Logo Ouderenbelangen

Doe alsof je thuis bent, ongeacht of je een paar uur of een paar weken weggaat. Laat koffiekopjes staan, zorg voor een bewoonde indruk door automatische verlichting. Denk ook aan het tuinhek en de schuur!

Slechts 5% houdt rekening met woninginbraak

Woninginbrekers zijn niet zo selectief als mensen soms denken. In ieder huis is er wel wat te halen en ze kijken er vooral naar hoe makkelijk ze binnen kunnen komen. 90 procent van de inbraken wordt gepleegd door een gelegenheidsinbreker die zijn slag slaat als de kans zich voordoet. Het type huis en moment van de dag doen er voor deze criminelen niet toe.

Voorlichtingsfilmpjes

Je kunt je hiertegen beveiligen en het criminelen een stuk lastiger maken om binnen te komen. Hoe je dat kunt doen laten we zien in een drietal voorlichtingsfilmpjes. Harm Alarm is de hoofdrolspeler in deze animatiefilmpjes. Tevens wordt aan het einde van elk filmpje opgeroepen om bij een verdachte situatie vooral 112 te bellen. Want 112, daar vang je boeven mee!

 

Voor meer informatie kijk op rijksoverheid.

Plaatsen van rookmelders

De rookmelder kunt u het beste plaatsen op het plafond van de hal waar de kamers op uitkomen. Houd er rekening mee dat de melder op een afstand van ten minste 50 centimeter van de muur moet worden geplaatst. Hang ook geen rookmelder in de buurt van ventilatieopeningen of radiatoren. Meestal is 1 rookmelder per etage genoeg. Bij het monteren van meerdere rookmelders is het verstandig gebruik te maken van gekoppelde rookmelders. Vergeet niet om de rookmelder regelmatig te testen.

Brandblusser of blusdeken

Soms kunt u een beginnende brand in uw woning zelf blussen met een brandblusser of blusdeken. Doe dit alleen als u nog zonder gevaar kunt wegkomen en er nog niet veel rook is.

Vluchtroute bij brand

Het is belangrijk om een vluchtroute te hebben als er brand uitbreekt in uw woning. Op de website van de brandweer vindt u tips voor een vluchtplan bij brand.

Veiligbankieren.nl legt uit welke trucs oplichters gebruiken en wat u ertegen kunt doen. Want past u op uzelf, dan geeft u oplichters geen kans.

Wanneer u de site veiligbankieren.nl bezoekt dan ziet u aan de rechterkant de rubriek campagnes. Het tweede item is '' Senioren en veiligheid ''. Hier vindt u de nodige informatie.

‘Ruim 1,6 miljoen senioren die minder goed horen!’
De S|H-sticker attendeert de omgeving hierop. De sticker is 5x5 cm en past bijvoorbeeld op het achterspatbord van uw fiets.

Op de steeds voller en drukkere fietspaden wordt hiermee subtiel aangegeven dat u, ook bij herhaaldelijk en nadrukkelijk bellen, niet
wordt gehoord. De S|H-sticker is op vele manieren te gebruiken ook bij de voordeurbel, scootmobiel, rolstoel, rollator tot aan
wandelstok toe, omdat deze eenvoudig op maat is bij te knippen en plakt op alle stof en vetvrije ondergronden.

Vele instanties ondersteunen dit initiatief o.a. Nationale Politie, Veilig Verkeer Nederland, GGMD, ANWB, KBO-afdeling, Zorgsaam Apeldoorn,
Rijwielhandel, Lesmateriaal Hogeschool Utrecht ; omdat we met ons allen meer Respect, Veiligheid en Begrip wensen voor elkaar in
ons land. Na het aanbrengen van de sticker op het achterspatbord zegt de ervaring, dat je anders/prettiger gaat fietsen. Het achterop
komende verkeer gaat zich beleefder gedragen. Op dit moment zijn er enkele verkooppunten in het land.

Bestellen kan ook op WWW.SLECHTHORENDESTICKER.NL of stel een vraag op sh.sticker@ziggo.nl en u krijgt binnen 5 seconden antwoord.

