Logo Ouderenbelangen

Wij ontvangen ouderen met dementie maar ook ouderen die anders in een isolement terechtkomen en dagbesteding nodig hebben om structuur en regelmaat in hun leven te houden. We genieten van het leven op de boerderij en het ritme dat dat met zich meebrengt. Het is fijn dat met andere mensen mogen delen.

Zorgboerderij Javarust

Fam. P.J. van Oosterom

Zuidzijde 117 - 2411 RW - Bodegraven

Tel: 06-10559187 - info@pjvanoosterom.nl - www.zorgboerderij-javarust.nl

Kinderen

De gemeente Rotterdam start op 1 januari 2022 een proef waarbij kinderen van 4 tot 12 jaar een jaar lang gratis kunnen reizen met het openbaar vervoer in heel Rotterdam. De proef houdt in dat alle kinderen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar die in Rotterdam ingeschreven staan, een jaar lang gratis kunnen reizen met de vervoersmiddelen van de RET, zoals de metro, tram en bus en de buslijn van EBS in Rozenburg. Het enige wat hiervoor nodig is, is dat het kind een eigen persoonlijke OV-chipkaart en DigiD heeft. Daarmee kan het gratis reisproduct worden aangevraagd. Dit kan via www.rotterdam.nl/loket/gratis-ov-voor-kinderen

Minima

Ouderen woonachtig in Schiedam, Albrandswaard of Krimpen aan den IJssel met een laag inkomen hebben recht op gratis OV in het RET vervoersgebied. De Productvoorwaarden vindt u hieronder.

Voor verdere informatie zie: www.ret.nl

BeleefPlus Goes

BeleefPlus is een regionale beurs voor actieve 50-plussers. ‘Proef, zie, leer, doe en ervaar de beurs’ is de slogan en geeft exact weer waar BeleefPlus voor staat. Naast de uitgebreide informatie die wordt verstrekt, worden er demonstraties en workshops gegeven, gevarieerde activiteiten georganiseerd, wedstrijden uitgeschreven, kan er worden geprobeerd, geproefd, geluisterd, gekeken en zijn er nog veel meer activiteiten die aansluiten bij de interesses en belevingswereld van de actieve 50-plusser.

 

De derde editie van BeleefPlus Goes vindt plaats op vrijdag 23 en zaterdag 24 september 2022 in de Zeelandhallen. De beurs is beide dagen geopend voor bezoek van 10.00 – 17.00 uur. Kijk op https://www.beleefplus.nl/ voor meer informatie over BeleefPlus.

Doordat BeleefPlus regionaal en relatief kleinschalig is opgezet krijgt de beurs haar eigen unieke karakter. Het is geen massabijeenkomst, waarbij u door de bomen het bos niet meer ziet, maar een intieme en persoonlijke beurs met een gemoedelijke en ongedwongen sfeer. Op die manier heeft u ruime tijd en ruimte om alle stands te bezoeken en gesprekken aan te gaan met experts. Er is voor iedereen wel wat te doen tijdens BeleefPlus. Op de beurs zijn diverse thema’s vertegenwoordigd waaronder:

Elk thema omvat verschillende deelnemers met eigen specialiteiten. Bovendien vinden er modeshows plaats en is er live muziek op het podium waar u vanaf het beursterras van kan genieten.

 

Welkom!
Hartelijk dank dat u voor ActiVite als zorgaanbieder heeft gekozen. ActiVite is

een betrouwbare zorgorganisatie in de regio. Bij ons werken professionele

medewerkers die deskundig en bekwaam aan uw vraag kunnen voldoen en

voor wie uw welzijn en tevredenheid het allerbelangrijkste is. In onze zorg

staat u centraal, samen met uw familie en mantelzorgers. Daarbij gaan we uit

van uw mogelijkheden. Onze collega’s zorgen ervoor dat u zelf de regie houdt

over uw leven en dat u zoveel mogelijk kunt blijven doen wat u altijd deed.

