Er zijn nauwelijks geschikte en betaalbare appartementen voorhanden en daarom blijven ouderen te lang zitten waar ze zitten. Dit geldt overigens ook voor de provincies Overijssel en Zuid-Holland.

Er zijn in de provincie wel meerdere initiatieven ontstaan voor ouderenhuisvesting.