmpjes. Harm Alarm is de hoofdrolspeler in deze animatiefilmpjes. Tevens wordt aan het einde van elk filmpje opgeroepen om bij een verdachte situatie vooral 112 te bellen. Want 112, daar vang je boeven mee!

 

Voor meer informatie kijk op rijksoverheid.

Plaatsen van rookmelders

De rookmelder kunt u het beste plaatsen op het plafond van de hal waar de kamers op uitkomen. Houd er rekening mee dat de melder op een afstand van ten minste 50 centimeter van de muur moet worden geplaatst. Hang ook geen rookmelder in de buurt van ventilatieopeningen of radiatoren. Meestal is 1 rookmelder per etage genoeg. Bij het monteren van meerdere rookmelders is het verstandig gebruik te maken van gekoppelde rookmelders. Vergeet niet om de rookmelder regelmatig te testen.

Brandblusser of blusdeken

Soms kunt u een beginnende brand in uw woning zelf blussen met een brandblusser of blusdeken. Doe dit alleen als u nog zonder gevaar kunt wegkomen en er nog niet veel rook is.

Vluchtroute bij brand

Het is belangrijk om een vluchtroute te hebben als er brand uitbreekt in uw woning. Op de website van de brandweer vindt u tips voor een vluchtplan bij brand.

Veiligbankieren.nl legt uit welke trucs oplichters gebruiken en wat u ertegen kunt doen. Want past u op uzelf, dan geeft u oplichters geen kans.

Wanneer u de site veiligbankieren.nl bezoekt dan ziet u aan de rechterkant de rubriek campagnes. Het tweede item is '' Senioren en veiligheid ''. Hier vindt u de nodige informatie.

‘Ruim 1,6 miljoen senioren die minder goed horen!’
De S|H-sticker attendeert de omgeving hierop. De sticker is 5x5 cm en past bijvoorbeeld op het achterspatbord van uw fiets.

Op de steeds voller en drukkere fietspaden wordt hiermee subtiel aangegeven dat u, ook bij herhaaldelijk en nadrukkelijk bellen, niet
wordt gehoord. De S|H-sticker is op vele manieren te gebruiken ook bij de voordeurbel, scootmobiel, rolstoel, rollator tot aan
wandelstok toe, omdat deze eenvoudig op maat is bij te knippen en plakt op alle stof en vetvrije ondergronden.

Vele instanties ondersteunen dit initiatief o.a. Nationale Politie, Veilig Verkeer Nederland, GGMD, ANWB, KBO-afdeling, Zorgsaam Apeldoorn,
Rijwielhandel, Lesmateriaal Hogeschool Utrecht ; omdat we met ons allen meer Respect, Veiligheid en Begrip wensen voor elkaar in
ons land. Na het aanbrengen van de sticker op het achterspatbord zegt de ervaring, dat je anders/prettiger gaat fietsen. Het achterop
komende verkeer gaat zich beleefder gedragen. Op dit moment zijn er enkele verkooppunten in het land.

Bestellen kan ook op WWW.SLECHTHORENDESTICKER.NL of stel een vraag op sh.sticker@ziggo.nl en u krijgt binnen 5 seconden antwoord.

   

Algemeen

Badkamerveiligheid

Keukenveiligheid

Veilig medicijngebruik

Tolkcontact-app

De Tolkcontact-app (voorheen Signcall) is een handig hulpmiddel om in verschillende situaties met iedereen te kunnen communiceren. Je installeert de app op je smartphone, tablet of computer.

Bellen als je doof bent

Met de Tolkcontact-app kun je:

Ook kun je met de app een tolk op afstand inzetten. Lees meer op de pagina over de Tolkcontact-app.

Geen abonnementskosten

Ben je doof of slechthorend, dan betaalt je zorgverzekeraar de abonnementskosten voor de Tolkcontact-app. Zodra je de app bij ons hebt aangevraagd, regelen wij de vergoeding met je zorgverzekeraar. Dit hoef je dus niet zelf te doen.

Alarmnummer 112

Het alarmnummer 112 kun je bellen als je spoedeisende hulp nodig hebt bij een levensbedreigende situatie (verkeersongeluk, brand), of wanneer je getuige bent van een misdrijf (inbraak, geweld). De 112-alarmcentrale stuurt dan direct de juiste hulp: brandweer, politie of ambulance.

Bellen met 112 als je doof bent

Ben je doof of slechthorend? Dan kun je 112 zelf bellen met de Tolkcontact-app. De Tolkcontact-app installeer je op je smartphone, tablet of computer. De knop om direct 112 te bellen staat standaard in de Tolkcontact-app.

Hoe werkt het?

In de Tolkcontact-app vind je de knop ‘Alarmnummer 112’. Als je hierop klikt, word je direct verbonden met de alarmcentrale van 112. Je kunt zelf spreken of typen (let op: geen beeld). De 112-medewerker antwoordt altijd door te typen. De medewerker blijft met je aan de lijn en stuurt de hulpdiensten naar de juiste plek.

Wil je in gebarentaal bellen naar 112? Bel dan via KPN Teletolk.