 

 

De Lokale Cliëntenraad Extramuraal van ActiVite zoekt nieuwe leden voor het behartigen van de (gemeenschappelijke) belangen van de extramurale cliënt. Wilt u, op uw manier, een steentje bijdragen in de zorg en weet u zich goed te kunnen inleven in de gevolgen van beleidsbeslissingen voor cliënten? De Lokale Cliëntenraad maakt graag kennis met u.

Wat gaat u doen als lid van de Lokale Cliëntenraad Extramuraal?

De Lokale Cliëntenraad levert vanuit het cliëntenperspectief een bijdrage aan de kwalitatief goede dienstverlening en brengt, over onderwerpen die voor cliënten van belang zijn, gevraagd en ongevraagd advies uit aan de Directeur Extramuraal. De Lokale Cliëntenraad komt circa 4 keer per jaar bijeen voor een vergadering. De LCR bestaat uit maximaal vijf personen, inclusief de voorzitter. De voorzitter heeft zitting in de Centrale Clientenraad. De CCR overlegt periodiek met de Raad van Bestuur van ActiVite, er is een jaarlijks overleg met de Ondernemingsraad en met de Raad van Toezicht. 

ActiVite levert thuiszorg in de regio Zuid-Holland Noord, waarbij aandacht is voor zorg in elke fase van het leven. ActiVite heeft een aantal specialisaties; wondzorg, complexe medische verpleging, palliatieve zorg en zorg voor mensen met dementie. Naast de cliënten die wonen in één van de 9 verpleeghuizen levert ActiVite ook dagelijks aan circa 4.000 cliënten thuiszorg.

Wat zoeken wij?

Persoonlijke betrokkenheid en affiniteit met de (ouderen)zorg staan als lid van de LCR Extramuraal voorop. Vanzelfsprekend heeft u een groot inlevingsvermogen in de cliënt, dit mede dankzij het feit dat u een familielid en/of mantelzorger bent van een van onze cliënten die extramurale zorg ontvangt of een (wettelijke vertegenwoordiger van een) cliënt van ActiVite bent. Tevens bezit u als lid van de LCR Extramuraal de volgende eigenschappen: 

 

Wat bieden wij?

Het lidmaatschap van de Lokale Cliëntenraad Extramuraal is een afwisselende, interessante vrijwilligersfunctie voor geïnteresseerden in het beleid en de dagelijkse gang van zaken van ActiVite, vanuit het perspectief en de belangen van de extramurale cliënt(en). Uiteraard worden de onkosten die gemaakt worden voor deze functie vergoed.

Interesse?
Heeft u vragen over deze vacature of functie? Aarzel niet om ze te stellen bij Jenny van Gils-Castersels, via telefoonnummer 06 13214025 of Jan van Grimbergen, via telefoonnummer 0621113414.

Solliciteren? Stuur dan uw brief met motivatie en cv naar janvan.grimbergen@gmail.com o.v.v. " Lid Lokale Cliëntenraad Extramuraal".

Fiftyfit richt zich op de 50+ die wil werken aan conditie, spierversterking, uithoudingsvermogen en algehele fitheid en het sociale aspect.

Fiftyfit wordt op muziek gegeven en vindt plaats in warm en ondiep water.

Vind u muziek leuk en wilt u graag uw algehele uithoudingsvermogen verbeteren?

Misschien is aquajoggen iets voor u.

Bij aquajoggen draagt u een wetbelt om uw middel, waardoor u rechtop loopbewegingen in het diepe water kunt uitvoeren.

U traint uw armen, dvbenen, en romp en profiteert van de tegendruk van het water.

Zo verbetert u met minimale belasting op het lichaam uw algehele uithoudingsvermogen en spierkracht.

Bij trimzwemmen bestaan de oefeningen uit verschillende zwemslagen, al dan niet met behulp van materialen.

De oefenstof varieert van matig tot intensief waarbij je zowel kracht, lenigheid, snelheid als uithoudingsvermogen traint. U bepaalt zelf tot hoever u wilt gaan.

