Logo Ouderenbelangen

Vallen is de meest voorkomende oorzaak van letsel door een ongeval bij ouderen

wat werkt in valpreventie

Vallen is de meest voorkomende oorzaak van letsel door een ongeval bij ouderen. Met de juiste aanpak kan het valrisico bij ouderen effectief verlaagd worden. In essentie is een valpreventieproject effectief als:

  • ouderen met een verhoogd valrisico worden bereikt,
  • effectieve interventies worden ingezet,
  • de opzet en uitvoering in de praktijk goed is.

Ouderen met een verhoogd valrisico

Door te screenen op de belangrijkste predictoren kunnen ouderen met een verhoogd valrisico worden opgespoord. Op basis van een aanvullende uitgebreide analyse kunnen gericht preventieve maatregelen worden genomen.

Effectieve interventies

Omdat bij valongevallen vaak meerdere factoren een rol spelen heeft een multifactoriële interventie vaak het meeste kans van slagen. De interventies sluiten aan op de risicofactoren die bij screening in kaart zijn gebracht. Interventies waarvan is aangetoond dat ze apart, maar meestal in combinatie met andere interventies, de kans op valongevallen verkleinen zijn:

  • beweegprogramma’s gericht op mobiliteit, spierkracht en balans,
  • aanpassingen in huis/woonomgeving,
  • medicatiebewaking,
  • verbeteren visus
  • vitamine D suppletie.

Opzet en uitvoering

Een gefaseerde aanpak waarin achtereenvolgens bewustwording, kennis en toepassing aan de orde komen, zorgt ervoor dat ouderen gemotiveerd zijn om de voor hen relevante valpreventieve maatregelen te nemen. Een succesvol valpreventieprogramma vraagt om uitvoering door een deskundig multidisciplinair team van medici, paramedici, apothekers, verzorgenden, verpleegkundigen, huisartsondersteuners, optometristen, beweegdocenten etc. die elkaar weten te vinden, inhoudelijk bekwaam zijn, planmatig te werk gaan en op de juiste manier PR en communicatie weten in te zetten. Daarbij moeten ouderen actief begeleid worden om ervoor te zorgen dat zij maatregelen (blijven) nemen.

Kortom

Een gefaseerde en multifactoriële aanpak bij ouderen met een verhoogd valrisico en uitgevoerd door een multidisciplinair team: dát werkt in valpreventie!

Contact

Voor vragen, meer informatie of andere zaken kunt u per mail contact opnemen. Voor het inleveren van artikelen of foto’s voor de thema “Uit de oude doos” kunt u ook het mail adres gebruiken.

Mail: info@ouderenbelangen.nl