Logo Ouderenbelangen

Samen één in Heerenveen!

Wethouder Jelle Zoetendal op de gemeentewebsite: “Natuurlijk willen wij niet dat er steeds meer mensen eenzaam zijn in onze gemeente. Daarom kiezen we er heel bewust voor daar iets aan te doen. Het mooie aan dit plan is dat het sámen met inwoners, professionals en (vrijwilligers) organisaties gemaakt is. Zo hebben we informatie vanuit veel invalshoeken verzameld.”

Het mooie aan dit plan is dat het sámen met inwoners, professionals en (vrijwilligers) organisaties gemaakt is.

Actieplan

Het actieplan bevat allerlei initiatieven om de zorg en ondersteuning anders en beter te organiseren. Belangrijk hierbij is eenzaamheid vroeg te signaleren en zorgen dat wat je doet voor langere tijd effect heeft. Daarom wordt ingezet op meer aandacht voor eenzaamheid, samenwerking en verschillende mogelijkheden om in te zetten bij het voorkomen en verminderen van eenzaamheid.

Doelstellingen

Speerpunten en maatregelen conform actieplan.

Regie en samenwerking

1. Aanstellen aanjager

2. Lokale coalitie uitbreiden / formaliseren

3. Aansluiten landelijk actieprogramma

Bekendheid en normalisering

4. Communicatiecampagne

5. Voorlichting en training

Zingeving

6. Onderzoek effectieve interventies

7. Interventies en pilots ‘accentwijken’

8. Onderzoek platform + cheques voor bewonersinitiatieven

9. Onderzoek fondsen en subsidies

Deelnemende organisaties

Kernteam

Gemeente, Caleidoscoop

Aanjager

Adviseur vanuit ministerie van VWS, NHL

De volgende organisaties zijn betrokken (geweest) bij het Atelier Sociaal Domein I Eenzaamheid:

Accolade, Alzheimer Nederland, Ateliers Majeur, Bibliotheek, Buitengewoon de Greiden, Buurtzorg Heerenveen Zuid, Caleidoscoop, Comfortzorg, COSBO, De Friese Wouden, Gemeente Heerenveen, Gemeenteraad, Gezondheidscentrum Schoterpoort, GGD Fryslân, Healthy Ageing Network Northern Netherlands, Het Friese Land, Huisartsenpraktijk Akkrum, Huisartsenpraktijk Gorredijk, Humanitas, It Skûtsje, Maatschappelijk Werk, Mantelzorgers divers, NHL Stenden Hogeschool, Nordwin College, Ouderenvereniging  OOVH Heerenveen, Parochie: HH. Petrus en Paulus, Participatieraad, Raad van Ouderen, Stichting Alzheimer, afdeling Friesland, Stichting Lezen en Schrijven, Thuiszorg Het Friese Land, VluchtelingenWerk Noord Nederland, Voedselbank Heerenveen, Vrijwilligers divers, WoonFriesland, Zorggroep Sintmaarten

Meer informatie

Contact

Diana Elsinga, beleidsregisseur sociaal domein | preventie Wmo & gezondheid. 06-52600390

Contact

Voor vragen, meer informatie of andere zaken kunt u per mail contact opnemen. Voor het inleveren van artikelen of foto’s voor de thema “Uit de oude doos” kunt u ook het mail adres gebruiken.

Mail: info@ouderenbelangen.nl