   

Algemeen

Badkamerveiligheid

Keukenveiligheid

Veilig medicijngebruik

KIEZER WIL VERKEERSVEILIGHEID IN REGEERAKKOORD

Belofte kiezer: 'Minder gehaast onderweg zijn'

Amersfoort, 12 maart 2021 – In aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen heeft Veilig Verkeer Nederland onderzoek gedaan onder ruim 1.000 kiesgerechtigden. Hieruit blijkt dat meer dan de helft van alle Nederlanders (57%) het belangrijk vindt dat de politieke partij waarop zij gaan stemmen nadenkt over verkeersveiligheid. Ook moeten er concrete doelstellingen komen. Het vergroten van de pakkans, lopen en fietsen stimuleren en hogere straffen voor verkeersovertredingen, zijn wat Nederlanders betreft dé top drie manieren voor politici om de verkeersveiligheid in ons land te verbeteren. Aandacht voor verkeersveiligheid blijft hard nodig: ruim de helft van alle Nederlanders (53%) geeft aan het verkeer complex te vinden en maar liefst twee derde (65%) voelt zich in het verkeer weleens onveilig. Op de vraag wat Nederlanders de komende vier jaar zelf gaan doen om het verkeer veiliger te maken, staat ‘minder gehaast onderweg zijn’ op 1. 

 

Zo’n 60% vindt het aantal verkeersdoden in ons land – dit zijn er circa twee per dag – erg hoog. Met de stelling dat het kabinet concrete doelstellingen moet formuleren voor verkeersveiligheid, is twee derde van alle stemgerechtigde Nederlanders (66%) het dan ook eens. En een ruime meerderheid, zo'n 60%, gaat nog een stap verder. Zij vinden dat een regeerakkoord niet compleet is zonder verkeersveiligheidsbeleid.

 

imageimage

Politiek scoren

Zes op de tien Nederlanders (57%) vindt het belangrijk dat hun politieke partij nadenkt over verkeersveiligheid. Onder 65-plussers ligt dit percentage nog hoger (76%). Ondanks deze hoge percentages blijkt verkeersveiligheid geen thema te zijn waarop politici zich onderscheidend profileren. Slechts een aantal respondenten slaagde er binnen het onderzoek in om de standpunten op het gebied van verkeer aan de juiste partij te koppelen. Voor politici ligt hier de komende dagen dus nog een belangrijk aandachtspunt.

 

Duidelijke ambitie

Evert-Jan Hulshof, directeur van Veilig Verkeer Nederland, reageert op de uitkomsten van het onderzoek en laat weten dat verkeersveiligheid thuishoort in de politiek en in het regeerakkoord. Zijn oproep lijkt terecht en een trendbreuk blijkt nodig. Prognoses stellen namelijk dat het aantal verkeersgewonden de komende jaren verder gaat stijgen. In 2030 zou er zomaar sprake kunnen zijn van 30.000 verkeersgewonden per jaar en tussen de 470 en 580 verkeersdoden. Tenzij er meer actie wordt ondernomen. VVN daarover: "Veilig Verkeer Nederland gaat er alles aan doen om verkeersveiligheid op de politieke agenda te houden. Tegelijkertijd doen we ook een beroep op de mensen zelf, want niet alleen politici maar letterlijk iedereen kan iets doen om het verkeer veiliger te maken. Laten we ons in deze periode niet alleen gaan verdiepen in de verschillende partijprogramma’s, maar laten we ook kritisch naar onszelf zijn en naar onze houding en gedrag in het verkeer. Een veilig verkeer creëren we samen en meedoen is makkelijk” , aldus Hulshof.

 

Verder blijkt uit het onderzoek dat….

  • respondenten verwachten dat GroenLinks (40%), CDA (39%) en PvdA (38%) de meeste aandacht besteden aan verkeersveiligheid
  • meer dan de helft van alle mensen die gaan stemmen (54%), dit jaar lopend naar de stemlocatie gaat. Eén op de vijf respondenten (22%) geeft aan met de fiets te gaan.
  • drie op de vijf respondenten (59%) vindt dat er meer geïnvesteerd moet worden in verkeersveiligheid
  • dat het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat voor haar inspanningen de afgelopen vier jaar een voldoende krijgt: 6,7
  • 64% van alle 65-plussers het Nederlandse verkeer complex vindt
  • bijna iedereen (90%) van plan is het verkeer de komende vier jaar op hun eigen manier veiliger te maken.

