Logo Ouderenbelangen

Wij zetten voor u de organisaties op een rijtje:

Wij zetten voor u de organisaties op een rijtje:

Algemene Nederlandse Bond voor Ouderen (ANBO)

Maatschappelijk betrokken, dynamisch en mondig. Met meer dan 115 jaar ervaring is ANBO de meest invloedrijke seniorenorganisatie van Nederland. Op collectief niveau beïnvloedt ANBO de opinievorming en op individueel niveau kan ieder lid bij ons terecht voor persoonlijk advies en ondersteuning. De afdeling Brunssum richt zich daarnaast vooral op de bestrijding van sociaal isolement, het geven van voorlichting, het bieden van participatiemogelijkheden en lokale belangenbehartiging.

Katholieke Bond van Ouderen (KBO)

KBO Limburg is dé organisatie in Limburg voor de senior van nu. Een actieve en dynamische vrijwilligersorganisatie met ruim 36.000 leden. Onze missie: een goed leven voor senioren in een zorgzame samenleving. Wij bieden u belangenbehartiging, advies en informatie over gezondheid, wonen, vervoer en financiën. Tevens vindt u in de KBO allerlei activiteiten voor ontmoeting, ontspanning en ontwikkeling.

Nationaal Ouderenfonds

Het nationaal ouderenfonds zorgt voor meer sociale contacten en is vooral gericht op eenzaamheid onder ouderen.
Meer informatie of helpen?

Protestants Christelijke Ouderen Bond (PCOB)

Het PCOB-gewest Limburg maakt zich sterk voor de belangen van 50-plussers. De PCOB wil vanuit het protestants-christelijke gedachtegoed actief, herkenbaar, zichtbaar, professioneel ondersteund, slagvaardig, op basis van gelijkwaardigheid van generaties en in samenwerking met collega-organisaties werken aan een volwaardige plaats en rol van ouderen in de samenleving.

Voor een veilig thuis

De meeste mensen hebben de reclamespotjes wel eens gezien: "Het houdt niet op, niet vanzelf". Mishandeling van ouderen komt vaker voor dan veel mensen denken en gebeurt in verschillende vormen, zoals psychische of fysieke mishandeling, ouderen bestelen en/of (ernstige) verwaarlozing. Bent u slachtoffer van welke vorm van mishandeling dan ook, of maakt u zich zorgen over iemand die mishandeld wordt? U staat er niet alleen voor!

Contact

Voor vragen, meer informatie of andere zaken kunt u per mail contact opnemen. Voor het inleveren van artikelen of foto’s voor de thema “Uit de oude doos” kunt u ook het mail adres gebruiken.

Mail: info@ouderenbelangen.nl