Onze missie
Stichting Goed doen voor een ander is er om mensen met elkaar te verbinden. De missie van onze stichting is personen stimuleren om goed te doen voor een ander. Met nadruk op ‘anderen’ die zich in uitdagende levenssituaties bevinden.

Onze visie
Als stichting zetten wij ons in voor het welzijn van ieder individu. Met als focus eenzaamheid draaglijker maken voor onze ouderen. Dit doen wij o.a. door:

Onze ambitie
De missie van de stichting is personen stimuleren om goed te doen voor een ander. Onze ambitie is om dit wereldwijd te realiseren. Met als doel om 13 januari 2029 actief te zijn in 13 landen. Internationaal zullen wij opereren onder de naam I am love worldwide.

Korte termijn ambitie
Wij starten met Koffieschenk Buurtprojecten in Nederland. Onze eerste focus: actief zijn in 96 woonplaatsen in 2020. Om hiervoor aandacht te vragen publiceren wij jaarlijks het boek ‘Wat kan ik van u leren?‘.

Lees meer op www.goeddoenvooreenander.nl