Logo Ouderenbelangen

Scootmobiel en de praktijk

Scootmobiel en de praktijk

De scootmobiel is een vervoersvoorziening welke door gemeenten in het kader van de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) wordt verstrekt. De voorziening is voor veel mensen een oplossing ter compensatie van een mobiliteitsprobleem en is dan ook niet meer weg te denken uit het straatbeeld. Uit de praktijk blijkt dat scootmobielgebruikers veelal niet weten hoe zij met de scootmobiel moeten omgaan. Aan welke regels moet men zich houden in woongebouwen of op de openbare weg: waar mag ik parkeren, rijden, opladen, etc. Vooral bij calamiteiten kunnen er gevaarlijke situaties ontstaan!

Scootmobielwegwijzer heeft hiervoor de oplossing!

Het idee is ontstaan om een pictogram als standaard aanduiding voor scootmobielgebruik te ontwikkelen. Door ons pictogram te gebruiken op bijvoorbeeld bewegwijzeringsborden wordt een optimale herkenning gecreëerd voor zowel scootmobielgebruikers en niet scootmobielgebruikers.

De bewegwijzeringsborden zijn aan diverse partijen in de markt voorgelegd en de uitkomst was unaniem: de scootmobielborden verduidelijken het gebruiksverkeer van de scootmobiel en vergroot de veiligheid.

Toekomstige ontwikkelingen

Het gebruik van de scootmobiel neemt per jaar meer dan gemiddeld toe. Hiervoor zijn de volgende oorzaken te noemen:

De vergrijzing van de bevolking; tot het jaar 2040 neemt de groep ouderen per jaar meer dan gemiddeld toe. Ouderen zijn de grootste gebruikersgroep van de scootmobiel.
De Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO); gemeenten verstrekken scootmobielen als vervoersvoorzieningen. Mensen, die gecompenseerd moeten worden in hun mobiliteitsbeperkingen, kunnen een scootmobiel aanvragen. Wij zijn van mening dat de scootmobielverstrekking door gemeenten per jaar toeneemt, ondanks het feit dat er steeds meer (financiële) verantwoordelijkheid wordt gevraagd van de scootmobielgebruiker.
De vrije (commerciële) markt: steeds meer commerciële leveranciers springen in de groeimarkt van scootmobielen. De aanschaf van scootmobielen door particulieren is de afgelopen jaren meer dan gemiddeld toegenomen.

De conclusie is dat het gebruik van scootmobielen jaarlijks meer dan gemiddeld toeneemt en daarmee de vraag naar verduidelijking rondom het scootmobielverkeer in de breedste zin van het woord. Scootmobielwegwijzer neemt hierin het initiatief!

Contact

Voor vragen, meer informatie of andere zaken kunt u per mail contact opnemen. Voor het inleveren van artikelen of foto’s voor de thema “Uit de oude doos” kunt u ook het mail adres gebruiken.

Mail: info@ouderenbelangen.nl