Vaccinatieschema voor mensen die niet in de zorg werken
Wie Wanneer Welk vaccin Locatie
Bewoners verpleeghuizen en mensen met een verstandelijke beperking in een instelling Vanaf eind januari BioNTech/Pfizer Instellingsarts
Bewoners kleinschalige woonvormen en mensen met een verstandelijke beperking in een instelling Vanaf eind januari BioNTech/Pfizer en Moderna Huisarts of huisartsenpost
Mobiele thuiswonenden vanaf 60 jaar (van oud naar jong) Vanaf eind januari BioNTech/PfizerModerna en AstraZeneca GGD-priklocatie/
Huisarts
Intramurale GGZ-cliënten Vanaf half februari Moderna en AstraZeneca Instellingsarts
Niet-mobiele thuiswonenden vanaf 60 jaar (van oud naar jong) Vanaf maart Moderna Huisarts
Mensen van 18-60 jaar met medische indicatie Vanaf maart BioNTech/PfizerModerna en AstraZeneca Huisarts
Inwoners St. Eustatius en Saba (alle bevolkingsgroepen) Vanaf half februari Moderna GGD-priklocatie
Inwoners Bonaire ouder dan 60 jaar Vanaf februari BioNTech/Pfizer Huisarts (ondersteund door GGD)
Inwoners (overige) BES- en CAS-eilanden ouder dan 60 jaar Vanaf half februari BioNTech/Pfizer GGD-priklocatie
Inwoners (overige) BES- en CAS-eilanden van 18 – 60 jaar Vanaf mei AstraZeneca Nader te bepalen
Mensen van 18-60 jaar zonder medische indicatie Vanaf mei AstraZeneca GGD-priklocatie/
Huisarts

Volgorde vaccinatie kan veranderen

De volgorde van vaccinatie kan veranderen, bijvoorbeeld door een latere levering van vaccins.

Volgorde vaccinatie niet-zorgmedewerkers

Sinds 18 januari 2021

Sinds 25 januari 2021

Vanaf 1 februari 2021

Wat wordt bedoeld met ‘mobiel’?

Ouderen die in staat zijn om naar een GGD-prikocatie toe te gaan, al dan niet met hulp, worden beschouwd als ‘mobiel’. Patiënten die liggend vervoerd moeten worden, worden niet mobiel geacht. Zij kunnen daarom niet via de GGD hun vaccinatie krijgen. Deze mensen worden thuis of in de zorginstelling waar ze wonen gevaccineerd.

Definitie 85-89 jarigen

U bent geboren tussen 20-01-1931 t/m 19-01-1936. De groep 85-90 jarigen is gebaseerd op gegevens uit het Basisregistratie Personen (BRP), de uitnodiging wordt gestuurd naar de adresgegevens in het BRP.

De kans bestaat dat ook dat u als bewoner van een verpleeghuis of een zorginstelling wordt uitgenodigd. Mogelijk bent u dan al via een ander traject gevaccineerd, maar dat dit nog niet bekend is in het centrale systeem bij het RIVM. In de uitnodiging wordt aangegeven dat u dan geen afspraak hoeft te maken bij de GGD.

Vanaf half februari 2021

Vanaf maart 2021

Vanaf mei 2021

Vaccinatie van mensen die corona hebben of hadden

De Gezondheidsraad adviseert om mensen die corona hebben gehad ook te vaccineren.

Heeft u corona op het moment dat u een uitnodiging ontvangt voor een coronavaccinatie? Dan moet u thuisblijven en kunt u niet gevaccineerd worden. Dit kan pas minimaal 4 weken nadat de klachten begonnen. Heeft u geen klachten meer die lijken op corona? Maak dan een (nieuwe) afspraak voor vaccinatie. In de uitnodigingsbrief die u heeft ontvangen staat meer informatie.

Vaccinatie van kinderen en jongeren

Kinderen en jongeren onder de 18 jaar krijgen voorlopig geen vaccinatie. Dit komt omdat niet alle vaccins zijn getest op kinderen en jongeren. Alleen het vaccin BioNTech/Pfizer is geschikt is voor mensen van 16 jaar en ouder. Er is nog meer onderzoek nodig naar de werking en veiligheid van vaccins bij kinderen en jongeren. Als hier meer over bekend is onderzoekt het Europees Geneesmiddelen Agentschap (EMA) of een vaccin goedgekeurd kan worden voor kinderen en jongeren.

Daarnaast is nog onbekend is of een vaccin helpt tegen de verspreiding van het coronavirus. Dus of een vaccin helpt tegen besmetting van anderen, ook bij kinderen en jongeren. Daarvoor is meer onderzoek nodig.

Vaccinatie van mensen met een auto-immuunziekte

Er is nog niet alle informatie over de werking en veiligheid van coronavaccins voor mensen met een auto-immuunziekte.