Logo Ouderenbelangen

Wat is regelhulp?

Regelhulp is een digitale wegwijzer van de overheid voor iedereen die op zoek is naar zorg of ondersteuning. Het webportaal bevat actuele informatie op het gebied van zorg, welzijn, opvoeden en opgroeien, en sociale zekerheid. Samenwerkende organisaties zijn onder andere gemeenten, het CIZUWVCAKStichting Opvoeden en SVB. Daarnaast zijn vele organisaties betrokken bij de totstandkoming van de inhoud. Voor inhoudelijke vragen over hulp en ondersteuning kunt u terecht bij de organisaties die deze hulp leveren.

Voor wie is Regelhulp?

Regelhulp richt zich op cliënten en mensen in hun omgeving (mantelzorgers, familieleden enzovoort), en op ouders/verzorgers van kinderen tot ongeveer 18 jaar. Informatie over kinderen en jongeren is niet rechtstreeks aan kinderen of jongeren gericht, maar aan hun ouders of verzorgers.

Geeft Regelhulp ook informatie over ziekten en handicaps?

Regelhulp richt zich onder meer op de gevolgen van een chronische ziekte of handicap voor het dagelijks leven. Daarbij gaat Regelhulp niet uit van bepaalde aandoeningen, zoals artrose, diabetes, reuma of kanker, maar van de gevolgen daarvan. Bijvoorbeeld problemen met lopen, zien of het uithoudingsvermogen. Regelhulp geeft geen medische informatie, daarvoor kunt u terecht bij uw arts of op www.thuisarts.nl.

Hoe werkt Regelhulp?

Iedereen zoekt vanuit een andere invalshoek. Daarom kunt u op Regelhulp via drie ingangen zoeken naar informatie en oplossingen.

1.    Mijn situatie

Kies deze optie als u stap voor stap uw situatie en uw hulpvraag in kaart wilt brengen.
U doorloopt enkele vragen en ziet vervolgens welke mogelijke oplossingen het beste bij uw situatie passen.

2.    Bladeren

Een overzicht van herkenbare onderwerpen over een beperking, gebeurtenis of levensfase.
Dit is de snelle route naar oplossingen, regelingen en voorzieningen voor verschillende situaties.

3.    Zoeken

Met de vrije zoekfunctie zoekt u binnen de website naar de door u gewenste informatie.

Wmo aanmeldformulieren via Regelhulp

Via Regelhulp kunt u zich bij uw gemeente aanmelden voor een (Wmo) intakegesprek. Voorwaarde hiervoor is dat uw gemeente deze dienst bij Regelhulp geactiveerd heeft. Het formulier wordt na invullen beveiligd verzonden naar het juiste loket binnen uw gemeente. Indien u een e-mailadres heeft opgegeven, ontvangt u een ontvangstbevestiging. Wanneer u vragen heeft over de afhandeling van uw aanmelding dan kunt u contact opnemen met uw gemeente.

Heb ik recht op de oplossingen die Regelhulp aanbiedt?

Regelhulp geeft een overzicht van verschillende soorten oplossingen: zaken die u zelf kunt regelen en voorzieningen waarvoor soms een vergoeding mogelijk is. In dat laatste geval moet u aan bepaalde voorwaarden voldoen. De organisatie die de indicatie stelt, bekijkt of u aan de voorwaarden voldoet. Veel gemeenten laten eerst een medewerker samen met u naar uw hulpvraag kijken en met u bespreken wat de beste oplossing is. U kunt geen rechten ontlenen aan de informatie op Regelhulp.

Wat zijn de bronnen van Regelhulp?

De ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) namen in 2006 het initiatief om Regelhulp op te starten. Zij werken voor de ontwikkeling en implementatie samen met onder andere het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV), de Sociale Verzekeringsbank (SVB), Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ), Stichting Opvoeden en honderden gemeenten. Daarom vindt u, naast informatie over landelijke regelingen, ook een keur aan oplossingen in uw directe omgeving.

Contact

Voor vragen, meer informatie of andere zaken kunt u per mail contact opnemen. Voor het inleveren van artikelen of foto’s voor de thema “Uit de oude doos” kunt u ook het mail adres gebruiken.

Mail: info@ouderenbelangen.nl