Onze overheid is werkelijk dag en nacht bezig om de strijd te voeren tegen het coronavirus. Hierbij houdt zij rekening met de ouderen die de meest kwetsbare groep vormen rondom het cornavirus. Iedere dag zijn er oproepen aan de bevolking om zich te houden aan het protocol wat de overheid voorschrijft om het virus te bedwingen en te beheersen. Volg de instructies van de overheid en bescherm daarmee onze ouderen.

Wij willen hierbij iedereen die werkzaam is in de zorg een compliment maken over de toewijding waarmee gewerkt wordt om de patiënten die opgenomen zijn in ziekenhuizen in Nederland te verplegen. Regelmatig bericht onze overheid via de media hoe wij ons als Nederlanders moeten gedragen om de kans op besmetting te verkleinen. Wij moeten ons hier aan houden.

Wij wensen mensen die actief zijn in dit zorgveld heel veel succes en sterkte met het uitvoeren van hun taak!