image

 

Over Veilig Verkeer Nederland
Veilig Verkeer Nederland (VVN) is de grootste verkeersveiligheidsorganisatie van Nederland. De organisatie zet zich dagelijks in voor de missie 'Iedereen veilig over straat'. Hiervoor activeert zij niet alleen haar beroepskrachten en duizenden vrijwilligers, maar ook het bedrijfsleven en politiek Den Haag. VVN is al vele jaren de grootste aanbieder van praktisch gerichte verkeerseducatie voor de basisschool. Onder het motto 'Meedoen is makkelijk' wil de organisatie zoveel mogelijk mensen laten participeren met als doel een veiliger verkeer. Meer info via vvn.nl.

Rob Stomphorst
06-25031715
r.stomphorst@vvn.nl

Tolkcontact-app

De Tolkcontact-app (voorheen Signcall) is een handig hulpmiddel om in verschillende situaties met iedereen te kunnen communiceren. Je installeert de app op je smartphone, tablet of computer.

Bellen als je doof bent

Met de Tolkcontact-app kun je:

Ook kun je met de app een tolk op afstand inzetten. Lees meer op de pagina over de Tolkcontact-app.

Geen abonnementskosten

Ben je doof of slechthorend, dan betaalt je zorgverzekeraar de abonnementskosten voor de Tolkcontact-app. Zodra je de app bij ons hebt aangevraagd, regelen wij de vergoeding met je zorgverzekeraar. Dit hoef je dus niet zelf te doen.

Alarmnummer 112

Het alarmnummer 112 kun je bellen als je spoedeisende hulp nodig hebt bij een levensbedreigende situatie (verkeersongeluk, brand), of wanneer je getuige bent van een misdrijf (inbraak, geweld). De 112-alarmcentrale stuurt dan direct de juiste hulp: brandweer, politie of ambulance.

Bellen met 112 als je doof bent

Ben je doof of slechthorend? Dan kun je 112 zelf bellen met de Tolkcontact-app. De Tolkcontact-app installeer je op je smartphone, tablet of computer. De knop om direct 112 te bellen staat standaard in de Tolkcontact-app.

Hoe werkt het?

In de Tolkcontact-app vind je de knop ‘Alarmnummer 112’. Als je hierop klikt, word je direct verbonden met de alarmcentrale van 112. Je kunt zelf spreken of typen (let op: geen beeld). De 112-medewerker antwoordt altijd door te typen. De medewerker blijft met je aan de lijn en stuurt de hulpdiensten naar de juiste plek.

Wil je in gebarentaal bellen naar 112? Bel dan via KPN Teletolk.

Kosten

Als je doof of slechthorend bent, betaalt de zorgverzekering de abonnementskosten van de Tolkcontact-app. Bellen naar het alarmnummer 112 is gratis.

Kijk voor meer informatie op de website van alarmnummer 112.

Auto’s zijn veiliger geworden. Maar niet voor kwetsbare verkeersdeelnemers.

Op het technisch veiliger maken van auto’s zijn de afgelopen 20 jaar veel investeringen gedaan. Van passieve (side impact/airbags) systemen tot actieve systemen. ADAS groeit nog steeds al heeft het jammer genoeg te weinig de aandacht van de meeste weggebruikers. Mooie uitdaging voor de automotive branche. Zaken als Lane Departure Warning Systems, Intelligente Snelheids Adaptie (ISA) automatische remsystemen, systemen die afleiding kunnen voorkomen (smartphonegebruik/ in slaap vallen bij te lange autoritten) zijn technieken die geleidelijk aan steeds meer onderdeel vormen van de uitrusting van de auto en kunnen de automobilist een flinke steun in de rug geven als het gaat om verkeersveiligheid. De bestuurder blijft ondanks deze systemen altijd zelf verantwoordelijk en omdat het overgrote deel van alle verkeersongevallen nog steeds voortkomt uit menselijk falen is bij de factor mens dan ook de grootste verkeersveiligheidswinst te behalen. Een consequente aandacht voor het verbeteren van voorzieningen als autosnelwegen, tot 80 km wegen en ringwegen blijft altijd nodig. Op 80 km wegen en binnen de bebouwde kom vallen de meeste verkeersslachtoffers. De meeste auto’s zijn echter nog niet voorzien van detectie-apparatuur die de bestuurder attendeert op kwetsbare verkeersdeelnemers die bijvoorbeeld opduiken in de dode hoek. Wanneer we hulpmiddelen en innovaties als deze grootschalig gaan inzetten zal dit invloed hebben op het terugdringen van het aantal slachtoffers onder de kwetsbare verkeersdeelnemers.

