Logo Ouderenbelangen

Wanneer moet ik een medische keuring laten doen voor mijn autorijbewijs of motorrijbewijs?

Wanneer moet ik een medische keuring laten doen voor mijn autorijbewijs of motorrijbewijs?

Om te mogen rijden moet u geestelijk en lichamelijk gezond zijn. Soms moet u een formulier invullen met vragen over uw gezondheid. Zo bepaalt het CBR of u rijgeschikt bent. Misschien moet u een aanvullende medische keuring ondergaan. U blijft altijd zelf verantwoordelijk om te voldoen aan de eisen voor deelname aan het verkeer.

Wanneer beoordeling door het CBR?

Het CBR houdt in de gaten of bestuurders fit genoeg zijn om te rijden. Het CBR kan uw rijgeschiktheid moeten beoordelen:

  • Doet u rijexamen? Dan moet u eerst een Eigen verklaring invullen. Als u één of meer vragen met 'ja' heeft beantwoord, wordt uw rijgeschiktheid onderzocht.
  • Bent u 75 jaar of ouder? Dan wordt u gekeurd als u uw rijbewijs verlengt. Op hogere leeftijd is de kans op lichamelijke problemen groter. En die problemen kunnen invloed hebben op het rijden.
  • Bestuurt u een vrachtauto (rijbewijs C) of bus (rijbewijs D)? Dan is de kans groot dat u veel uren op de weg zit. Ook zijn deze voertuigen groot en zwaar. Er is daarom een groter risico voor de verkeersveiligheid. Daarom wordt u gekeurd als u uw rijbewijs verlengt. Ook nieuwe bestuurders worden bij de eerste aanvraag gekeurd. De keuringsarts is door het CBR aangewezen.
  • Twijfelt u over uw rijgeschiktheid? Vraag het CBR dan om een beoordeling. Dan weet u zeker of u wel of niet veilig de weg op kunt. Het CBR beslist dan of uw rijbewijs nog geldig is.

Op de website van het CBR vindt u meer informatie over de procedure bij het CBR. Het CBR brengt kosten in rekening. Ook zijn kosten verbonden aan een eventueel bezoek aan een (huis)arts of medisch specialist. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) bepaalt de tarieven.
Verantwoord de weg op willen

Als u deelneemt aan het verkeer, moet u blijven voldoen aan de eisen. U bent daar zelf verantwoordelijk voor.

Heeft u een rijbewijs, maar verandert uw gezondheid? Slikt u bijvoorbeeld medicijnen? Of heeft u sinds kort een aandoening, zoals een ontsteking of ziekte? Dan kan dat invloed hebben op uw rijgedrag. Misschien is het bijvoorbeeld beter om een tijdje niet te rijden. Het is een goed idee om dit te bespreken met uw arts.

U kunt een wijziging in uw gezondheid doorgeven aan het CBR. Dan weet u zeker of u veilig de weg op kunt.

Contact

Voor vragen, meer informatie of andere zaken kunt u per mail contact opnemen. Voor het inleveren van artikelen of foto’s voor de thema “Uit de oude doos” kunt u ook het mail adres gebruiken.

Mail: info@ouderenbelangen.nl