Samen werken aan betere zorg

Wij werken samen aan betere zorg met patiënten/cliënten, beleidsmakers bij overheden, zorgaanbieders en zorgverzekeraars door ons te richten op:

• Het ondersteunen van patiënten en cliënten
• Het participeren in netwerken van patiënten en cliënten
• Het verzamelen, bundelen en verspreiden van ervaringskennis
• Het bijdragen aan de verbetering van zorg

Kijk voor meer informatie op
www.zorgbelang-brabant.nl/activiteitenoverzicht