 

Meer fietsdoden per gereden kilometer is een zorgelijke ontwikkeling.

Met de intrede van de mobiele telefoon begin deze eeuw is er een bijna niet te weerstane afleidingsvorm bijgekomen. Niet voor niets leidde dit tot het zogenoemde appverbod op 1 juli 2019. De fiets is en blijft een balansvoertuig waarbij nog steeds vaak het voeren van deugdelijke fietsverlichting wordt vergeten en daarnaast hebben we in toenemende mate te maken met de evolutie van de fiets. Vooral de oudere fietser is de dupe. We worden ouder en de snelheid is hoger. Het goed scannen van de omgeving voor je in combinatie met focus houden en het doseren van snelheid zorgt ervoor dat fietsongelukken kunnen worden voorkomen. Dit geldt overigens ook voor de automobilist. En meedoen is makkelijk! Een consequente aandacht voor het verbeteren en verruimen van fietsvoorzieningen fietspaden blijft nodig. Iedereen wil zolang mogelijk veilig mobiel blijven op de fiets en VVN biedt daarom de VVN Opfriscursus https://opfriscursus.vvn.nl/v/start die zowel voor fiets, auto als scootmobiel kan worden uitgevoerd. Het is een online zelftest waarmee je jezelf verrijkt met relevante veiligheidstips en weetjes

Tijdens de coronacrisis is meer gefietst. Op zich een gunstige ontwikkeling die zich helaas ook uit in een toename van het aantal fietsongevallen.

 

 

Verkeersveiligheidsaanpak vanuit de 5 E’s

Een goede ontwikkeling is het steeds meer autoluw maken van binnensteden waardoor de fietser en de voetganger meer ruimte krijgen ten koste van de ruimte voor de automobilist, die steeds meer aan de randen van de steden mag parkeren om vervolgens met het OV verder te reizen (Park & Ride).

Verkeersveiligheid wordt in Nederland vaak geduid vanuit de 3 E’s: Engineering, Education en Enforcement. VVN acteert op het terrein van verkeersveiligheid vooral op Educatie. Met betrekking tot Engineering (Infra) zijn we actief vanuit VVN’s meldpunt het VVN-Participatiepunt https://participatiepunt.vvn.nl/ met de inzet van onze (vrijwillige) VVN-Verkeerskundig Consulenten. Daarbij vullen we 3 E’s aan tot 5 E’s, Via Encouragement moedigen we burgers aan tot activatie en via Empowerment rusten we deze burgers toe met materialen en projecten gericht op de aanpak van verkeersveiligheid. Onze visie is dat de 5 E’s niet los van elkaar gezien kunnen worden, en onze strategie is om actief te zijn op gedrags- en beleidsbeïnvloeding en kennisontwikkeling en -deling. Daarmee sluiten we niet alleen aan bij (overheids)beleid, maar willen daar ook in actieve bijdrage aan leveren, zowel in relatie tot het Strategisch Plan Verkeersveiligheid (SPV 2030), als mobiliteit en leefbaarheid.

Fietsen: we staan er in Nederland om bekend! De opmars van de e-bike doet hier nog een schep bovenop. We fietsen meer, verder en we voelen de vrijheid. Helaas neemt met deze ontwikkeling ook het aantal ongevallen toe met de fiets. De fiets blijft nu eenmaal een balansvoertuig. Veilig Verkeer Nederland en Stella Fietsen streven met elkaar naar veilige fietskilometers voor iedereen.

 

Fietsongevallen voorkomen

Uit balans raken, tegen een paaltje fietsen, vallen bij het op- en afstappen of te snel door de bocht. Allemaal enkelvoudige ongevallen die we willen voorkomen. Een e-bike is afgesteld op een maximum snelheid van 25 km/u maar je kunt je fietsenmaker ook vragen om de e-bike in te stellen op bijvoorbeeld 20 km/uur.

