Welkom!
Hartelijk dank dat u voor ActiVite als zorgaanbieder heeft gekozen. ActiVite is

een betrouwbare zorgorganisatie in de regio. Bij ons werken professionele

medewerkers die deskundig en bekwaam aan uw vraag kunnen voldoen en

voor wie uw welzijn en tevredenheid het allerbelangrijkste is. In onze zorg

staat u centraal, samen met uw familie en mantelzorgers. Daarbij gaan we uit

van uw mogelijkheden. Onze collega’s zorgen ervoor dat u zelf de regie houdt

over uw leven en dat u zoveel mogelijk kunt blijven doen wat u altijd deed.