Kosten

Als je doof of slechthorend bent, betaalt de zorgverzekering de abonnementskosten van de Tolkcontact-app. Bellen naar het alarmnummer 112 is gratis.

Kijk voor meer informatie op de website van alarmnummer 112.

Auto’s zijn veiliger geworden. Maar niet voor kwetsbare verkeersdeelnemers.

Op het technisch veiliger maken van auto’s zijn de afgelopen 20 jaar veel investeringen gedaan. Van passieve (side impact/airbags) systemen tot actieve systemen. ADAS groeit nog steeds al heeft het jammer genoeg te weinig de aandacht van de meeste weggebruikers. Mooie uitdaging voor de automotive branche. Zaken als Lane Departure Warning Systems, Intelligente Snelheids Adaptie (ISA) automatische remsystemen, systemen die afleiding kunnen voorkomen (smartphonegebruik/ in slaap vallen bij te lange autoritten) zijn technieken die geleidelijk aan steeds meer onderdeel vormen van de uitrusting van de auto en kunnen de automobilist een flinke steun in de rug geven als het gaat om verkeersveiligheid. De bestuurder blijft ondanks deze systemen altijd zelf verantwoordelijk en omdat het overgrote deel van alle verkeersongevallen nog steeds voortkomt uit menselijk falen is bij de factor mens dan ook de grootste verkeersveiligheidswinst te behalen. Een consequente aandacht voor het verbeteren van voorzieningen als autosnelwegen, tot 80 km wegen en ringwegen blijft altijd nodig. Op 80 km wegen en binnen de bebouwde kom vallen de meeste verkeersslachtoffers. De meeste auto’s zijn echter nog niet voorzien van detectie-apparatuur die de bestuurder attendeert op kwetsbare verkeersdeelnemers die bijvoorbeeld opduiken in de dode hoek. Wanneer we hulpmiddelen en innovaties als deze grootschalig gaan inzetten zal dit invloed hebben op het terugdringen van het aantal slachtoffers onder de kwetsbare verkeersdeelnemers.

 

Meer fietsdoden per gereden kilometer is een zorgelijke ontwikkeling.

Met de intrede van de mobiele telefoon begin deze eeuw is er een bijna niet te weerstane afleidingsvorm bijgekomen. Niet voor niets leidde dit tot het zogenoemde appverbod op 1 juli 2019. De fiets is en blijft een balansvoertuig waarbij nog steeds vaak het voeren van deugdelijke fietsverlichting wordt vergeten en daarnaast hebben we in toenemende mate te maken met de evolutie van de fiets. Vooral de oudere fietser is de dupe. We worden ouder en de snelheid is hoger. Het goed scannen van de omgeving voor je in combinatie met focus houden en het doseren van snelheid zorgt ervoor dat fietsongelukken kunnen worden voorkomen. Dit geldt overigens ook voor de automobilist. En meedoen is makkelijk! Een consequente aandacht voor het verbeteren en verruimen van fietsvoorzieningen fietspaden blijft nodig. Iedereen wil zolang mogelijk veilig mobiel blijven op de fiets en VVN biedt daarom de VVN Opfriscursus https://opfriscursus.vvn.nl/v/start die zowel voor fiets, auto als scootmobiel kan worden uitgevoerd. Het is een online zelftest waarmee je jezelf verrijkt met relevante veiligheidstips en weetjes

Tijdens de coronacrisis is meer gefietst. Op zich een gunstige ontwikkeling die zich helaas ook uit in een toename van het aantal fietsongevallen.

 

 

Verkeersveiligheidsaanpak vanuit de 5 E’s

Een goede ontwikkeling is het steeds meer autoluw maken van binnensteden waardoor de fietser en de voetganger meer ruimte krijgen ten koste van de ruimte voor de automobilist, die steeds meer aan de randen van de steden mag parkeren om vervolgens met het OV verder te reizen (Park & Ride).

Verkeersveiligheid wordt in Nederland vaak geduid vanuit de 3 E’s: Engineering, Education en Enforcement. VVN acteert op het terrein van verkeersveiligheid vooral op Educatie. Met betrekking tot Engineering (Infra) zijn we actief vanuit VVN’s meldpunt het VVN-Participatiepunt https://participatiepunt.vvn.nl/ met de inzet van onze (vrijwillige) VVN-Verkeerskundig Consulenten. Daarbij vullen we 3 E’s aan tot 5 E’s, Via Encouragement moedigen we burgers aan tot activatie en via Empowerment rusten we deze burgers toe met materialen en projecten gericht op de aanpak van verkeersveiligheid. Onze visie is dat de 5 E’s niet los van elkaar gezien kunnen worden, en onze strategie is om actief te zijn op gedrags- en beleidsbeïnvloeding en kennisontwikkeling en -deling. Daarmee sluiten we niet alleen aan bij (overheids)beleid, maar willen daar ook in actieve bijdrage aan leveren, zowel in relatie tot het Strategisch Plan Verkeersveiligheid (SPV 2030), als mobiliteit en leefbaarheid.