Schijfremmen leveren ook een belangrijke bijdrage aan meer fietsveiligheid. Met dit systeem hoef je minder kracht te zetten bij het remmen en de remweg is korter. Naast deze technische mogelijkheden kan de fietser zelf ook bewust fietsen. Denk hierbij aan het aanpassen van de snelheid, het ver vooruit kijken, hand uitsteken, uit de dode hoek blijven en bijvoorbeeld een helm dragen. Dit laatste kan letsel beperken.

Samen met onze partner Stella, willen wij de veiligheid van fietsend Nederland bevorderen. Meedoen is makkelijk en de fietser is voornamelijk zelf aan zet. Veilig Verkeer Nederland biedt e-bikers daarom online via haar bestaande ‘Opfriscursus Fiets’, tips en tricks aan. Stella nodigt haar 500.000 klanten en potentiële klanten uit om aan de zelftest’ van VVN deel te nemen.

https://opfriscursus.vvn.nl/v/test/intro

 

De e-bike maakt je cirkel van bereik veel groter.

Voor het woonwerk-verkeer maken mensen in toenemende mate gebruik van de e-bike. Fietstochtjes worden interessanter omdat je met dezelfde trapkracht je bereik aanzienlijk vergroot. We fietsen meer van plaats naar plaats. De coronacrisis heeft er niet toe bijgedragen dat het aantal fietsongevallen is afgenomen. Integendeel. Meer mensen stapten op de fiets en er waren meer fietsongevallen.

Dat e-bikes een steeds groter onderdeel worden van het verkeer in Nederland ontgaat niemand. Het is de fiets, zoals we deze al jaren gewend zijn, maar dan met extra ondersteuning. Dit heeft gevolgen voor het gedrag in het verkeer. De fietser is opeens sneller geworden en daar is nog niet iedereen op voorbereid. Daarom vindt Stella het belangrijk om haar steentje bij te dragen aan de verkeersveiligheid in Nederland, waarbij bewustwording en gedragsverandering centraal staat.

 

Voor meer informatie

Veilig Verkeer Nederland; woordvoering Ingrid Wetser/Rob Stomphorst 06-25031715, pers@vvn.nl

Senioren gaan langzaam minder horen. De naasten in hun omgeving moeten hen erop wijzen dat zei slechter gaan horen. De eerste fase is de ONTKENNINGSFASE en niemand wil zo’n groot bord achter op de fiets hebben, want zij horen iets minder en zijn niet doof. Hierdoor is deze S|H-sticker ontwikkeld. Iedereen zal zich hierin herkennen.

Ruim 1,6 miljoen senioren die minder goed horen!’

De S|H-sticker attendeert de omgeving hierop. De sticker is 5×5 cm en past bijvoorbeeld op het achterspatbord van uw fiets. Op de steeds voller en drukkere fietspaden wordt hiermee subtiel aangegeven dat u, ook bij herhaaldelijk en nadrukkelijk bellen, niet wordt gehoord. De S|H-sticker is op vele manieren te gebruiken ook bij de voordeurbel, scootmobiel, rolstoel, rollator tot aan wandelstok toe, omdat deze eenvoudig op maat is bij te knippen en plakt op alle stof en vetvrije ondergronden. Vele instanties ondersteunen dit initiatief o.a. Nationale Politie, Veilig Verkeer Nederland, GGMD, ANWB, KBO-afdeling, Zorgsaam Apeldoorn, Rijwielhandel, Lesmateriaal Hogeschool Utrecht ; omdat we met ons allen meer Respect, Veiligheid en Begrip wensen voor elkaar in ons land. Na het aanbrengen van de sticker op het achterspatbord zegt de ervaring, dat je anders/prettiger gaat fietsen. Het achterop komende verkeer gaat zich beleefder gedragen.

Op dit moment zijn er enkele verkooppunten in het land.

Bestellen kan ook op WWW.SLECHTHORENDESTICKER.NL of stel een vraag op sh.sticker@ziggo.nl en u krijgt binnen 5 seconden antwoord.

Contact

Voor vragen, meer informatie of andere zaken kunt u per mail contact opnemen. Voor het inleveren van artikelen of foto’s voor de thema “Uit de oude doos” kunt u ook het mail adres gebruiken.

Mail: info@ouderenbelangen.nl