Volgens de Nationale Databank Wegverkeersgegevens (NDW) zijn de snelwegen in Overijssel en Zeeland bijna even druk als voor de uitbraak van de coronacrisis. In de rest van het land zijn ook steeds meer verkeersbewegingen. Ook op de provinciale en stedelijke wegen neemt het verkeer weer toe.