Logo Ouderenbelangen

Veranderingen in je zorgverzekering in 2023

De collectiviteitskorting verdwijnt in 2023

De afgelopen jaren kregen mensen die zich aansloten bij een collectieve zorgverzekering, meestal via de werkgever, een korting op de premie van in 2022 maximaal 5%. Dat is komend jaar niet meer het geval. Hierdoor lopen de kosten voor mensen met een collectieve zorgverzekering in 2023 extra op, gemiddeld met zo'n € 7. Deze kosten komen bovenop de reguliere premieverhoging.

Meer mensen komen in aanmerking voor zorgtoeslag

De inkomensgrens die bepaalt of je in aanmerking komt voor zorgtoeslag wordt in 2023 opgerekt. Hierdoor komen meer mensen in aanmerking voor zorgtoeslag. Tot een inkomen van € 38.520 (alleenstaand) en € 48.224 (meerpersoonshuishoudens) kun je in 2023 zorgtoeslag aanvragen. Daarbij gaat het om je verzamelinkomen. Dit is je inkomen na aftrekposten, zoals de hypotheekrenteaftrek. Via de link hieronder kun je berekenen of je recht hebt op zorgtoeslag.

Maximale zorgtoeslag gaat omhoog

Alleenstaanden krijgen er tot € 43 per maand bij, meerpersoonshuishoudens gaan er maximaal € 53 per maand op vooruit. De hoogte van je zorgtoeslag hangt af van je inkomen en of je wel of geen toeslagpartner hebt. Hoe meer je verdient, hoe lager de toeslag.

Inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet gaat omlaag

Via je loon of (pensioen)uitkering betaal je een inkomensafhankelijke premie Zorgverzekeringswet. Zzp'ers betalen dit via een aparte aanslag. In 2023 daalt de premie iets. Werknemers en uitkeringsgerechtigden betalen 6,68% (dat was in 2022 6,7%). Ondernemers en gepensioneerden betalen 5,43%  in plaats van 5,45%.

Aanpassingen in het basispakket

De overheid stelt het basispakket voor de zorgverzekering vast. Er zijn in 2023 enkele verbeteringen en aanpassingen:

  • De combinatietest tijdens de zwangerschap wordt niet meer vergoed
  • De NIPT-test wordt gratis voor iedereen met een medische indicatie
  • Medicijnen met Vitamine D worden niet meer vergoed

Het verplicht eigen risico blijft € 385

Het blijft ook zo dat je voor sommige vormen van zorg geen eigen risico betaalt. Een bezoek aan de huisarts valt bijvoorbeeld niet onder het eigen risico. Hetzelfde geldt voor zorg van een verloskundige. Krijg je een nota voor het eigen risico en kun je het bedrag niet in een keer betalen? Neem dan contact op met je zorgverzekeraar. Vaak kun je een betalingsregeling treffen.

Contact

Voor vragen, meer informatie of andere zaken kunt u per mail contact opnemen. Voor het inleveren van artikelen of foto’s voor de thema “Uit de oude doos” kunt u ook het mail adres gebruiken.

Mail: info@ouderenbelangen.nl