Er zijn nauwelijks geschikte en betaalbare appartementen voorhanden en daarom blijven ouderen te lang zitten waar ze zitten. Dit geldt overigens ook voor de provincies Gelderland en Overijssel.

Er zijn in de provincie wel meerdere initiatieven ontstaan voor ouderenhuisvesting.