Trimzwemmen vindt plaats in diep water. Enige zwemvaardigheid is wel een vereiste.

Aqua Varia is een gevarieerde aquasport in diep water met zowel spierversterkende oefeningen als oefeningen gericht op het verbeteren van het uithoudingsvermogen, lenigheid en snelheid.

Tijdens deze gevarieerde lessen op muziek, wissel je verschillende oefeningen en allerlei materialen af.

Elke week zal er weer een verrassende les op u wachten!

Kijk voor meer informatie op onze website www.de-fakkel.nl

Er zijn nauwelijks geschikte en betaalbare appartementen voorhanden en daarom blijven ouderen te lang zitten waar ze zitten. Dit geldt overigens ook voor de provincies Gelderland en Overijssel.

Er zijn in de provincie wel meerdere initiatieven ontstaan voor ouderenhuisvesting.

Doelstellingen

Het doel is het voorkomen en verminderen van eenzaamheid door middel van een plan van aanpak tegen eenzaamheid. Hierin behandelen we aan de hand van de onderstaande 5 pijlers verschillende actielijnen voor de komende 5 jaar.

  1. Bestuurlijke commitment
  2. Creëer een sterk netwerk
  3. Betrek mensen, eenzamen zelf
  4. Werk aan een duurzame aanpak
  5. Monitoring en evaluatie

Het plan van aanpak ligt bij het College om vastgesteld te worden.

Deelnemende organisaties

De lokale coalitie is in Leiden nog niet officieel van start. Wel is er een lijst van geïnteresseerde organisaties. Na het vaststellen van het plan van aanpak eind september, is de ambitie om eind 2020 de lokale coalitie te bestendigen.

Contact

Bereikt u in het kalenderjaar de AOW-leeftijd? Dan krijgt u de ouderenkorting en misschien ook de alleenstaandeouderenkorting.

Ouderenkorting

U krijgt de ouderenkorting als u uiterlijk op 31 december van het kalenderjaar de AOW-leeftijd hebt.

Tabel ouderenkorting 2022
Verzamelinkomen Ouderenkorting
tot € 38.465 € 1.726
vanaf € 38.465 tot € 49.972 € 1.726 - 15% x (verzamelinkomen - € 38.465)
vanaf € 49.972 € 0
Tabel ouderenkorting 2021
Verzamelinkomen Ouderenkorting
tot € 37.971 € 1.703
vanaf € 37.971 tot € 49.324 € 1.703 - 15% x (verzamelinkomen - € 37.970)
vanaf € 49.324 € 0
Tabel ouderenkorting 2020
Verzamelinkomen Ouderenkorting
tot € 37.373 € 1.622
vanaf € 37.373 tot € 48.186 € 1.622 - 15% x (verzamelinkomen - € 37.372)
vanaf € 48.186 € 0

Het verzamelinkomen is het totaal van uw inkomsten en aftrekposten in de 3 boxen, zonder uw verrekenbare verliezen over vorige jaren. U krijgt deze kortingen via de AOW-uitkering van de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

Alleenstaandeouderenkorting

U krijgt de alleenstaandeouderenkorting als u:

Wilt u weten of u recht hebt op een AOW-uitkering voor alleenstaanden? Dit kunt u navragen bij de SVB.

De hoogte van de alleenstaandeouderenkorting is:

Tabel alleenstaandeouderenkorting
Jaar Alleenstaandeouderenkorting
2022 € 449
2021 € 443
2020 € 436

 

Op www.ouderen.uitjes.expert kunt u per categorie en provincie selecteren. We hebben vernomen dat deze site als prettig wordt ervaren.

Wij wensen u een fijn dagje of weekend uit!

 

Contact

Voor vragen, meer informatie of andere zaken kunt u per mail contact opnemen. Voor het inleveren van artikelen of foto’s voor de thema “Uit de oude doos” kunt u ook het mail adres gebruiken.

Mail: info@ouderenbelangen.nl