Fietsen: we staan er in Nederland om bekend! De opmars van de e-bike doet hier nog een schep bovenop. We fietsen meer, verder en we voelen de vrijheid. Helaas neemt met deze ontwikkeling ook het aantal ongevallen toe met de fiets. De fiets blijft nu eenmaal een balansvoertuig. Veilig Verkeer Nederland en Stella Fietsen streven met elkaar naar veilige fietskilometers voor iedereen.

 

Fietsongevallen voorkomen

Uit balans raken, tegen een paaltje fietsen, vallen bij het op- en afstappen of te snel door de bocht. Allemaal enkelvoudige ongevallen die we willen voorkomen. Een e-bike is afgesteld op een maximum snelheid van 25 km/u maar je kunt je fietsenmaker ook vragen om de e-bike in te stellen op bijvoorbeeld 20 km/uur.

Schijfremmen leveren ook een belangrijke bijdrage aan meer fietsveiligheid. Met dit systeem hoef je minder kracht te zetten bij het remmen en de remweg is korter. Naast deze technische mogelijkheden kan de fietser zelf ook bewust fietsen. Denk hierbij aan het aanpassen van de snelheid, het ver vooruit kijken, hand uitsteken, uit de dode hoek blijven en bijvoorbeeld een helm dragen. Dit laatste kan letsel beperken.

Samen met onze partner Stella, willen wij de veiligheid van fietsend Nederland bevorderen. Meedoen is makkelijk en de fietser is voornamelijk zelf aan zet. Veilig Verkeer Nederland biedt e-bikers daarom online via haar bestaande ‘Opfriscursus Fiets’, tips en tricks aan. Stella nodigt haar 500.000 klanten en potentiële klanten uit om aan de zelftest’ van VVN deel te nemen.

https://opfriscursus.vvn.nl/v/test/intro

 

De e-bike maakt je cirkel van bereik veel groter.

Voor het woonwerk-verkeer maken mensen in toenemende mate gebruik van de e-bike. Fietstochtjes worden interessanter omdat je met dezelfde trapkracht je bereik aanzienlijk vergroot. We fietsen meer van plaats naar plaats. De coronacrisis heeft er niet toe bijgedragen dat het aantal fietsongevallen is afgenomen. Integendeel. Meer mensen stapten op de fiets en er waren meer fietsongevallen.

Dat e-bikes een steeds groter onderdeel worden van het verkeer in Nederland ontgaat niemand. Het is de fiets, zoals we deze al jaren gewend zijn, maar dan met extra ondersteuning. Dit heeft gevolgen voor het gedrag in het verkeer. De fietser is opeens sneller geworden en daar is nog niet iedereen op voorbereid. Daarom vindt Stella het belangrijk om haar steentje bij te dragen aan de verkeersveiligheid in Nederland, waarbij bewustwording en gedragsverandering centraal staat.

 

Voor meer informatie

Veilig Verkeer Nederland; woordvoering Ingrid Wetser/Rob Stomphorst 06-25031715, pers@vvn.nl

Senioren gaan langzaam minder horen. De naasten in hun omgeving moeten hen erop wijzen dat zei slechter gaan horen. De eerste fase is de ONTKENNINGSFASE en niemand wil zo’n groot bord achter op de fiets hebben, want zij horen iets minder en zijn niet doof. Hierdoor is deze S|H-sticker ontwikkeld. Iedereen zal zich hierin herkennen.

Ruim 1,6 miljoen senioren die minder goed horen!’

De S|H-sticker attendeert de omgeving hierop. De sticker is 5×5 cm en past bijvoorbeeld op het achterspatbord van uw fiets. Op de steeds voller en drukkere fietspaden wordt hiermee subtiel aangegeven dat u, ook bij herhaaldelijk en nadrukkelijk bellen, niet wordt gehoord. De S|H-sticker is op vele manieren te gebruiken ook bij de voordeurbel, scootmobiel, rolstoel, rollator tot aan wandelstok toe, omdat deze eenvoudig op maat is bij te knippen en plakt op alle stof en vetvrije ondergronden. Vele instanties ondersteunen dit initiatief o.a. Nationale Politie, Veilig Verkeer Nederland, GGMD, ANWB, KBO-afdeling, Zorgsaam Apeldoorn, Rijwielhandel, Lesmateriaal Hogeschool Utrecht ; omdat we met ons allen meer Respect, Veiligheid en Begrip wensen voor elkaar in ons land. Na het aanbrengen van de sticker op het achterspatbord zegt de ervaring, dat je anders/prettiger gaat fietsen. Het achterop komende verkeer gaat zich beleefder gedragen.

Op dit moment zijn er enkele verkooppunten in het land.

Bestellen kan ook op WWW.SLECHTHORENDESTICKER.NL of stel een vraag op sh.sticker@ziggo.nl en u krijgt binnen 5 seconden antwoord.

Contact

Voor vragen, meer informatie of andere zaken kunt u per mail contact opnemen. Voor het inleveren van artikelen of foto’s voor de thema “Uit de oude doos” kunt u ook het mail adres gebruiken.

Mail: info@ouderenbelangen.nl